Parochie De Vier Evangelisten Amsterdam 
 
 
 

Zalig Nieuwjaar 2013

Viering: Hoogfeest van de Heilige Maria

Lezingen:

  • Numeri 6, 22-27
  • Lucas 2, 16-21

Geschreven door: Dhr. J. Smiers

Het kerstkind ontvangt de naam Jezus. Jezus, dat betekent: Hij die redt. wat een begin met zo'n naam! Hij die redt, dat zegt iets over de toekomst van dit kind, het is zijn leven. Met dit kind, met deze naam beginnen wij dit nieuwe jaar. Op oudjaar zijn wij geneigd terug te blikken. Wat is er gebeurd? Hoe is het gegaan? Radio en televisie programma's geven jaaroverzichten. Wat is er positie en wat negatief? We hebben ook zelfs soms op zo'n avond de neiging wat weemoedig het jaar nog eens te laten passeren. Wat is er veel gebeurd.

Zo'n mijmering brengt je in contact met hoe je er voor staat. Het is een pas op de plaats en daaruit groeien nieuwe voornemens. Je voelt hoe je het jaar bent doorgekomen in een sleur, in een ritme waarin je, zo lijkt het, zelf weinig de hand hebt gehad en je merkt wat je allemaal had willen doen. Waar je plezier in hebt maar waar je niet aan toekomt.

Je voelt hoe vast je zit, hoe je geleefd wordt in plaats van de dagen zelf ter hand te nemen. In ieder geval wat je vrije momenten betreft. Want ook die momenten blijken tussen je vingers te zijn doorgeglipt. Zo'n dag als nieuwjaarsdag is een moment om je te doen inzien dat jij het bent die jouw leven leeft.

Natuurlijk, de omstandigheden spelen zeker een rol. Het is een groot verschil of je gezond en wel wakker wordt of in een ziekenhuis bed ligt, of je vriendschap hebt of in een strijd gewikkeld bent met je huisgenoten waaraan geen einde lijkt te komen, of je je opgenomen weet en gedragen door mensen om je heen of dat je je er alleen voor voelt staan.

De omstandigheden spelen een grote rol, maar de hoofdrol speler ben je zelf. Jij bent het die de draad kunt opnemen. Je kunt je voornemen om het dit jaar anders te doen. Nu kun je lachen en zeggen "Ach ja, die nieuwe voornemens voor het nieuwe jaar, zal wel, lukt toch niet" en je schouders ervoor ophalen, maar zo'n moment van stilstand en bezinning kan je ook energie geven.

Deze dag is de eerste dag van de rest van je leven. Wat een belofte is dat! Nu, deze dag, de eerste van de rest. Je kunt dus altijd verder. Je hoeft niet muurvast te zittten door wat er gisteren of eergisteren of ooit eens is gebeurd. Je kunt de draad weer opnemen en hem verder spinnen. Een nieuwe start vanaf het punt waar je gebleven bent.

Deze dag is de eerste dag van de rest van je leven. Daar zit redding in. Redding, dat lijkt op de naam van het kerstkind Jezus. HIJ DIE REDT. Een nieuw begin. Het is nooit te Iaat. Het wordt een zalig nieuwjaar, als we het serieus nemen, dat tot ons gezegd is: Hebt elkander lief. En als we dit klaar spelen, hebben we over een jaar geen vijanden meer. Want vijanden die worden bemind zullen vrienden worden.

Ik zal er zijn voor jullie, heeft Jezus gezegd. Neem me maar. Wij kleine tekortschietende mensen, proberen Hem na te doen. Wij proberen Gods naam voort te laten leven, met horten en stoten. Met vallen en opstaan.

Wij gaan een nieuw jaar in . Het jaar van onze Heer. Wij wensen elkaar veel heil en zegen. Wij zeggen onze hulp is in de naam van onze Heer. Wij wensen elkaar toe, dat God met je zal zijn. Wij wensen elkaar toe, dat we er een beetje zullen zijn voor elkaar. En als we nu vandaag tegen elkaar zeggen: zalig, gelukkig, voorspoedig nieuwjaar, dan kan het best zijn dat het een formaliteit is.

Maar als we het doen in de geest van de Heilige Schrift, in de geest van Jezus dan menen we wat we zeggen, dan zullen we ook alles doen om er voor te zorgen dat het voor die ander een zalig, een gelukkig, een voorspoedig nieuwjaar wordt.

God zegene ons allen in dit nieuwe jaar 2013. Amen.
Archief preken