Parochie De Vier Evangelisten Amsterdam 
 
 
 

Gemeenschappelijke vieringen Paulus en Lucas

Sinds zondag 10 juni 2018 houden de gemeenschappen van de Paulus en
de Lucas gemeenschappelijk de vieringen. Deze beginnen om 10:00 uur.

De Lucas en de Paulus parochie gaan vanaf nu samen verder en zijn
onderdeel van de parochie van de Vier Evangelisten.
 

Vieringen

vieringen
 

Vieringen door de week

De Lucaskapel is iedere dag vanaf 9.30 - 13 uur geopend
voor stilte en gebed.

Wo 9.30 uur eucharistieviering in de kerk
Vr 9.30 uur eucharistieviering in de dagkapel

dinsdagmorgen 10-12 uur spreekuur Pastor Dominiek Deraeve sdb
vrijdagmorgen 10-12 uur spreekuur Pastor Colm Dekker
 

Afscheid pastor Colm Dekker

Zoals al langer bekend, gaat pastor Colm Dekker op 1 maart
na veertien jaar onze parochie en onze regio verlaten.
Dit betekent dat hij in het weekend van 23 en 24 februari voor
het laatst als onze pastor mee zal voorgaan. Dit moment willen
we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er zal tijdens de eucharistie
aandacht aan worden besteed en na afloop van beide vieringen
is er gelegenheid om afscheid van hem te nemen.

Vanaf 1 maart gaat hij aan de slag in zijn nieuwe functie als
stadsdiaken. Met het oog daarop ontvangt hij de diakenwijding.
Dit zal gebeuren op zondag 7 april om 17 uur in de
Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 207.

Ook hierbij bent u allen van harte welkom.
 

H. Communie

Eerste H Communie
Op 26 februari is er een informatieavond voor ouders die wensen dat
hun kinderen hun eerste H. Communie doen.
De viering hiervan gebeurt op donderdag 30 mei ( Hemelvaartsdag)
tijdens de viering van 10 u.
De catechesebijeenkomsten starten op 12 maart voor de ouders en op
21 maart voor de kinderen. Ouders kunnen de naam van hun kind
doorgeven aan pastor Dominiek of via het parochiesecretariaat.