Bestuur

De verantwoordelijkheid voor het beleid in onze parochie ligt bij het Parochiebestuur. Dit orgaan draagt verantwoordelijkheid voor het pastoraat in de breedste zin van het woord en voor de financiële en technische kanten van de parochie.

De leden van het Parochiebestuur zijn aangesteld door de bisschop.

Het Parochiebestuur komt regelmatig bijeen.

De leden van het Parochiebestuur zijn:
  • Dhr. A. Jebarus, voorzitter
  • Dhr. W. Duivelshof
  • Dhr. H. Jansen, secretaris
  • Dhr. P. Lokkerbol
  • Dhr. R. Osenga
  • Dhr. H. van der Straeten, vice-voorzitter
  • Dhr. G. Willemse, penningmeester
  • Dhr. P. Wind