Parochie De Vier Evangelisten Amsterdam 
 
 
 

Alles wordt verwoest

Viering: OVERWEGING OP DE DRIE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Lezing:

  • Lucas 21, 5-19

Geschreven door: Paul Begheyn SJ

'Vanuit de lucht bekeken lijkt de verwoeste stad op een reusachtige vuilnisbelt', schrijft de journalist die de gevolgen zag van de tyfoon Haiyan in de Filippijnen. 'Alsof een enorme reuzenhand uit de hemel alles had weggevaagd. Alleen een enkele heel dikke boomstronk stak nog boven het platgeveegde landschap uit, met golfplaten eromheen gevouwen alsof het plastic zakjes waren.' 'Veel levens zijn verloren gegaan en er worden nog heel veel mensen vermist', constateert het hoofd van het Internationale Rode Kruis. 'Mensen lopen als zombies rond. Het is net een film', zegt student Jenny Chu. 'Eerst trok de zee weg, alsof het eb was. En toen kwamen enorme golven die zo hoog waren als huizen. Het water steeg binnen een minuut met drie meter. De golven waren ook snel weer weg. Misschien heeft het in totaal niet langer dan dertig minuten geduurd', zegt de 23-jarige Dexter Julio.

Als je inzoomt op de persoonlijke getuigenissen van slachtoffers, komt de ramp nog dichterbij. De 25-jarige Janice Cobacha zegt: 'Mijn vader leeft nog, maar meer weet ik ook niet. Ik wil mijn familie in Tacloban helpen want het is er gevaarlijk. Iedereen steelt van elkaar om in leven te blijven.' Lerares Bernadette Tenegra vertelt over de laatste ogenblikken met haar dochter, die zwaar gewond was, nadat ze doorboord was door versplinterde houten balken. 'Laat me maar los, mama, breng jezelf in veiligheid. Ik hield haar vast en zei haar vol te houden, maar ze gaf het gewoon op.' De Chinese toerist Nancy Chang ten slotte zegt: 'Het zeewater bereikte de tweede verdieping van het hotel.Het lijkt wel het einde van de wereld.'

Met dat laatste getuigenis zitten we midden in het evangelie van vandaag. Jezus voorspelt aan zijn toehoorders dat alles verwoest zal worden. Als het ware koppelt hij de Filippijnse tyfoon aan andere verschrikkingen: arrestaties en vervolging, verraad en terechtstelling. Lucas schreef zijn evangelie toen de volgelingen van Jezus aan den lijve de vernietiging ervoeren. De tempel van Jeruzalem was verwoest. Niemand voelde zich nog ergens veilig. Hij verplaatst die huiveringwekkende en angstaanjagende situatie vijftig jaar terug in de tijd, naar de jaren dat Jezus nog leefde. En hij legt Jezus woorden in de mond, die zijn tijdgenoten moeten troosten en sterken: ‘Laat je niet uit het veld slaan. Je moet je verdediging voorbereiden. Ik zal je een taal en een wijsheid geven, die geen van je tegenstanders zal kunnen weerstaan of weerspreken. Geen haar van je hoofd zal verloren gaan. Door standvastig te zijn zul je je leven winnen.’

We hebben het misschien niet zo op die onheilsprofetieën, die ons telkens aan het eind van het kerkelijk jaar worden voorgehouden. We vinden dat te somber en te weinig behulpzaam. Maar ook als we die grote rampen verkleinen tot de pijn, het verdriet en de eenzaamheid, waarmee we soms of vaak, misschien wel te vaak, geconfronteerd worden, kunnen die woorden van Jezus ons een hart onder de riem steken: 'Door standvastig te zijn zul je je leven winnen.' Je kunt ook de bunker van je eenzaamheid en pijn verlaten, en naar anderen toegaan die hulp nodig hebben. Je kunt een barmhartige Samaritaan worden, en de gewonde man of vrouw langs de kant van de levensweg opnemen en verzorgen. Ik zag een foto van het rampgebied in de Filippijnen, waar midden tussen de puinhopen iemand met grote letters op een kapotte plank had geschilderd: 'Have mercy', heb medelijden, ontferm u. Dat gebed tot God is ook een gebed tot ieder van ons. Ontferm je over Jenny en Dexter en Janice en Bernadette en Nancy in de Filippijnen. En we kennen nog wel meer mensen die ons toeroepen van dichterbij: 'Ontferm je over ons.' Zo helpen wij God in zijn beleid van ontferming.

Dit brengt me ten slotte bij een boek dat ik vorige week onder ogen kreeg. De Engelse titel ervan luidt De three essential prayers. Help. Thanks. Wow. Dat zou je vrij kunnen vertalen als: 'De drie meest wezenlijke gebedenzijn: Help. Dankjewel. Goh!' Die drie vormen van communicatie met God zou je ook kunnen toepassen op je omgang met anderen. Help me alsjeblieft, ik kan het niet meer alleen. Dankjewel voor wie je bent en wat je voor me betekent, dankjewel voor alles wat ik van je krijg. Goh, wat is dat mooi en ontroerend. Ik schiet helemaal vol van de ontwapenende schoonheid van een pasgeboren baby, van de avondzon boven het landschap, van de muziek van Bach, van de gedachte dat ik gedragen word. Heer, leer ons bidden, tot in de meest duistere momenten van het leven. Help. Thanks. Wow. Help. Dankjewel. Goh!
Archief preken