Parochie De Vier Evangelisten Amsterdam 
 
 
 

Gemeenschappelijke vieringen Paulus en Lucas

Sinds zondag 10 juni 2018 houden de gemeenschappen van de Paulus en
de Lucas gemeenschappelijk de vieringen. Deze beginnen om 10:00 uur.

De Lucas en de Paulus parochie zijn nu samen en zijn
onderdeel van de parochie van de Vier Evangelisten.
 

Vieringen

vieringen
 

Vieringen door de week

De kapel is iedere dag vanaf 9.30 - 13 uur geopend
voor stilte en gebed.

Wo 9.30 uur eucharistieviering in de kerk
Vr 9.30 uur eucharistieviering in de dagkapel

dinsdagmorgen 10-12 uur spreekuur Pastor Dominiek Deraeve sdb
 

Kinderen en jongeren

Tijd en ruimte voor kinderen en jongeren
Elke zondag, na de eucharistieviering,
kunnen kinderen en jongeren een uurtje
terecht in de jongerenruimte.
Deze ruimte is net achter de ontmoetingsruimte.
Er zijn drankjes en een versnapering; er kunnen
ook verschillende spelletjes (sjoelbak, dammen,
schaken, rummikub,…) gespeeld worden.
Alle kinderen en jongeren zijn van harte welkom!
Meer informatie bij Andy, Jan of Simon
 

Vrijwilligersavond

Op vrijdag 27 september willen we alle vrijwilligers die zich op de een
of andere manier inzetten bedanken met een gezellig samenzijn. Tegelijk
is het de start van een nieuw werkjaar.
We beginnen om 17.30 u met een aperitief om daarna gezellig te tafelen.
Deze avond kan natuurlijk alleen maar plaatsvinden door de inzet van …
de vrijwilligers. Het zou fijn als we die avond ook van elkaars kookkunsten
kunnen genieten. Dit kan door een hapje mee te nemen: zoet of hartig,
een salade, klein gerecht of toetje.
Vanuit de parochie zorgen we voor de aperitief en wat daarbij hoort,
drankjes en stokbrood voor bij het eten.
We proberen alle vrijwilligers met een brief persoonlijk uit te nodigen.
Toch zou het kunnen dat iemand om de een of andere reden deze brief
niet ontvangt. Ook jij bent welkom.
Geef je naam door aan het parochiesecretariaat (telnr. 619 17 66). Wil je
ook vermelden of je van plan bent iets mee te nemen en wat dit is.
We hopen dat het een hele fijne avond wordt voor al onze vrijwilligers!
 

Bbq jongeren

Op zaterdag 28 september 2019 is er een BBQ georganiseerd voor
de jongeren van onze parochie.
Alle jongeren zijn uitgenodigd om delen te nemen aan deze BBQ.
Het is een perfecte gelegenheid om elkaar te ontmoeten, spelen,
bezinnen en samen te eten. Op deze manier kunnen we elkaar beter
leren kennen en verbondenheid scheppen in onze parochiegemeenschap.

Vanaf 14 uur zijn de jongeren van harte welkom in de jongerenruimte
van de Pauluskerk. Om 17 uur gaan we samen eten en om 19 uur
sluiten we aan bij de misviering in de kapel.

De ouders, broers en zussen van de jongeren zijn ook welkom.

Aanmelden kan tot en met 26 september
via Simon 06 44 81 78 68,
simon.nongrum@donbosco.be
of Jan 06 33 86 42 28,
jan.vanoycke@donbosco.be
 

Medewerkers don bosco

De medewerkers van Don Bosco zijn (jonge) mensen die de
spiritualiteit Don Bosco meer willen betrekken in hun leven.
Zondagmiddag 15 september is de startbijeenkomst van de nieuwe
medewerkers van Don Bosco te Amsterdam. Er bleek belangstelling
te zijn om deze nieuwe groep te starten. Het programma voor deze
eerste bijeenkomst staat in het teken van een kennismaking met
elkaar op een interactieve (ludieke) manier. Ook zal er informatie
worden gegeven wat wij gaan doen als nieuw te starten groep.
Er wordt afgesloten met een avondwoordje, zoals Don Bosco
dat zelf altijd deed.

Datum: Zondag 15 oktober. Tijd: 14:00u - 17:00 uur.
Adres: Pieter Calandlaan 196 1069 LA Amsterdam.
Aanmelden kan nog via medewerkers@donbosco.nl

Volgende data (steeds op dezelfde locatie en zelfde tijd):
27 oktober, 8 december, 26 januari, 8 maart, 19 april, 14 juni 2020.
 

Afscheid pastor Dominiek

Op zondag 29 september zal pastor Dominiek Deraeve de laatste
maal voorgaan in de eucharistieviering. Nadien is er gelegenheid
tot afscheid nemen. Hij zal rond 10 oktober verhuizen naar Assel
om dan een korte sabbatperiode te nemen in Bollington
(Groot-Brittannië).
 

Kledingactie

Kledingactie “Mensen In Nood” – Sam’s Kledingactie:
U kunt steeds kleding binnenbrengen bij de pastorie. Mocht U door
verhuizing of een overlijden een grote hoeveelheid kleding aanbieden,
dan is het wenselijk om van tevoren even te bellen (020 619 17 66),
want dan kan de kleding meteen naar de garage.
Ingezameld wordt: kleding, lakens, dekens, gordijnen, handdoeken,
theedoeken en schoenen.
Landelijk wordt door deze kledingactie ruim 3 miljoen kilo bijeengebracht.
Daar dragen we als parochie ons steentje aan bij.
 

Korenfestival

Raad van Kerken Amsterdam viert culturele diversiteit met korenfestival
‘Halleluja Amsterdam’ is het thema van het Korenfestival dat de Raad
van Kerken Amsterdam zaterdag 28 september van 14.00 tot 16.30 uur
organiseert in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui in Amsterdam.
De deelnemende koren zijn afkomstig uit de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk,
de Evangelische Broedergemeente, de Koptisch-Orthodoxe Kerk, de
Protestantse Keizersgrachtgemeente, de Rooms-Katholieke parochie
de Krijtberg, Vrijburg (Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten) en de
Waalse Kerk. De bezoekers kunnen hun stem laten klinken tijdens de
samenzang van ‘wereldse liederen met een spirituele inslag’ onder leiding
van dirigente Rinske van der Meer. Het afwisselende programma biedt
daarnaast volop ruimte voor ontmoeting met koorleden en bezoekers uit
de vele kerken die in de Raad van Kerken Amsterdam vertegenwoordigd
zijn. Belangstellenden kunnen in- en uitlopen. De toegang is gratis, een
vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
 

Onttrekking aan de eredienst

In het weekend van 15-16 juni werd tijdens de vieringen het decreet
van de bisschop bekend gemaakt waarin hij besloten heeft dat
‘per 1 juli 2019 het kerkgebouw gewijd aan de H. Lucas in de
parochie van De Vier Evangelisten te Amsterdam, alsmede het
daarin aanwezig altaar, wordt onttrokken aan de eredienst van de
R.K. Kerk en wordt teruggebracht tot een profaan niet onwaardig
gebruik.’