Parochie De Vier Evangelisten Amsterdam 
 
 
 

Gemeenschappelijke vieringen Paulus en Lucas

Sinds zondag 10 juni 2018 houden de gemeenschappen van de Paulus en
de Lucas gemeenschappelijk de vieringen. Deze beginnen om 10:00 uur.

De Lucas en de Paulus parochie gaan vanaf nu samen verder en zijn
onderdeel van de parochie van de Vier Evangelisten.
 

Vieringen

vieringen
 

Vieringen door de week

De Lucaskapel is iedere dag vanaf 9.30 - 13 uur geopend
voor stilte en gebed.

Wo 9.30 uur eucharistieviering in de kerk
Vr 9.30 uur eucharistieviering in de dagkapel

dinsdagmorgen 10-12 uur spreekuur Pastor Dominiek Deraeve sdb
 

Diakenwijding Pastor Colm Dekker

Vanaf 1 maart is hij aan de slag in zijn nieuwe functie als
stadsdiaken. Met het oog daarop ontvangt hij de diakenwijding.
Dit zal gebeuren op zondag 7 april om 17 uur in de
Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 207.

Ook hierbij bent u allen van harte welkom.
 

H. Communie

Eerste H Communie
Op 26 februari was er een informatieavond voor ouders die wensen dat
hun kinderen hun eerste H. Communie doen.
De viering hiervan gebeurt op donderdag 30 mei ( Hemelvaartsdag)
tijdens de viering van 10 u.
De catechesebijeenkomst is gestart op 12 maart voor de ouders en er
op volgt nog een bijeenkomst op 21 maart voor de kinderen.
Ouders kunnen de naam van hun kind
doorgeven aan pastor Dominiek
of via het parochiesecretariaat.
 

Verbouwing/verhuizing Pauluskerk

De werkzaamheden aan de Pauluskerk vlotten zeer goed.
Alles verloopt volgens plan en het einde komt stilaan in
zicht. Daarom is beslist om de datum van de verhuizing
van de Sint-Lucaskerk naar de Pauluskerk vast te leggen
op zondag 26 mei 2019 na de viering van 10 u.
Dit betekent dat we dan de laatste viering in de Sint-Lucaskerk
zullen hebben en op het einde van de viering samen naar
de Pauluskerk zullen trekken. Noteer deze datum alvast in
je agenda!
Er staat nog heel wat te doen om deze verhuizing goed
voor te bereiden zodat ze vlot kan verlopen, maar met de
hulp van velen en de steun van iedereen zal dit slagen.
Dit is een bijzondere dag die heel wat emoties zal losmaken.
Laten we elkaar ook daarin dragen en samen uitkijken naar
een nieuw begin voor de hele parochiegemeenschap.

pastor Dominiek Deraeve sdb
 

Sams Kledingactie

Op zaterdag 13 april 2019 vindt in Amsterdam weer de kleding
-inzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood
plaats.
Van 10.00 uur tot 12.00 kunt u dan uw gebruikte kleding,
schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken
afgeven op het volgende adres: Osdorper Ban 130,
bij de Sint Lucaskerk.
 

Veertigdagentijd

De veertigdagentijd is een sterke tijd waarin we ons voorbereiden
op Pasen. In de parochie en de regio zijn er verschillende initiatieven
om deze tijd zinvol te beleven.
Tijdens de Bijbelavond zullen we steeds één Bijbeltekst samen lezen
en hierover met elkaar in gesprek gaan. Hopelijk komt daardoor deze
tekst meer tot leven en wordt ze concreet voor ons dagelijkse leven.
Deze avonden worden gehouden op maandag om 19.30 u in de
ontmoetingsruimte.

pastor Dominiek Deraeve sdb
 

Bijbelavonden:

Tijdens de Bijbelavond zullen we steeds één Bijbeltekst samen lezen
en hierover met elkaar in gesprek gaan. Hopelijk komt daardoor
deze tekst meer tot leven en wordt ze concreet voor ons dagelijkse
leven.

Deze avonden gaan door, telkens op maandag om 19.30 u.
De tweede avond is op 18 maart. De avonden zijn gratis en er
is geen Bijbelkennis vereist.

Vooraf aanmelden is niet nodig.
 

Oecumenische vespers in de regio:

Reeds meerdere jaren wordt er tijdens de vasten op woensdagavond
om 19 u een oecumenisch avondgebed gehouden, telkens in een
andere kerk. Voorafgaand is er – voor wie wil – een sobere maaltijd
(brood en soep).
Meer informatie vind je op de flyer achteraan in de kerk.
Aanmelden voor het gebed is niet nodig, wel voor de maaltijd.
 

Vastenactie:

Ook dit jaar is er een vastenactie voor mensen uit de derde wereld.
Dit jaar is het thema:
‘Water verandert alles!’.
Elk weekend is er een extra bijlage bij
‘Het Viertje’ met informatie over het thema en de projecten.