Parochie De Vier Evangelisten Amsterdam 
 
 
 

Gemeenschappelijke vieringen Paulus en Lucas

Sinds zondag 10 juni 2018 houden de gemeenschappen van de Paulus en
de Lucas gemeenschappelijk de vieringen. Deze beginnen om 10:00 uur.

De Lucas en de Paulus parochie zijn nu samen en zijn
onderdeel van de parochie van de Vier Evangelisten.
 

Vieringen

vieringen
 

Vieringen door de week

De kapel is iedere dag vanaf 9.30 - 13 uur geopend
voor stilte en gebed.

Wo 9.30 uur eucharistieviering in de kerk
Vr 9.30 uur eucharistieviering in de dagkapel

dinsdagmorgen 10-12 uur spreekuur Pastor Dominiek Deraeve sdb
de pastor is nu op vakantie
 

Kinderen en jongeren

Tijd en ruimte voor kinderen en jongeren
Elke zondag, na de eucharistieviering,
kunnen kinderen en jongeren een uurtje
terecht in de jongerenruimte.
Deze ruimte is net achter de ontmoetingsruimte.
Er zijn drankjes en een versnapering; er kunnen
ook verschillende spelletjes (sjoelbak, dammen,
schaken, rummikub,…) gespeeld worden.
Alle kinderen en jongeren zijn van harte welkom!
Meer informatie bij Andy, Jan of
 

Berichten vanwege het koor

Vakantie
Pastor Dominiek Deraeve zal afwezig zijn van 14 juli tot en met 31 juli. Hij gaat dan een
tijdje op vakantie. Pastor Andy Jebarus zal hem in die periode vervangen.
Ook het koor neemt vakantie. Dit betekent dat de laatste koorrepetitie plaatsvindt op 16
juli. De laatste viering met het koor is op 21 juli. Vanaf dinsdag 27 augustus zijn er
opnieuw koorrepetities. We zullen dan vanaf 1 september weer de vieringen verzorgen.
We wensen hen een fijne vakantie toe!
 

Kindernevendienst 21 juli

21 Juli is het weer de derde zondag van de maand. Omdat dit aan het
begin van de grote vakantie valt, gaat de kindernevendienst door!!!
Na de opening van de viering in de kerk, verzamelen we ons en gaan
we naar de jongerenruimte. Als kinderen niet alleen durven komen,
zijn ouders ook van harte welkom. (Zij kunnen als zij dat willen, later
terug naar de kerk. Dat is geen enkel probleem).
We vertellen deze keer over Jezus die op bezoek gaat bij zijn vrienden
Martha en Maria.
Martha is hard aan het werk om Jezus gastvrij te onthalen. Maria zit
bij Jezus luistert naar wat hij te vertellen heeft. De vraag is: ben je
gastvrij als je steeds in de weer bent voor je gast of als je stil wordt
en luistert wat hij te vertellen heeft?
We houden de navertelling van de bijbel op 2 niveaus: voor de
jongere kinderen doen we dit aan de hand van vertelplaten. Voor
de oudere kinderen is er een navertelling in begrijpelijke tekst.
Voordat in de kerk het ‘Onze Vader’ wordt gebeden, gaan we
terug. De kinderen mogen op het altaar vertellen wat ze hebben
gedaan. Daarna bidden zij samen met de hele kerk het ‘Onze vader’.
Dan gaat de gewone viering met kinderen en ouders verder.
 

De Nieuwe Bavo leeft-

Klim naar het licht
De afronding van de 15 jaar durende restauratie van de kathedraal
wordt tot en met 31 juli as. onder andere gevierd met een tijdelijke
loopbrug op 60 m. (!) hoogte tussen de 2 torens van de kathedraal.
Dit is onderdeel van een bijzondere toren-en gewelventocht. Deze
leidt langs tal van culturele schatten in het kerkgebouw en leidt onder
meer naar de binnengalerij in de koepel.
Voor wie geen hoogtevrees heeft, meer informatie is te verkrijgen via:
www.klimnaarhetlicht.nl
 

Onttrekking aan de eredienst

In het weekend van 15-16 juni werd tijdens de vieringen het decreet
van de bisschop bekend gemaakt waarin hij besloten heeft dat
‘per 1 juli 2019 het kerkgebouw gewijd aan de H. Lucas in de
parochie van De Vier Evangelisten te Amsterdam, alsmede het
daarin aanwezig altaar, wordt onttrokken aan de eredienst van de
R.K. Kerk en wordt teruggebracht tot een profaan niet onwaardig
gebruik.’
 

Bedevaart van de parochie naar Heiloo

Elk jaar gaan we met de parochie rond Maria-ten-hemelopneming
op bedevaart naar Heiloo. Dit jaar is dit gepland op woensdag
21 augustus.
Verdere informatie volgt nog, maar u kan nu reeds inschrijven
op de lijst achterin de kerk (tafel voedselbank) of via het secretariaat.
 

Bedevaart BANNEUX 2019

Die mooie warme plek in de Ardennen waar Maria, de maagd
der armen, op ons wacht. Wacht om ons te troosten en moed
te geven. Waar we onze zorgen en verdriet even in vertrouwde
handen kunnen leggen en even weg zijn uit de snelle wereld
waarin we leven. Om even op adem te komen en de normen en
waarden weer te koesteren. De bedevaart duurt vijf dagen van
vrijdag tot en met dinsdag. Wij halen u met de bus op bij
opstapplaatsen om naar de eerste stop in Utrecht te gaan en
daar koffie of thee te drinken. Dit is het verzamelpunt van alle
bussen en hier ontmoet u uw medegasten en alle vrijwilligers
van Bisdom Haarlem-Amsterdam. Daarna gaat de reis richting
Soerendonk waar een broodmaaltijd wordt aangeboden om dan
voldaan naar Banneux te vertrekken waar wij vijf volledig
verzorgde dagen voor u klaar staan.
Priesters, verpleegkundigen, arts en verzorgenden staan voor
u klaar om u te begeleiden en u vijf prachtige dagen te laten
beleven en weer een beetje rust te vinden. Rolstoelen en
rollators zijn aanwezig om een wandeling of uitstapje mogelijk
te maken. De reis is ook geschikt voor minder validen en zieken.
Een rolstoelbus is aanwezig. Bent u gezegend met een goede
gezondheid dan bent u natuurlijk ook van harte welkom om de
warmte van Banneux te ervaren. Op de terugweg stoppen wij
weer in Soerendonk om daar een heerlijke warme maaltijd te
nuttigen en dat is ook de plaats waar wij afscheid van elkaar
nemen en de reis naar huis verder gaat om u veilig en wel weer
bij de opstapplaats te brengen. De kosten bedragen € 295,--
per persoon (alles inbegrepen)

Wanneer: 23 tot en met 27 augustus;
inschrijven kan tot eind juni bij:
Eva Onderwater Tel. 0297-222208,

banneux.bisdomhaarlem@outlook.com

of Ellen van der Laan: 06-30918592