Parochie De Vier Evangelisten Amsterdam 
 
 
 

Het goede nieuws

Viering: 8e zondag door het jaar

Lezingen:

  • Jesaja 49, 14-15
  • Matteüs 6, 24-34

Geschreven door: Pater Paul Begheyn SJ

Elke dag worden we overspoeld door nieuws van allerlei kaliber, in de krant, op de televisie, in de bladen bij de kapper, vóór of na de zondagsviering hier in de koffiekamer, en nog op diverse andere manieren. De vraag is dan: Wat heeft ons dagelijks nieuws eigenlijk voor verbinding met het goede nieuws, de blijde boodschap van het evangelie? Kunnen we een brug slaan tussen die twee? Soms is dat geen eenvoudige opgave.

Ik sla nu de 24 medailles van de Olympische winterspelen in Sotsji maar over, evenals het feit dat gisteren Carnaval begonnen is. Ik wil het met u hebben over twee gebeurtenissen die meer dan eens de voorpagina gehaald hebben de afgelopen dagen, of toch minstens op bladzijde 2 aandacht hebben gekregen.

Op 24 februari heeft president Museveni zijn handtekening gezet onder een wet die homoseksualiteit bestraft met minimaal veertien jaar en zelfs levenslang. Hij schrijft erover: ‘Het lijkt erop dat de kwestie van homoseksualiteit is aangedragen door arrogante en onzorgvuldige westerse groepen die jongeren rekruteren op onze scholen voor homoseksualiteit, net zoals zij onzorgvuldig omgaan met andere Afrikaanse kwesties. Ik ben niet in staat de logica van de westerse cultuur te begrijpen. Wij Afrikanen houden altijd onze mening voor ons en proberen die nooit op te dringen aan anderen. Lieten ze ons maar met rust. Homoseksualiteit is een cultureel gegeven en kan dus worden ontmoedigd. Daarom heb ik de wet getekend. Homoseksuelen hebben het debat verloren. Zij moeten zich rehabiliteren en de samenleving moet ze daarbij helpen.’ De president van Oeganda heeft zich laten hersenspoelen door Amerikaanse evangelicale christenen, die ook in de Verenigde Staten een kwalijke invloed hebben op politiek en samenleving. Zij vormen een huiveringwekkend voorbeeld van hoe gruwelijk fout het kan gaan, wanneer mensen hun geloof misbruiken om anderen te onderdrukken. We zien dat in alle godsdiensten, en in de loop van vele eeuwen geschiedenis. Als je de heilige boeken van alle godsdiensten zou samenpersen, zou er veel bloed uit vloeien. Denken we maar aan de kruistochten in de middeleeuwen, aan Al-Qaida vandaag de dag, aan protestanten en katholieken die elkaar naar het leven stonden in Noord-Ierland, aan heksenvervolging en slavenhandel, om slechts enkele voorbeelden te noemen. Al die geweldplegers hebben een God gemaakt naar eigen beeld en gelijkenis.

De enige toetssteen voor de ware God, is: Houdt God van je, maakt God je vrij, bevestigt God jou, daagt God jou uit, ziet God jou graag? Als je een beeld van een God zou hebben, die naar hartelust oorlogen, natuurrampen en dodelijke ziektes over de wereld strooit, en die mensen veroordeelt om hun huidskleur, geslacht, geloof of seksuele voorkeur, dan heb je met een afgod van doen. Dan kun je die God beter zo snel mogelijk dumpen.

Het tweede gegeven dat binnen de katholieke kerk in de schijnwerpers staat, is de synode van het gezin, die in oktober zal plaatsvinden, maar die nu al intensief wordt voorbereid. Voor het eerst is die bijeenkomst geen aangelegenheid van louter mannen in paarse of rode kleding, maar is aan alle gelovigen wereldwijd in principe om hun mening gevraagd, met behulp van een zeer gedetailleerde enquête, om op die manier een accuraat beeld van de situatie te krijgen. Er zijn negen thema’s geformuleerd, waarbij allerlei facetten van het gezinsleven aan bod komen. Maar ook is er aandacht voor de pastorale zorg in moeilijke huwelijkssituaties, over verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht, en over de opvoeding van kinderen binnen niet algemeen gebruikelijke huwelijkssituaties.

Er is een zeer hoog aantal reacties, van groepen en individuen, over heel de wereld. In Zwitserland gaf 90 % van de katholieken aan dat de Kerk de communie voor de gescheidenen en getrouwden moet toelaten. In Duitsland zeiden de bisschoppen dat de ban op communie voor gescheidenen een 'onrechtvaardige discriminatie is, en daarom genadeloos'. De Oostenrijkse kardinaal Schönborn zei na een audiëntie bij de paus: ‘Franciscus sprak van zijn ervaring in Latijns Amerika, waar de situatie omtrent het huwelijk en de familie tot op zekere hoogte veel dramatischer is dan in Europa, met veel samenlevende stellen die niet getrouwd zijn. De Kerk moet deze manier van leven serieus nemen en die stellen vergezellen op hun weg. De basisboodschap van de paus luidt: 'Oordeel niet, maar kijk zeer goed en luister zorgvuldig.'
Het gaat erom, lijkt mij, dat pastores, van hoog tot laag, op de eerste plaats, maar vervolgens ook iedere gelovige de voorkeur geven aan een pastorale benadering boven een juridische, en niet alleen in kwesties van huwelijk en gezin. Een beter voorbeeld voor deze houding ken ik niet dan dat van Jezus zelf. Lees de evangelies er maar op na. Je zult er opgelucht en opgepept van raken. Amen.
Archief preken