Parochie De Vier Evangelisten Amsterdam 
 
 
 

Wie is Jezus voor ons?

Viering: 12e zondag door het jaar

Lezingen:

  • Zacharia 12, 10-11
  • Lucas 9, 18-24

Geschreven door: Pastor Colm Dekker

Om het evangelie van vandaag te verstaan moeten we misschien zelf de vraag maar eens proberen te beantwoorden:
Wie is Jezus voor mij?
Wat heb ik met Jezus?
Wat betekent hij voor mij in mijn leven; wat merk ik daar in de praktijk van?

(Een paar dappere mensen durfden hardop te antwoorden.)

Voor mij zou het zijn:
Mijn toegang tot God, mijn toegang tot het leven, mijn idool. Degene in wie ik meer dan in wie ook, ontdek hoe wij mensen door God bedoeld zijn, en degene in wie ik meer dan in wie ook, ontdek wie God zelf voor ons mensen is. Of - zoals anderen het zeggen: - Jezus is voor mij de icoon van God. Hij is 'sprekend zijn Vader'. Ik probeer elke dag - met vallen en opstaan - met Jezus te leven. Ik zou hem willen vragen: Leer mij bidden zoals U; leer mij met en voor mensen leven zoals U; leer mij liefhebben zoals U.

In het evangelie van vandaag spreekt Jezus zelf zijn leerlingen heel direct aan: 'Wie zeg jij / zeggen jullie dat ik ben?'

Petrus antwoordt: 'De gezalfde van God.' In de taal van de Joodse Bijbel is dit: de Messias van God, of in het Grieks van het Nieuwe Testament: Christos, in het Latijn van de kerk: Christus.

Letterlijk betekent dit woord dus: gezalfde, en slaat het op die mensen die voor een bijzondere, publieke taak met olie gezalfd werden, maar in de Bijbel kan het in de praktijk een naam zijn voor alle mensen die zo met God meewerken dat ze helpen om Gods droom van een betere wereld voor ons waar te maken. Van in den beginne, vanaf het moment dat het voor het eerst misging met ons, heeft God het niet met ons opgegeven, maar besloten om al het mogelijke te doen om alle positieve krachten aan te spreken om onze prachtige wereld te herstellen. In principe kan dus alles en iedereen Messias heten, zowel de koningen, priesters en profeten van Israël als de gewone mensen en de buitenlanders die door God - misschien zelfs zonder het zelf te weten - worden ingezet om mensen te genezen, te bevrijden, op te richten, om Gods koninkrijk dichterbij te brengen.

Dat Jezus de vraag stelt wie de mensen zeggen dat hij is, wil niet zeggen dat hij de hele dag met zichzelf bezig is: Wat zullen de mensen wel niet van me denken? Zie ik er wel goed uit, zit mijn haar wel goed, vinden ze me wel aardig? Maar kennelijk worstelt Jezus wel met de vraag: Wie ben ik? en die vraag brengt hij in als hij tot zijn Vader bidt, zoals hij elke dag en nacht doet: 'Abba, papa, wat wilt u van mij? Hoe kan ik bijdragen aan uw liefdevolle plan met deze wereld?' Vanuit het gebed stelt Jezus dan zijn leerlingen de vraag of zij - met hem - kunnen verstaan wat God met hem, en met hen en ons allen van plan is. Wie Jezus is, en wat hij voor de wereld betekent, is de vraag van vandaag. Geen theoretische vraag, maar een die in het leven met elkaar zich moet bewijzen.

Hun eerdere ervaringen met elkaar en het vervolg hebben daar dan ook alles mee te maken.
Jezus had de twaalf leerlingen op pad gestuurd om aan iedereen die ze tegen zouden komen, het koninkrijk van God te verkondigen, om zieken gezond te maken, en zich onderweg nergens druk over te maken. Toen ze terugkwamen en Jezus de tijd nam om met hen te spreken over hun ervaringen, was er vijfduizend man achter hen aangekomen die hongerig waren naar zijn boodschap, en Jezus had ze met hulp van zijn leerlingen te eten gegeven. Toch is dit geen garantie voor blijvend succes als zij voortaan met zijn boodschap verder gaan.

Jezus wil zijn leerlingen goed laten weten wat de consequenties zijn voor wie hem echt wil volgen. Geen mens kan een leven lang leven zonder de nodige ellende tegen te komen. We komen allemaal in aanraking met ziekte, met pijn, met rampen en met de dood, zowel in onze eigen omgeving als in de wereld om ons heen. Daaraan ontkomt geen mens, maar de echte vraag is: hoe ga ik hiermee om? Sla ik ervoor op de vlucht, verstop ik me als ik mensen tegenkom die in nood zitten? Of durf ik te leven, durf ik de uitdagingen aan, en wil ik er zijn als ik iemand kan helpen? Het antwoord op deze vraag hangt onlosmakelijk samen met het antwoord op de eerdere vraag: Wie is Jezus voor mij?

De vraag naar het lijden - het grote Waarom? - is een vraag van elke mens, ook van Jezus. Voor hem betekent het heel persoonlijk waarom hij zelf moet lijden: Waarom moet de Mensenzoon lijden? Waarom moet Jezus, de mooiste en onschuldigste mens van ons allen, lijden? Maar in het leven van Jezus zien we ook volop het lijden van anderen die hij tegenkomt, hun lijden waarvoor hij niet op de vlucht slaat, maar dat hij bij zichzelf toelaat omdat hij buitengewoon met hen meeleeft en hen waar mogelijk ook geneest van hun lijden, van hun lichamelijke en geestelijke ziektes, maar bovenal van de eenzaamheid en de pijn van het buitengesloten worden. Bij iedereen die Jezus tegenkomt, maakt hij duidelijk: Jij hoort er bij, ik zie jou zitten, God heeft jou lief, ik kijk naar jou met Gods ogen en heb jou lief.

Nadat Petrus tegen Jezus heeft gezegd dat hij de Messias is, begint Jezus daarom over de Mensenzoon die afgewezen wordt, die lijden en sterven moet. De Mensenzoon is de naam voor degene die ooit uit de hemel neerdaalt om dan als waarachtig mens van God op te staan tegenover de botheid waarmee wij mensen vaak met elkaar omgaan en zo te laten zien wat het betekent als Gods recht en vrede heersen.

Als Jezus voor mij degene is die ons leert dat God van ieder mens houdt en speciaal voor wie in nood verkeert, degene die niet anders kan dan zich voor anderen inzetten, dan betekent dit ook dat wie bij hem wil horen, wie zijn volgeling wil zijn, ook niet weg mag vluchten voor het lijden dat op je weg komt - je eigen portie ellende dat ieder mens tegenkomt, zonder dat je het zelf opzoekt, en het leed dat je mag helpen dragen bij je medemens - maar dat je dit lijden als jouw kruis op je neemt en Jezus navolgt door het moedig te dragen.


Meteen hierna in het evangelie volgt de ontmoeting van Jezus op de berg met Mozes en Elia, waarin duidelijk wordt wat zijn Exodus, zijn uittocht uit het leven op weg naar Pasen betekent. Zo is de boodschap van Jezus nooit droevige, negatieve boodschap maar een die op de derde dag altijd betekent dat we met hem mogen opstaan.

Op die weg nodigt Jezus ons vandaag uit om uit volle overtuiging hem te volgen en met hem mee te gaan.
Archief preken