Parochie De Vier Evangelisten Amsterdam 
 
 
 

Colms column

Heel hartelijk dank!
Dat is het eerste en laatste wat bij mij opkomt als ik terugdenk aan
het afscheid van afgelopen weekend, en daarmee aan de voorbije
14 jaar. Wat zal ik dit allemaal en vooral jullie allemaal ontzettend
missen.Ik vond het een hartverwarmende viering, en ben heel blij
met iedereen die de moeite heeft genomen om afscheid van mij te
nemen. Ik denk aan de lange rij die zo lang voortduurde dat we
uiteindelijk moesten opschuiven om de Polen in de kerk ongestoord
hun viering te laten beginnen. Ik denk aan de mailtjes, kaarten,
enveloppen, aan de mooie woorden en cadeaus en aan de vele
bezoeken van de afgelopen weken. Dit helpt mij om nog beter te
beseffen wat een rijke tijd wij met elkaar hebben meegemaakt,
zowel gezamenlijk als in persoonlijk verband. Dat is een schat die we in
ons hart mogen bewaren en koesteren, en af en toe ook weer openen
om van te genieten en om te benutten om ermee verder te kunnen.
Het prachtige afscheid met heel die rijke inhoud is niet alleen een
terugblik. Het stemt mij misschien een beetje weemoedig, en maakt
mij zeker heel, heel dankbaar. Daarnaast geeft het ook heel veel
vertrouwen. Al het mooie en goede dat wij samen hebben mogen
beleven, dragen wij mee uw en mijn toekomst in. Ons gelovig
vertrouwen zegt: na heel deze weg zal de goede God ons ook nu
niet in de steek laten. Het ga u en jullie allemaal heel goed,
onder Gods zegen. Heel hartelijk dank!

pastor Colm Dekker
 

Nieuwjaarswens

Lieve mens,
Van harte wens ik jou, je familie en allen die je dierbaar zijn een
gelukkig Nieuwjaar. Mag het komende jaar vrede brengen in je hart, maar ook in je
omgeving en – waarom zouden we dat niet wensen – ook wat meer in deze wereld.
Vrede begint in het hart van elke mens. Met kerstmis vieren we de geboorte van
Christus in een stal en met een voederbak als wiegje. Een schrijnende toestand als je er
dieper op in wilt gaan. Toch beroert het kerstverhaal ons om een andere reden. Het
spreekt ons van vrede. Kijken naar het Kerstkind geeft ons vrede. Hoe komt dit? Is het
niet omdat het God zelf is die in dit kind naar ons toekomt? En, waar God is, daar komt
vrede. Als wij God toelaten in ons hart, dan zullen we daarin vrede vinden. Het is die
vrede die ons zal omvormen. Deze vrede is zo groot, dat we ze niet voor onszelf alleen
kunnen houden. We zullen ze willen delen. Vrede wordt pas echte vrede als je ze deelt
met anderen.
Mag dit dan de diepe wens zijn voor 2019: dat Gods vrede in je hart mag groeien en dat
je volop vreugde mag ervaren in het delen ervan met anderen, zodat onze wereld een
stukje menselijker/goddelijker wordt.

Zalig Kerstfeest, gezegend Nieuwjaar vanuit het pastoresteam.
 

Ontstaan van de rozenkrans

Oktober is rozenkransmaand.
Maar hoe is die rozenkrans nu eigenlijk ontstaan. De Rozenkrans zoals
wij die kennen krijgt zo ongeveer in het jaar 1600 vorm. Tot die tijd werd
door monniken en andere geloofsgenoten het Brevier (jaargetijden) gebed
gebeden. Dat bestond uit dagelijks 150 Onze vaders. Dat gebed werd
gebeden in het Latijn maar veel lekenbroeders waren die taal niet machtig
en dus mochten zij in plaats van het jaargetijden gebed de Paternoster
bidden, met behulp van een kralensnoer. Voor veel gelovigen was het
een vrijwel onmogelijke taak dit gebed dagelijks te volbrengen, daar
het Onze Vader woord voor woord overdacht gebeden moest worden en
daardoor veel tijd in beslag nam. Zo rond 1200 werd het Onze Vader
vervangen door een Maria groet, mede door een in die tijd ontstane
Maria verering. Destijds was dat nog maar een gedeelte van het huidige
smeekgebed. "Wees gegroet Maria de Heer is met U, U bent gezegend
onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot". Rond 1300
werden "vol van genade" en "Jezus Christus". toegevoegd en in 1400
kreeg de paternoster de naam Rozenkrans. In de 16e eeuw werd de
Rozenkrans het smeekgebed zoals wij dat kennen, door de toevoeging
van het tweede deel van de groet: "Heilige Maria, Moeder van God, bid
voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood".
De Romeinse catechismus en het Romeinse Brevier legden in 1568 de
huidige vorm van het Weesgegroet vast (Paus Pius V. 1566-1572).
Nadat aan elk tientje de doxologie (slotgebedje van lofprijzing) werd
toegevoegd werd de Rozenkrans zo rond het jaar 1600 compleet in
zijn huidige vorm.
In 2002 werden door Paus Johannes Paulus II de "Geheimen van het
licht" aan de overdenkingen toegevoegd.
 

Marcus deel 3

Wetenswaardigheden over de evangelist Marcus

De Katholieke Kerk en de Oosters-Orthodoxe kerken vieren het
liturgisch feest van Sint Marcus op 25 april, zijn sterfdag.
De Koptisch-Orthodoxe kerk viert het feest van zijn Martelaarschap
op 8 mei.

De vermoedelijke relieken van de evangelist werden in 828 door
2 Venetiaanse kooplieden vanuit Alexandrië overgebracht naar
Venetië. De huidige basiliek, die dateert uit 1060, is om de overblijfselen
heen gebouwd. Sinds 828 is Sint Marcus de schutspatroon van Venetië.

Het symbool van Marcus is de leeuw. Het Evangelie begint met
de verkondiging van Johannus de Doper in de woestijn bij de wilde
dieren, vandaar. Het is deze leeuw die ook op het wapen van de stad
Venetië staat en de wapens van de Pausen die voor hun verkiezing
patriarch van Venetië waren (de pausen Pius X, Johannus XXIII en
Johannus Paulus I). Meestal houdt de leeuw een schild vast met de
tekst ‘ PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEUS
(Vrede zij U, Marcus mijn Evangelist).

Sint Marcus is niet alleen de patroon van Venetië, maar ook van
het middeleeuwse kloostereiland Reichenau in Zuid-Duitsland.
Tevens is hij onder meer de patroon van notarissen, juristen,
schrijvers, bouwvakkers, metselaars, glaszetters, glasblazers,
schilders, mandenmakers en gevangenen.

Tot slot: ook in weerspreuken van 25 april komt Sint Marcus voor.
Hieronder volgen er enige:

Met Sint Marcus regen
Op het fruit rust dan geen zegen

Als de kikker voor Sint Marcus kwaakt
Blijft hij niet lang bespraakt

Tussen Joris- en Marcusdag
Zit een winterslag

Tussen Marcus en Sjors (Sint George)
Een mooie dag met onweer fors

Heeft Sint Marcus geen zon
Geen boom die noten won

Als het regent met Sint-Mark
Liggen de krieken in het park.
 

VERLIESERVARING

Laat ik beginnen met te zeggen dat ik heel blij ben met de manier waarop
we begonnen zijn om samen te vieren als gezamenlijke parochie van De
Vier Evangelisten. Zeker zijn er nog wat kinderziektes, maar in mijn
beleving gaat het goed en wordt het in en buiten de viering steeds
mooier en leuker.
Maar dit wil niet zeggen dat het geen pijn doet! Soms zijn er emotionele
reacties die heftiger lijken dan je zou verwachten. Toch is dat niet gek.
Enerzijds laat dit zien dat een geloofs-gemeenschap en een kerkgebouw
niet zomaar iets is. Het is de plek waar je thuis is, en je geschiedenis:
waar je getrouwd bent, kinderen gedoopt zijn, waar de uitvaart van
dierbaren was, en waarvan jezelf ook ergens in je achterhoofd had dat
jij hiervandaan ooit de Heer tegemoet zou gaan. Als je die plek kwijtraakt,
raakt dat je ziel.
Daar bovenop komt nog dat dit verdriet een diep menselijke emotie is
die in onze gevoelswereld gemakkelijk de emotie van eerder verdriet
oproept. Anders gezegd: deze verlieservaring roept eerdere
verlieservaringen weer op, waardoor het verdriet van nu nog veel
sterker beleefd wordt dan ‘alleen’ het verlies van een kerkgebouw.
Onbewust kan het verlies van je partner of van andere pijnlijke
gebeurtenissen in je leven - ook die er schijnbaar niets mee te
maken hebben - de pijn van nu versterken.
Laten we dus voorzichtig zijn met de pijn die wij allemaal (kunnen)
hebben in het proces waar wij nu gezamenlijk in zitten.
Ik geloof oprecht dat we op de goede weg zitten, en dat we het samen
ook heel goed doen - alle bewondering en dank voor de inzet van
velen! - maar dit mooie neemt de pijn niet weg. Die is er ook,
onvermijdelijk, en daar mag ook ruimte voor zijn.
Laten we dus vol vertrouwen en plezier samen verder gaan,
mét ruimte voor de pijn en het verdriet die er ook mogen zijn.

pastor Colm Dekker
 

Samen vieren

De afgelopen weken heb ik veel mensen van onze gemeenschap ontmoet: tijdens
de koorrepetities, de reis naar België en andere activiteiten. Wat mij, als
relatieve nieuweling, opviel, is dat oude banden werden aangehaald en
nieuwe aangeknoopt. Dit in een sfeer van warme vriendschap.

Na deze aanloop verheugde ik me op onze eerste eucharistieviering als één
gemeenschap, hoewel het ook wat onwennig was. Ik heb vóór de dienst
even goed rondgekeken in de kerk om mijn plek te vinden. Dat heb je zo
bij verhuizingen: spullen én mensen moeten hun plek vinden. En daar moet
je de tijd voor nemen.Ik vind moeilijk woorden om de sfeer van de eerste
viering goed te beschrijven. Ik was geraakt. De belofte werd waargemaakt.
Niet alleen door het pastorale team, maar door ons allemaal.
Waar zal ik beginnen? Bij een volle kerk, waarin we elkaar even moesten
zoeken. Een vol koor, waarin het heerlijk zingen is, begeleid door mooi
orgelspel. Ik kreeg zelfs een brok in de keel van de vierstemmige
communiezang (Schriftlied 593: Die chaos schiep in mensenland). Een
ietwat andere viering dan voorheen, maar wel herkenbaar, en met uitleg
over de veranderingen. En tenslotte een overweging die paste bij het
één worden van twee gemeenschappen. Maar bovenal overheerst het
gevoel dat ik ben thuis gekomen in een grote familie.

Met nog een paar kleine kanttekeningen: er was wat weinig ruimte en
tijd om gezellig koffie te drinken. En graag nog een paar extra
fietsenrekken. Maar dat gaat vast goed komen.Nicole van Soest
 

SAMEN

Dit weekend is het zover. De Pauluskerk en -pastorie zijn leeggemaakt en klaar voor renovatie en verbouwing. Het was een hele klus. Alles moest opgeruimd worden, het hele gebouw moet leeg zijn! Belangrijke spullen werden door een verhuizer naar de Lucas gebracht. Veel werd beoordeeld en niet bewaard. Gelukkig konden vele zaken hiervan naar een kringloopwinkel, waar we hopen dat ze een nieuw leven zullen kunnen leiden. Religieuze voorwerpen krijgen een nieuwe bestemming, want die kunnen niet zomaar weggegooid worden ... Een mens staat verwonderd hoeveel er in de loop van de jaren bewaard wordt!
Een bijzonder woord van dank wil ik vooral richten tot Wim Duivelshof die dit alles gecoördineerd heeft. Samen met een aantal helpende handen is het hem gelukt om deze zware klus te klaren! Dit verdient heel veel waardering en respect. Ook om de helpende handen ben ik dankbaar en gelukkig. Met veel ijver en vrijwillige inzet hebben zij vele dagen en uren doorgebracht in de Paulus. Nu is het wachten op de start van de werkzaamheden die hopelijk deze maand nog starten.
In de Lucas is eveneens hard gewerkt. Ook daar is veel opgeruimd en gereorganiseerd. De dagkapel, de koffieruimte, de sacristie, ... alles werd in gereedheid gebracht om de mensen van de Paulus te ontvangen.
We hebben nu werkelijk één parochiegemeenschap. De uitdaging is om met deze twee gemeenschappen te groeien tot één gemeenschap waar elkeen zich thuis voelt. Er is een spreekwoord dat zegt: ‘Goed begonnen, is half gewonnen.” Vanuit mijn ervaringen dat velen zich met woord en daad achter dit project scharen, mag ik stellen dat we zeker goed begonnen zijn en dat we zelfs al meer dan de helft gewonnen hebben. Laten we er samen in geloven. Laten we samen geloven dat de Heer ons bijeenbrengt en ons bemoedigt, ongeacht wie we zijn en waar we vandaan komen. Allen mogen we ons broers en zussen noemen van de éne Heer en Vader. Dit mogen we elke keer opnieuw samen vieren in onze gemeenschap, in de Lucas, die nu ons thuis is. Laten we elkaar dan ook dragen en vooral hen die het moeilijk hebben met veel liefde nabij zijn.

Pastor Dominiek Deraeve sdb
 

WE ZIJN ÉÉN GEMEENSCHAP!

Dit is het laatste weekend dat de twee gemeenschappen van de Paulus en de Lucas nog apart samenkomen. Toen het samengaan aangekondigd werd, leek het misschien nog veraf, maar het is met rasse schreden op ons afgekomen. Heel veel voorbereiding is eraan voorafgegaan, velen hebben hun steentje bijgedragen om de Paulus te helpen ontruimen en de Lucas klaar te maken. Nog meer mensen hebben er hun schouders onder gezet door er met een positieve blik naar toe te leven. We kunnen (en willen) niet ontkennen dat deze verandering heel wat in ons teweeg brengt aan vragen en verwachtingen, maar ook aan twijfels en vrees. In mijn gesprekken met parochianen klinkt echter vooral veel hoop: hoop op een nieuwe toekomst. Een dynamiek die ons als Christenen tot de essentie van ons geloof doet gaan: Gods Liefde mogen ervaren en vreugde vinden in de gemeenschap die we samen opbouwen in de naastenliefde voor elkaar.

Ik wil u graag op de hoogte brengen van wat er allemaal verandert, zodat iedereen zich snel thuis mag voelen in de nieuwe situatie.
De verhuizing van de Paulus gebeurt op maandag 4 juni. Dat betekent dat vanaf dat moment er geen activiteiten meer in de Paulus zullen doorgaan, maar dat alles gebeurt in de Lucas.
De zondagsvieringen zijn om 10 u, omdat de Poolse parochie deze heeft om 12 u. Vanaf 14 u. is de kerk dan ter beschikking van de Filipijnse gemeenschap.
De Ugandese gemeenschap viert elke eerste zondag van de maand eucharistie in de ontmoetingsruimte. Deze is deels omgevormd tot dagkapel en multifunctionele ruimte.
Na de zondagsviering is er koffie (tot 12 u, voor de start van de viering van de Polen). De koffie wordt gedronken in de kerk in de daartoe klaargemaakte ruimte, vlakbij de uitgang.
De zaterdagavondviering is om 19 u in de dagkapel (ontmoetingsruimte).
Op woensdag is er een eucharistieviering om 9.30 u (in de kerk!) en op vrijdag om 9.30 u in de dagkapel (in de ontmoetingsruimte).
U zult in de zondagsviering merken dat de liturgie ietwat anders is dan u gewoon was in de Lucas of de Paulus. We hebben samen met de liturgische werkgroep/beleidsgroep van beide gemeenschappen gezocht naar hoe we de liturgie gezamenlijk vorm kunnen geven. Uitgangspunten zijn de liturgie van de beide kerken en de droom van een levensnabije liturgie. Zo zijn we gekomen tot een synthese van een liturgie waarvan we hopen dat eenieder zich hier thuis zal kunnen voelen.
Er zal elke werkdag tussen 10 en 12 u iemand op het secretariaat van de Lucas aanwezig zijn.
Dit zijn tot nu toe de belangrijkste veranderingen die vanaf volgende week ingaan. Als pastores van de parochie beseffen Colm, Andy, Simon en ikzelf dat deze veranderingen heel wat flexibiliteit vragen. Het is zo dat op geregelde tijdstippen afspraken e.d. geëvalueerd zullen worden en zo nodig bijgestuurd. Daarom doen we een oproep om ons feedback te geven over uw ervaringen en ideeën. Op die manier kunnen we samen groeien naar de nieuwe gemeenschap van de Vier Evangelisten.
 

Werkzaamheden/goede week

Start van de werkzaamheden aan de Pauluskerk
Het bouwbureau dat de renovatie-werkzaamheden aan de Pauluskerk en de pastorie begeleidt, heeft onlangs een planning gemaakt. Daarin is duidelijk geworden dat de werkzaamheden aan de kerk in de maand juni zullen starten.
Om er zeker van te zijn dat het hele gebouw vrij is voor het werk begint, is afgesproken dat alles ontruimd is voor 2 juni. Concreet betekent dit dus dat we met de gemeenschap van Paulus vanaf 2 juni naar de Lucas zullen gaan.
Het samengaan van de twee gemeenschappen is vanaf dat moment een feit, want na de werkzaamheden gaan we als één gemeenschap van de Lucaskerk naar de Pauluskerk.
Er is nog heel wat werk aan de winkel om dit allemaal in goede banen te leiden. We moeten de groepen van buiten de parochie die gebruik maken van de kerk op de hoogte brengen, het hele gebouw leegmaken en nagaan wat we van beide kerken willen houden en wat weg mag. Een ander belangrijk punt is dat alle werkgroepen met elkaar in overleg moeten gaan over hoe de samenwerking als één gemeenschap gerealiseerd kan worden, hoe we de afstand tussen de twee kerken overbruggen, etc. Het wordt nog een hele onderneming, maar met de goede wil van iedereen zal heel veel mogelijk zijn. Laten we er samen onze schouders onder zetten en helpen waar kan. Op die manier bouwen we aan een levendige gemeenschap met elkaar en zal Gods zegen op dit alles rusten.
pastor Dominiek Deraeve sdb
Goede Week
Ooit heb ik een bisschop horen zeggen: ‘De centrale boodschap van het christendom is ... Jezus Christus.’
In de Goede Week gedenken we het centrale deel van zijn leven.
Het hele jaar door staat Jezus centraal in alle vieringen, maar nu maken we in een week tijd mee hoe zijn weg gaat van zijn intocht in Jeruzalem via Laatste avondmaal, gevangenneming, kruisweg, dood en graflegging tot zijn verrijzenis uit de dood.
Alles wat Jezus in totale verbondenheid met God zijn Vader heeft gedaan voor alle mensen die Hij onderweg tegenkwam, en hoe Hij zo tastbaar maakte wat de droom van Gods Rijk in de praktijk betekent, komt voortaan in een ander daglicht te staan.
Jezus was meer dan een bijzonder mens, een profeet, een leraar, een genezer, een begaafd spreker. Hij was trouw aan zijn Vader en bereid om zijn leven te geven voor alle mensen.
Hij ging naar Jeruzalem, ook al werd zijn leven daar bedreigd. Hij vluchtte niet, toen Hij wist dat ze Hem gevangen wilden nemen. Hij nam ook niets van zijn boodschap terug om zijn leven te redden. Hij koos ervoor om trouw te blijven aan zijn Vader was bereid zijn leven te geven voor zijn medemensen.
Net als Petrus, Thomas en Judas, Maria en Veronica - zijn leerlingen, zijn vrienden en zijn moeder - wordt deze Goede Week ook aan ons gevraagd of wij Hem willen volgen op zijn weg.
Roepen wij ‘Hosanna’, ‘Kruisig hem’, denken we alleen aan onszelf of blijven we Hem trouw? pastor Colm Dekker
 

Don bosco vervullingsverhaal

Tijdens het verblijf in het Convict bezoekt Don Bosco de gevangenissen in Turijn. Hij wordt geraakt door wat hij daar aantreft en hij beseft eens te meer dat als deze jongemannen geen alternatief aangeboden krijgen, zij steeds weer terug zullen vallen in hun oude gewoonten. Als Don Bosco dan wordt ingeschakeld bij de opvang van zwervende jongeren is het eerste Oratorio van Don Bosco een feit. Op het binnenpleintje van de sacristie naast de kerk biedt hij hun op zondagen een alternatief voor de straat. Met spel en ontspanning en catechese biedt hij hun een houvast. In de week bezoekt hij hen op de plekken waar ze verblijven. Om in zijn onderhoud te voorzien aanvaardt Don Bosco een baan als aalmoezenier in een weeshuis voor meisjes. De combinatie van dit werk en het Oratorio schaden zijn gezondheid en opnieuw wordt hij ziek. Dan maakt hij een belangrijke keus: hij zal alle zekerheden opgeven ten koste van ‘zijn jongens’. Dat betekent dat hij continu afhankelijk zal zijn van giften en de goedheid van anderen en dat hij heel wat keren moet bedelen om zijn doel te bereiken. Om zijn doel te bereiken schroomt hij niet om alles en iedereen naar zijn hand te zetten en dat gaat zelfs zo ver dat hij op een bepaald moment de bisschop passeert en zich rechtstreeks tot de Paus wendt. Dat wordt hem niet in dank afgenomen.
Na veel omzwervingen krijgt het Oratorio op 12 april 1846 vaste grond onder de voeten in Valdocco. Deze plek zal uitgroeien tot het eerste ‘thuis’ waar jongens verblijven en worden begeleid. Moeder Margherita trekt bij haar zoon in om hem te helpen bij de zorg voor de jongens.
In Valdocco zal Don Bosco in een korte tijd een groot aantal activiteiten voor jongeren ontwikkelen die zullen uitgroeien tot een plek waar naast catechese ook sport en spel, zingen, algemene ontwikkeling een belangrijk plaats innemen. Het is die combinatie van dingen die ook nu nog het Salesiaanse gedachtegoed kenmerken. Don Bosco ziet Franciscus van Sales als zijn leidsman. De minzaamheid van Franciscus is een goed tegenwicht voor de onstuimigheid van Don Bosco. Vanaf de jaren ’50 zorgt de gedrevenheid van Don Bosco voor een enorme expansie. Er worden werkplaatsen opgericht waar de jongens een vak kunnen leren om zo in hun onderhoud te kunnen voorzien, en ook op andere plekken komen er Oratoria. Don Bosco gaat internationaal en een aantal Salesianen gaat naar de missie. Don Bosco neemt het initiatief tot het bouwen van kerken en schrijft veel handleidingen, boeken en geschriften die in eigen beheer worden gedrukt en uitgegeven.
Op 18 december 1859 realiseert Don Bosco zijn ultieme droom als hij de Congregatie van Salesianen opricht. Zijn doel is een religieuze gemeenschap creëren die zijn levenswerk tot een wereldwijde Salesiaanse Familie zal maken, daarbij ondersteund door niet-religieuzen. Hij komt in contact met Maria Mazzarello, een zeer betrokken vrouw. Samen met haar lukt het om, gestoeld op de doelstelling en spiritualiteit van Don Bosco, een congregatie van zusters te stichten die zich richt op de meisjes. Als Don Bosco op 31 januari 1888 overlijdt, zijn er 773 Salesianen die hun geloften hebben afgelegd en 276 novicen. Over negen landen verspreid zijn er 58 huizen. Daarnaast nog eens 415 zusters en 164 novicen in 54 landen. Het is het begin van een Salesiaanse Familie die het motto van Don Bosco ‘Da mihi animas’ (Geef mij de zielen) nog altijd dagelijks in de praktijk brengt.
 

Don bosco deel 2

nog niet ontvangen
 

Het Italië waarin Don Bosco leefde

Het is juni 1815 - twee maanden voor de geboorte van Don Bosco - als Napoleon bij Waterloo zijn ondergang vindt. Veel mannen en jongens hebben hun leven gelaten op de slagvelden en Europa snakt naar rust. Men probeert het politieke machtsevenwicht te herstellen en binnen Europa worden de grenzen opnieuw bepaald. Het Italiaanse schiereiland verandert in acht hertogdommen en koninkrijkjes. Het door Napoleon ingevoerde onderwijs wordt na zijn vertrek teruggeschroefd maar in 1822 deels hersteld. Iedere gemeente wordt verplicht om kinderen vanaf 7 jaar twee jaar onderwijs aan te bieden. Alhoewel verplicht gaan veel kinderen nauwelijks naar school of het beperkt zich tot de winterperiode, als zij niet nodig zijn voor het werk op het land. De bevolking is arm en er heerst hongersnood en werkloosheid. Misschien daarom wel blijft het volk het gedachtegoed van de revolutie trouw: vrijheid, gelijkheid en broederschap. Dit leidt tot een periode van opstanden en onderlinge oorlogen die uiteindelijk toch zullen leiden tot de eenwording van Italië in 1861. De Kerk heeft grote invloed op het dagelijks leven, de politiek en ook op het onderwijs. Bisschoppen spelen lange tijd een belangrijke rol bij bijvoorbeeld de benoeming van onderwijzend personeel. De sfeer slaat echter om als Paus Pius IX in 1849 weigert mee te doen aan de oorlog tegen de Oostenrijkers. Hij wil neutraal blijven. Deze weigering komt de Kerk duur te staan en men komt in opstand tegen alles wat Kerk is. Het gaat zo ver dat de Paus moet vluchten naar Zuid-Italië. Het wordt er niet beter op als minister Ratazzi in 1855 er voor zorgt dat 600 kloosters worden gesloten en 5.000 kloosterlingen op straat komen te staan waarbij hun bezit aan de staat vervalt. De bijna lege schatkist wordt hiermee rijkelijk gevuld.
De geboortegrond van Don Bosco ligt in een heuvelachtig gebied in Noord-Italië, een gebied met hete zomers en koude winters. Het behoort tot het koninkrijk Piemonte met Turijn als hoofdstad. Het land wordt bestuurd door een opeenvolgende rij van koningen, die ieder hun stempel drukken op het leven van alledag. De industrialisatie is hier in 1815 nog ver weg en de bevolking heeft het moeilijk. Zij leeft voornamelijk van de landbouw. In kleine gemengde bedrijfjes verbouwt men druiven, graan, groenten en houdt men wat vee. Het is dit Italië waar Don Bosco wordt geboren en zijn roeping zal vinden.
 

Adventsactie voor malawi(3)

Pemphero is een jongen van 14 jaar die ik afgelopen zomer tijdens onze reis van twee weken naar Blantyre, Malawi heb leren kennen. Van maandag tot vrijdag hielpen wij mee in het voedingscentrum. Zeven jaar geleden is het geopend en toen was er ook al een groep jongeren van Sant’Egidio van Antwerpen en Amsterdam geweest. Nu komen er elke dag tussen 450 en 600 kinderen eten. Dat is elke dag feest, want de kinderen eten er niet alleen, maar hangen ook - letterlijk - aan ons. Sommigen spreken Engels, anderen kruipen op schoot of raken je (witte huid) aan. Voor het eten komen de kinderen al binnen, en is er tijd om te zingen, te spelen, te kleuren, en met hen over een thema te spreken. Zo maakten de kinderen een keer tekeningen over wat zij later willen worden (zie foto in de kerk). Zonder dat ik me dat van tevoren realiseerde, zorgen ons bezoek en onze aandacht er dus voor dat de mensen daar beginnen te dromen over een andere toekomst.
De warme maaltijd bestaat naast nzima (maismeel, het belangrijkste nationale voedsel) uit groenten en vlees of een ei of bonen, en elke dag een stuk fruit.
Na het eten is het tijd om in groepjes of met de hele groep buiten te spelen, en elke dag wordt er uitvoerig dag gezegd.
Dit voedingscentrum is sinds 2010 een belangrijke aanvulling op het DREAM Centre, de aidskliniek van Sant’Egidio.
Daar krijgen alle besmette patiënten hoogwaardige medische zorg, startend bij zwangere vrouwen. Vanwege de grote armoede is het voedingscentrum een noodzakelijke aanvulling om de kinderen gezond te laten leven. Toen ik over onze Adventsactie vertelde, werd ik dan ook tot drie keer toe geknuffeld.
De registratie van de patiënten in de kliniek en de kinderen in het voedings-centrum maakt meteen helder als iemand niet meer komt. In de ochtend gingen wij dan ook op huisbezoek in de sloppenwijk rond het voedingscentrum. Zo zijn we op bezoek geweest bij Pemphero, die als wees samen met zijn zus en haar baby (veel meisjes / vrouwen zijn al heel jong moeder) bij zijn oma woont. Oma zou voor hen moeten zorgen maar vindt dat heel ingewikkeld omdat in haar hoofd haar eigen ziekte de schuld is van haar kleinzoon. Omdat je je behoorlijk beroerd kunt voelen door de aidsmedicijnen als je niet goed te eten krijgt, neemt Pemphero al enige tijd zijn medicijnen vaker niet dan wel. Daarom is hij nu ziek, zo ziek dat hij niet meer de kracht heeft om het hele eind naar het voedingscentrum te komen lopen. De volgende dag zijn we hem met een arts gaan opzoeken, en hebben we hem met ons busje meegenomen. Hij blijkt zwaar ondervoed. Onvoorstelbaar hoe hij opknapt van eten en onder leeftijds-genoten zijn. Voor we vertrekken zijn er door Sant’Egidio plannen gemaakt om voor hem te blijven zorgen. Ik hoop en bid dat Pemphero het gaat redden!

pastor
Colm Dekker
 

Colm 10 dec 2017(malawi deel 2)

Een van de kenmerken van Sant’Egidio is vriendschap met de armen. In Amsterdam krijgt dit bijvoorbeeld gestalte in het daklozenrestaurant aan het Waterlooplein of bij de School van Vrede voor de kinderen in een van de armere buurten. Op een wereldwijde schaal betekent vriendschap met de armen ook een bijzondere aandacht voor Afrika, zonder enige twijfel veruit het armste continent van deze aarde. En binnen Afrika is Malawi dan nog een van de armste landen. Daarom heeft de Gemeenschap van Sant’Egidio een bijzondere liefde voor Afrika. Die band is gegroeid door een persoonlijke vriendschap met een bisschop van Mozambique, die vertelde over het lijden van zijn volk door de burgeroorlog. Nadat Sant’Egidio had geholpen om de vrede in Mozambique (oktober 1992) tot stand te brengen, kwam de vraag om te helpen bij de aidsepidemie waardoor miljoenen Afrikanen stierven en nog sterven. De succesvolle aanpak van Sant’Egidio in Mozambique leidde tot het verzoek dit ook in het straatarme buurland Malawi te komen doen. Het leven van Pacem, van Jane en van zovele andere vrouwen vertelt het verhaal in dit land. Zij raakten besmet met het hiv-virus, al bij de geboorte doordat hun moeder de ziekte had, of door een besmetting met bloed of een naald in het ziekenhuis of doordat hun man bij een van zijn avontuurtjes of relaties besmet geraakt was. De besmetting kan jaren verborgen blijven, zeker ook omdat de medische zorg heel gebrekkig is. Bovendien is er heel weinig animo om zich te laten testen aangezien de diagnose ‘aids’ vanwege het taboe tot uitstoting uit de kring van stam, familie en vrienden leidt en zonder geld voor de dure medicijnen feitelijk het doodsvonnis betekent.
Sant’Egidio wil(de) dat aidspatiënten in Afrika dezelfde behandeling krijgen als in het westen, en zette daarom het DREAM-project op, dat aan zwangere vrouwen de garantie geeft dat ze in geval van besmetting goede medicijnen en begeleiding en zo nodig aanvullend eten krijgen voor henzelf en voor hun kind(eren).
Met de rug tegen de muur zijn de eerste wanhopige vrouwen naar de kliniek gegaan. Met het succes van de vrouwen met wie het hierdoor veel beter ging, en van de kinderen die gezond want onbesmet ter wereld kwamen, werden deze vrouwen de beste ambassadrices van het DREAM-project. Hierdoor durfden steeds meer vrouwen te komen die vreesden besmet te zijn.
In de kerk hangt een foto van een deel van onze groep die voor het DREAM Centre zit. Rechts op de foto is Jane te zien, de coördinatrice van de kliniek. Zij is niet alleen de spil in het werk daar maar vooral ook vertrouwenspersoon voor alle patiënten die er binnenkomen. Zij kent immers hun angsten, twijfels en wantrouwen. Ze heeft het zelf ook meegemaakt. (Volgende week deel 3.)
pastor Colm Dekker
 

Colm 3 dec 2017(malawi deel 1)

Adventsactie voor Malawi (1)
Van 16-30 juli maakte ik met een groep jongeren van Sant’Egidio uit Antwerpen, Brussel, Amsterdam en Londen een reis naar Malawi, een van de armste landen van Afrika en daarmee van de wereld.
Als ik aan het leven daar denk, denk ik aan Violet. Twee keer ben ik bij haar op bezoek geweest. Zij woont in een lemen huis zonder elektriciteit. Er is wel een watertank in de ‘tuin’, en dat is al heel wat in Machinjiri, een grote sloppenwijk van Blantyre.
Violet is nu drie jaar en kan niet praten, niet staan en bijna niets zien. Zij heeft het geluk dat ze een lieve moeder heeft die zo goed mogelijk voor haar zorgt en een vader die enorm zijn best doet om het gezin met drie kinderen te onderhouden. Zoals zovelen in Machinjiri hopen zij ooit een echt huis te hebben in plaats van een hut op het terrein van iemand die ietsjes rijker is en bezig is om stukje bij beetje een stenen huis te bouwen.
Veel kinderen om hen heen kennen geen vader omdat die hun moeder in de steek gelaten heeft, een proces dat zich vaak herhaalt. Of ze hebben helemaal geen ouders meer omdat die allebei zijn gestorven aan aids. In heel Malawi is zo’n 10% van de bevolking besmet met HIV/aids en in de arme wijken ligt dat percentage zeker hoger.
Daar komt nog bij dat Malawi de afgelopen jaren is geteisterd door enorme droogte gevolgd door verschrikkelijke overstromingen, en die hebben de armoede en honger natuurlijk alleen maar doen groeien.
In Nederland zouden de ouders van Violet gebruik kunnen maken van allerlei voorzieningen. In Malawi slaapt zij, ondanks haar handicaps, met haar zus en broer op een rieten matje op de grond. Hun kamer van twee bij twee meter is de ene helft van het huis. Gescheiden door een muurtje en een gordijn is de andere helft de slaapplek van de ouders en de opslagplaats voor de weinige bezittingen die ze hebben: wat etenswaar, een paar pannen en misschien wat andere kleren dan die ze nu aanhebben.
Wat het misschien nog wel moeilijker maakt, is het gebrek aan scholing. Wat meer hygiëne en wat minder bijgeloof zou al wonderen doen. Nu worden gezondheidsproblemen gemakkelijk toegeschreven aan hekserij, een permanent gevaar voor een gehandicapt meisje als Violet. Wat feitelijk wonderen doet is de jarenlange vriendschap van de Gemeenschap van Sant’Egidio. Zij komen regelmatig op bezoek, knuffelen Violet, helpen de andere kinderen vooruit en ondersteunen moeder om beter voor Violet te kunnen zorgen. Ook hebben ze geregeld dat ze een eerste operatie heeft gehad waardoor het leven voor haar alweer iets fijner wordt, en vooral doorbreken ze het taboe: ze nodigen andere kinderen uit om met Violet te komen spelen en haar vrienden te worden. (Volgende week deel 2.)

pastor Colm Dekker
 

Colm 26 nov 2017

Natuurlijk is het leuk om te vertellen dat ik trots ben omdat het in de Lucas zo goed gaat met onze gemeenschap. Dat doe ik dan ook graag, maar afgelopen zondag werd ik misschien wel veel dieper geraakt. En ja, wat ben ik trots op onze gemeenschap.
Wat mij zo ontroerde dat ik tijdens het uitdelen van de Communie bijna volschoot, was juist de kwetsbaarheid van mensen. Zulke mooie mensen die om verschillende redenen zo kwetsbaar zijn. En ze mogen er allemaal zijn, en allemaal samen vormen we de Lucas.
Pater Begheyn die sinds zijn operatie wat moeilijker loopt en zo graag bij ons komt voorgaan. Een van de koorleden naar wie de Communie gebracht moet worden omdat het - ondanks de hulp van medekoorleden - toch wat bezwaarlijk is geworden om naar beneden te komen. Sowieso vind ik de vanzelfsprekende manier waarop in heel de kerk diegenen die slecht ter been zijn, voorrang krijgen, een mooi en belangrijk signaal.
Natuurlijk de kinderen met hun mooie tekeningen die ook de kleinsten samen hebben gemaakt, en hun verlegenheid voorin de kerk, waar er meestal wel weer eentje is die iets durft te vertellen. En de ouders en helpers die voor een deel vanwege de kindernevendienst naar onze kerk komen, omdat ze dit zo belangrijk voor hun kinderen vinden.
Bij kwetsbaarheid en broosheid denk ik natuurlijk ook aan de parochiaan in het hospice die uitdrukkelijk vraagt om iedereen in de kerk te groeten en aan zijn vrouw die voor het eerst zonder hem weer bij ons in de kerk zit. De verbondenheid met elkaar neemt in al deze verhalen het ‘probleem’ niet weg, maar laat wel zien hoe we ook - juist! - gemeenschap zijn in onze zwakheid.
Zo zie ik met vreugde hoe een groep jonge Eritreeërs steeds meer hun plek vindt. Zij hebben het heel zwaar gehad. En nu moeten zij in een totaal vreemde taal en cultuur een nieuw bestaan zien op te bouwen. Wat fijn en goed dat enkele parochianen met hen spontaan met taallessen zijn begonnen. En wat is het dan mooi om ze op zondag bij de koffie te zien, met oudere parochianen.
Deze voorbeelden ontroeren me, en u kunt ze ongetwijfeld aanvullen.
Ik zou het breder willen trekken: zo hoort het te zijn in een christelijke gemeenschap. Daar ligt haar ware schoonheid en aantrekkingskracht. Liever een parochie die aan elkaar hangt van broze mensen die oog hebben voor elkaar en voor andere kwetsbaren in onze wereld dan een kerk die met gelikte campagnes de ‘geslaagde’, ‘onkwetsbaren’ aantrekt. De kern van de Blijde Boodschap van Jezus is niet dat de sterksten voorop lopen en de rest pech heeft en het maar uit moet zoeken. Nee, Hij leert ons dat in Gods koninkrijk de armen en zwakken de ereplaatsen krijgen.
Wat is en blijft onze Lucas dan toch een prachtig mooie gemeenschap. En wat ben ik trots op u allen!

pastor
Colm Dekker
 

Colm 15 oktober 2017

Op zaterdag 7 oktober 2017 is pastor Hans Visser ofm conv., de geliefde pastor van de Pauluskerk en sinds onze fusie in De Vier evangelisten dus ook onze pastor, geheel onverwacht overleden.
Voor het eerst in 35 jaar kwam hij niet opdagen voor de avondmis in de Pauluskerk. Toen parochianen hem gingen zoeken, zat hij in zijn stoel, door de dood overvallen als een dief in de nacht. Een mooie dood voor hemzelf, maar een enorme schok voor iedereen om hem heen. De preek lag klaar, zoals pastor Visser altijd voor iedereen klaarstond.
Op 22 oktober 1941 werd hij geboren in Haarlem als oudste van een gezin met vijf jongens. Uiteindelijk zouden drie van hen - Hans, Ruud en Paul ? - een pastorale rol in ons bisdom vervullen. Na enkele jaren op het kleinseminarie Hageveld trad Hans in bij de orde van de minderbroeders conventuelen en vervolgde daar zijn priesteropleiding. Op 8 juni 1968 werd hij door Mgr. Th. Zwartkruis in Haarlem priester gewijd. Zijn eerste Mis deed hij in zijn thuisparochie, de H. Lidwina in Haarlem.
Zijn pastorale taken begon pastor Visser in Arnhem-Zuid waar hij ook stage gelopen had. Hier maakte hij deel uit van een groot team en hij heeft er vijftien jaar met veel plezier gewerkt.
In oktober 1982 werd hij pastoor van de Paulusparochie in Amsterdam-Osdorp, waar hij tot aan zijn dood zou blijven. Dat hij zo lang in slechts twee parochies is geweest, toont zijn grote trouw aan mensen. Hij was een echt mensen-mens: altijd een luisterend oor, buitengewoon zorgzaam voor anderen, belangstellend voor iedereen, gastvrij voor allen die bij zijn pastorie aanklopten. Met zijn krachtige stem wist hij mensen in zijn preken iets mee te geven voor hun leven. Nooit deed iemand tevergeefs een beroep op hem als pastor of collega.
Die houding van beschikbaarheid voor anderen ging gepaard met een grote bescheidenheid en soberheid waar het hemzelf betrof. Hij ging nooit op vakantie, en hield niet van bombarie, van feesten of andere momenten waar hij in het middelpunt stond. Het mag dan ook een klein wonder heten dat zijn parochianen hem wisten mee te lokken toen hij door burgemeester Cohen van Amsterdam in 2008 geëerd werd als lid van de Orde van Oranje-Nassau.
In verslagenheid en grote dankbaarheid gedenken wij een pastor die door zijn familie, orde, parochianen en collega’s enorm zal worden gemist. Zijn leven lang was hij trouw aan mensen.
Moge hij nu de eeuwige trouw van de Heer in heel zijn volheid ervaren.
pastor Colm Dekker

In de komende tijd zullen we zien hoe we in goed overleg dit enorme verlies samen kunnen opvangen.
Het gemis van pastor Visser kunnen we niet goedmaken, maar geheel in zijn geest willen we ons wel inzetten om de kerk in onze regio Nieuw-West een gemeenschap te laten zijn waar mensen geloven en dienstbaar zijn aan anderen.
 

Colm 16 juli 2017

De komende twee weken ben ik in Malawi. Het wordt mijn eerste (echte) bezoek aan Afrika, en ik kijk er erg naar uit. Veel weet ik nog niet. Dus ik laat het op me afkomen. Wat ik wel weet is dat de Gemeenschap van Sant’Egidio daar een aantal aidsklinieken heeft en een aantal voedingscentra. Wij gaan daar met een groep jongeren (en twee van mijn leeftijd) uit Antwerpen en Amsterdam helpen. Na terugkomst vertel ik graag wat wij gedaan hebben.
Nu kan ik alvast de achtergrond vertellen. Aids richt in grote delen van Afrika al jaren een enorme verwoesting aan. Waar HIV- en aidspatiënten in het westen goede medicijnen krijgen en voldoende te eten hebben, ontbreekt het daar vaak aan beide. Daarnaast is het taboe veelal nog veel groter dan hier, en sterven vele armen omdat ze sowieso al verzwakt zijn door honger.
Toen Sant’Egidio de vraag kreeg om daar te helpen - eerst in Mozambique en daarna onder andere in Malawi (een van de armste landen ter wereld) - zijn we ons op besmette zwangere vrouwen gaan richten. Inmiddels zijn duizenden van hen gered doordat ze medische zorg van westerse kwaliteit krijgen en zo nodig voedsel. Het bijzondere is dat hun kinderen in bijna alle gevallen gezond (onbesmet!) ter wereld komen. Bovendien hebben zij nu een moeder die weliswaar besmet is - aids is helaas nog steeds niet te genezen - maar gezond genoeg om voor hen te zorgen.
Ik voel me vereerd dit van dichtbij te mogen meemaken.

pastor
Colm Dekker
 

Colm 18 juni 2017

Woensdag kregen wij bezoek van kinderen van de Alphons Laudyschool, Speciaal Basisonderwijs aan Meer en Vaart, met heel bijzondere kinderen. Zes kleintjes, vooral kinderen met het syndroom van Down, kwamen in hun eigen speciale bakfiets die door hun juf werd gereden. Andere groepen zaten vol vragen, en ze hadden ook wat te vertellen: ‘Ik kan heel goed lezen.’ ‘Ik zie drie kruisen.’ ‘Wat staat daar te roken?’ ‘Waarom staat daar een standbeeld?’ Het bezoek was op school voorbereid. Zo hadden ze met een pop (baby Max Verstappen) de doop laten zien. Nu zagen ze de echte doopvont.
Lange verhalen met veel uitleg zijn aan hen niet besteed, maar alles wat ze kunnen zien, ruiken, voelen en horen, en naar toe kunnen lopen is goed.
Het luiden van de klokken en als slot samen met de juf een kaarsje mogen opsteken zijn echte hoogtepunten: ‘Ik heb aan mijn opa gedacht.’ ‘Mijn oma is ook overleden.’ ‘Mijn oma ook.’
Maar dé sterattractie was onze Jan op het orgel, een tovenaar die zelfs met zijn voeten klanken uit ‘die grote piano’ kan laten komen. Van elke klas kreeg hij applaus. Een meisje ging zonder te praten naast hem staan en begon ook te spelen en te genieten.
Wat goed dat er zoveel aandacht voor deze kinderen is! En wat goed dat zij aandacht besteden aan (verschillende) geloven. Groot respect ook voor de liefde en het engelengeduld van hun juffen en begeleidsters. Mijn dank ook aan Jan en Eddy. Volgende week de andere klassen.

pastor
Colm Dekker
 

Colm 4 juni 2017

We hadden bij de jongerengroep een mooi gesprek over Pinksteren. Ja, de eerste vraag was ook daar weer: Wat is Pinksteren nou eigenlijk? Kerstmis en Pasen zijn goed te plaatsen, maar Pinksteren is ‘vaag’. Het valt niet mee te bedenken wat er toen in de bovenzaal bij de leerlingen gebeurde, laat staan dat we de link kunnen leggen tussen dat Pinksteren toen en de komst van de heilige Geest in ons leven nu.
Prachtig mooi konden sommigen heel precies vertellen wanneer in hun leven zij op hun beste momenten ‘die Geest van Jezus’ hadden ervaren. Heel eerlijk zeiden ze ook dat dit niet automatisch betekent ervoor te kiezen om in de rest van je leven ook zo te willen leven.
Zouden wij dat eigenlijk wel willen: in plaats van mensen die af en toe mooie, gelovige momenten beleven met de inspiratie die we van Jezus krijgen, van nu af voortaan vervuld zijn van de ervaring van Pinksteren waarbij de heilige Geest ons maakt tot mensen die volop getuigen van Jezus?
Dat hoeft niet per se door het altijd over hem te hebben (al moeten we daar zeker niet bang voor zijn), maar door te leven zoals hij deed: een mens van God die in vriendschap leeft met de anderen, in het bijzonder met onze naasten die in nood zijn.
Durven wij te geloven dat dit ons echt tot gelukkige mensen maakt, vol liefde en trouw, of blijven wij liever besmet door de geest van onze tijd die ons aanspoort om eigen baas te zijn, ons niet overdreven te engageren?

pastor
Colm Dekker
 

Colm 14 mei 2017

De eerste van de twee bijeenkomsten rond ‘Amoris Laetitia’ (De vreugde van de liefde) is achter de rug. Die hebben we besteed aan een eerste verkenning van dit boekje dat paus Franciscus schreef over de liefde in huwelijk en gezin.
De paus verwoordt het ideaal van de liefde met de mooiste Bijbelteksten en met persoonlijke verwoordingen. Daarnaast benadrukt paus Franciscus twee zaken sterk: dat de kerk in het concrete leven dichterbij mensen moet staan en niet het gevoel mag geven dat zij voortdurend tekortschieten; en dat er geen tweedeling mag zijn tussen mensen die wel en niet aan de regels voldoen.
De enige regel die altijd voor iedereen geldt is die van de liefde! Dat geldt tussen gehuwden, en ouders en kinderen, maar evenzeer voor gescheiden mensen, homoseksuelen, en voor de kerk in haar houding naar iedereen en voor de manier waarop wij ons vanuit onze persoonlijke relaties inzetten voor anderen.
Komende donderdagmiddag hebben we een nieuwe afspraak. Dan concentreren we ons op enkele onderwerpen als homoseksualiteit; seksuele opvoeding; kun je wel geloven in het (kerkelijk) huwelijk als er zoveel eindigen in scheiding?

pastor
Colm Dekker


Iedereen is van harte uitgenodigd om aan te sluiten: donderdag 18 mei om 14.00 uur bij de Sint Lucaskerk, Osdorper Ban 132.
 

Colm 30 april 2017

Veel mensen hebben het interview met koning Willem-Alexander gezien dat ter gelegenheid van zijn 50e verjaardag was opgenomen. De reacties waren (haast?) unaniem positief. Op Twitter was dit een unicum: iedereen was lovend!
Wat volgens kenners ook uniek is, is dat een koning zich zo persoonlijk laat zien. Natuurlijk heeft hij een officiële rol en moet hij zich aan protocollen houden, maar dat er daarachter een gewoon mens schuilgaat, krijgen we niet vaak te zien. Ook de koning is een mens als wij allen, en hij liet zich zien als een warm mens, met gewone vreugdes en zorgen, met zijn zwakke kanten (die hij niet verborg zonder exhibitionistisch op details in te gaan), een man die heel blij is met zijn vrouw, en met zijn dochters die beginnen te puberen, die kan reflecteren op zijn jeugd en hoe dit nu doorwerkt in zijn leven, die zijn emoties durft te laten zien waar hij intens geraakt wordt door het verdriet om het verlies van zijn broer en dat vruchtbaar weet te maken voor anderen die hij menselijk nabij mag zijn in hun grote verdriet.
Het zal mijn tic zijn, maar ik moet denken aan die andere Koning die als een gewoon mens ons leven deelt en er altijd voor ons is als wij het moeilijk hebben. Het doet me ook denken aan onze taak als Kerk om er zo te zijn in onze samenleving.
En dat laatste komt misschien omdat ik me nu voorbereid op de bijeenkomsten rond 'Amoris Laetitia'. Aanbevolen!

pastor
Colm Dekker
 

Colm 9 april 2017

'Mijn uur is gekomen.'
Het is dat moment waar wij de afgelopen weken naartoe hebben geleefd en ons op hebben voorbereid.
Het is dat moment waar Jezus ons vraagt om hem te volgen, om bij hem te blijven en met hem deze laatste beslissende momenten van zijn leven mee te maken.
‘Vurig heb ik er naar verlangd nog éénmaal dit paasmaal met jullie te mogen vieren.’
Altijd heeft Jezus geleefd in totale verbondenheid met God - zijn Vader noemde hij hem: Abba - en vanuit de liefde die hij in God ervoer, was hij ook zelf altijd volkomen liefdevol naar andere mensen. God is voor iedereen alleen maar barmhartig, en dus wil en kan ik ook niet anders dan barmhartig zijn, wil ik mijn leven leiden in liefde en zorg voor anderen.
In die laatste week liet hij zien hoe ver die liefde ging: tot het uiterste, tot in de dood, tot over de grenzen van zijn eigen angsten, tot over de grenzen van onze ontrouw (van Petrus en van Judas maar daarmee ook van ieder van ons), om zo kwetsbaar en gebroken te worden als een mens maar zijn kan.
En waar alle ontroering om zo’n grote trouw uiteindelijk toch in een totale mislukking schijnt te eindigen in zijn gewelddadige en smadelijke dood, blijkt drie dagen later toch het leven, de liefde, Gods trouw het te winnen van de dood, de haat en onverschilligheid en onze ontrouw.
Van harte wens ik u Zalig Pasen toe!

pastor
Colm Dekker
 

Colm 12 maart 2017

Bisschoppen die gelovigen helpen te stemmen in de komende verkiezingen? Voor sommigen klinkt dit als terug naar de jaren van de verzuiling toen de bisschoppen katholieken verboden om naar de (socialistische) VARA te luisteren. Toch zijn er grote verschillen met de brief die de Nederlandse bisschoppen nu hebben geschreven.
De tijd dat er een katholieke partij was, de KVP, waar het hele katholieke volksdeel even vanzelfsprekend op stemde als dat ze naar de katholieke slager gingen, in een huis van de katholieke woningbouwvereniging woonden en hun kinderen naar een katholieke school stuurden, ligt ver achter ons. Katholieken stemmen net zo divers als wanneer ze hun keus maken voor een school, huis of slager. Je mag je nu zelfs afvragen of de bisschoppen wel allemaal op dezelfde partij stemmen. Waarschijnlijk niet. Dus kunnen ze ons niet eens een eensluidend stemadvies geven.
Wat ze nu wel hebben gedaan, is een brief schrijven met aandachtspunten.
Allereerst zien ze het democratische recht om te stemmen als een voorrecht maar daarmee ook als een (morele) plicht om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Daarna noemen ze een aantal thema’s die zij van groot belang achten om tot een zorgvuldige keuze te komen, om af te sluiten met een advies van de paus: ‘Bestudeer de voorstellen goed, bid en kies volgens je geweten.’
Wat mij betreft een goed initiatief waar we ons voordeel mee kunnen doen.

pastor
Colm Dekker
 

Colm 5 maart 2017

Paus Franciscus heeft voor de Veertigdagentijd een prachtige brief geschreven met als titel: ‘Het Woord is een gave, de ander is een gave.’
Voor onze weg naar Pasen, de overwinning van Christus op de dood, reikt hij ons een verhaal van Jezus aan: het verhaal van de arme Lazarus die als afval ligt aan de poort van de rijke die van gekkigheid niet weet wat hij met al zijn geld en rijkdom moet, maar die Lazarus nog nooit heeft zien liggen. Als zij beiden sterven, wordt Lazarus opgenomen in de schoot van Abraham, maar de rijke lijdt dan helse pijnen en vraagt aan Abraham of hij Lazarus niet kan sturen om hem te helpen, en als dat niet kan, of hij dan tenminste Lazarus wil sturen om zijn nog levende broers te waarschuwen dat zij socialer moeten leven. (zie Lucas 16, 19-31)
De paus stelt ons deze stappen voor:
1. de poort van ons hart openen voor de ander, omdat ieder mens een gave is, zowel onze buur als de onbekende arme.
2. niet toegeven aan de neiging om ons bezit of onszelf als onze (af)god te zien waardoor wij lege mensen zijn.
3. in dit leven plaats maken voor God, die tot ons spreekt in zijn Woord, en ons - met een blik op het hiernamaals - uitnodigt om ons hart te openen voor onze naaste.
4. deze Veertigdagentijd benutten om ons te vernieuwen, ook door deel te nemen aan de Vastenactie.
‘Laten we voor elkaar bidden om de vreugde van Pasen te kunnen beleven.’

pastor
Colm Dekker
 

Colm 26 februari 2017

Komende woensdag begint weer de Veertigdagentijd. Vanaf Aswoensdag zijn er - de zondagen uitgezonderd - precies veertig dagen tot het Pasen is.
Pasen is voor de christenen van alle kerken het hoogtepunt van het jaar, als we gedenken dat Jezus’ levensweg aan het kruis zal eindigen om vervolgens door de trouw van Gods liefde daar toch niet te eindigen, maar tot nieuw leven te leiden, voor hem en voor ons allen. Hem op deze weg willen volgen, is ook niet vanzelfsprekend in ons leven. Daarom is deze tijd een uitnodiging om met de Heer op weg te gaan om ons leven te vernieuwen.
Sommigen noemen het nog steeds de Vastentijd omdat mensen zichzelf iets ontzeggen om zich te scherpen.
De tijd van inkeer, bezinning en gebed wordt ons aangereikt als een kans om ons leven tegen het licht te houden, om de overtollige ballast achter ons te laten en volop te gaan leven, om (nieuwe) keuzes te maken en die ook uit te voeren. De Veertigdagentijd is in mijn beleving altijd een stoere tijd!
Twee aspecten spelen traditioneel een rol: aandacht voor het doopsel (in de paasnacht, maar ook van ieder van ons die al eerder gedoopt zijn) laat zien hoe wij door de nacht naar het licht gaan.
En boetedoening helpt ons om los te komen van onze fouten en om vrij te worden voor Gods liefde, en ons leven in solidariteit te delen met wie dat het meest nodig hebben.
Ik wens ons een mooie, vruchtbare voorbereiding op Pasen!

pastor
Colm Dekker
 

Colm 5 februari 2017

Wat mij betreft is het heel wijs om de ervaring van velen te volgen dat een nieuwe pastoor eerst eens goed kijkt en luistert hoe men het op de nieuwe plek gewend was, voordat hij als nieuwkomer zelf al te zeer zijn stempel drukt. Tegelijkertijd betekent dit niet dat hij intussen zelf niets doet, maar juist dat hij volop meedoet.
Zo hebben we afgelopen week samen met pastor Dominiek Deraeve plannen gemaakt voor de voorbereiding op de Eerste Communie.
Het grote voordeel van één pastoor voor de hele regio is wel dat het er nu voor het eerst op lijkt dat alle parochies gaan samenwerken om de kinderen voor te bereiden. Hierdoor kunnen we meer kinderen en hun ouders bereiken, en komt er wellicht ook een grotere groep voor hun Eerste Communie.
Binnenkort komen de uitnodigingen voor de kennismakingsavond op maandag 27 februari in de Paulus. Alle kinderen van groep 4 en ouder die nog niet hun Eerste Communie hebben gedaan, willen we uitnodigen. Mocht u dus geïnteresseerd zijn of anderen weten, laat u het ons dan weten. Alleen zo bereiken we iedereen.
De viering van de Eerste Communie hopen we op zondag 21 mei te houden. De kerk waar we dit doen, laten we (mede) afhangen van het aantal dat uit de verschillende parochies afkomstig is.
Wij hebben er heel veel zin in, en de voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.

pastor
Colm Dekker
 

Colm 22 januari 2017

Afgelopen week bespraken we met een aantal collega's het interessante boek van de bekende Nederlandse theoloog Erik Borgman 'Waar blijft de kerk? - Gedachten over opbouw in tijden van afbraak'. Wat mij betreft is dit boek verplichte literatuur voor allen die nu verantwoordelijk zijn voor de opbouw van onze kerk. Aan de ene kant erkent de schrijver hoe in onze tijd in een onwaarschijnlijk hoog tempo kerkgebouwen worden gesloten en gesloopt, en wat een pijn dit doet bij alle betrokkenen. Maar voor wie dan denkt dat het allemaal alleen maar minder wordt met kerk, geloof en God, stelt hij aan de andere kant dat geloven en kerk over andere dingen gaat dan over aantallen en welke beleidsmatige aanpak nu het beste zou zijn.
In die zin zou het zelfs wel eens heel goed kunnen zijn dat wij ons bewust worden dat wij de kerk en het geloof niet zelf kúnnen maken. Het gaat er namelijk eerst en vooral om te ontdekken hoe God ons hier en nu in onze huidige omstandigheden uitnodigt om te zien waar de Blijde Boodschap al gebeurt (ongetwijfeld ook buiten de kerk) en daar dan volop aan mee te werken. We hoeven dus niet te treuren als we 'met minder dan vroeger zijn', als we tegelijk zien wat er in de wereld om ons heen aan goeds gebeurt, en waar wij vanuit ons hart iets voor elkaar kunnen betekenen.
Wij mogen ons hart niet laten afstompen, maar juist zien en geloven dat de Geest van God nu volop aan het werk ís!

pastor
Colm Dekker
 

Colm 15 januari 2017

Afgelopen donderdagavond had de jongerengroep haar eerste bijeenkomst van 2017.
Na de Wereldjongerendagen had ik als bedankje een Jongerenbijbel gekregen. Daarin staan Bijbelverhalen met wat extra toelichting. Een van de vaste onderdelen is de laatste maanden dat een van de jongeren die bijbel mee naar huis neemt en daar een stukje uit kiest. Deze keer leverde de parabel van ‘de verloren zoon’ het nodige op, zowel over het Bijbelverhaal als over de omgang met God en met elkaar.
Daarna hadden we een uitwisseling als start van het nieuwe jaar. Iedereen kreeg een vel papier dat in vieren verdeeld werd, met op elk kwart een vraag:
1. Waar hoop ik op?
Wat zou ik stiekem heel graag willen?
2. Waar zie ik tegenop?
Waar ben ik misschien eigenlijk wel bang voor?
3. Waar zou ik God voor willen bedanken?
4. Waarvoor zou ik Gods hulp willen vragen?
Toen iedereen klaar was met het invullen, was er een uitwisseling. Voor mij is het bij dit soort persoonlijke vragen altijd zaak om duidelijk met elkaar af te spreken dat de antwoorden strikt privé zijn. Dat geeft de ruimte om de vragen eerlijk bij jezelf toe te laten. In de uitwisseling is iedereen vrij om te delen wat zij / hij wil. Dus ben ik ook niet vrij om met u meer te delen dan dat het mooi en kostbaar was!

pastor
Colm Dekker
 

Colm 8 januari 2017

Vanzelfsprekend wens ik u allen in mijn eerste column van 2017 van harte een Zalig Nieuwjaar toe.
Daartoe krijgen allen die deze zondag bij de (uitgestelde) nieuwjaarsreceptie zijn, ook nog uitgebreid de kans bij een hapje en een drankje.
Wat mij betreft mogen we terugzien op prachtige kerstdagen, met veel dank aan al degenen die hier - voor en achter de schermen! - aan hebben gewerkt.
Dank ook aan de velen die middels een kaart of langs andere wegen hun goede wensen voor onze parochie, voor mij en voor ons gezin hebben gestuurd.
Laten we inderdaad hopen en bidden dat het nieuwe jaar veel zegen mag brengen. Daarbij gaat het er wat mij betreft niet om dat we nu al moeten weten wat ons te wachten staat, of dat we garanties zouden moeten krijgen (vóór het goede of tegen het kwade dat ons wellicht te wachten staat). Wat mij betreft gaat het er eerder om dat we vertrouwen mogen hebben in de goede God en in elkaar, dat God en wij elkaar niet in de steek zullen laten, maar dat we ons er voor zullen inzetten om er samen een goed jaar van te maken en ons bij eventuele tegenslag daar samen doorheen te willen slaan.
Dieptepunten in 2016 waren zeker de dierbaren die we moeten missen.
Hoogtepunten waren er ook: de WJD voor vier van onze jongeren en allen die daarvan mochten meegenieten; het Jaar van de barmhartigheid; de komst van de paters Salesianen; en zo kunt u er vast nog meer noemen.
 

Colm kerst/oud-nieuw

Nu ik deze column schrijf voor twee zondagen tegelijk - Kerstmis 2016 en Nieuwjaar 2017 - vraag ik me af wat er van Kerstmis zal blijven hangen in het nieuwe jaar.
Is Kerstmis vooral een familiefeest van gezellig samen zijn, dat we met Oud en Nieuw nog eens dunnetjes over doen met de beste wensen, maar is in elk geval uiterlijk met het vuurwerk de herinnering aan Kerstmis wel weer verdwenen? Of zal het zijn als met de meeste goede voornemens aan het begin van het nieuwe jaar: vol goede moed neem je je aan het begin van het jaar iets voor, om binnen de kortste keren vast te lopen in je verwachtingen die veel te hoog waren, en het dan maar helemaal opgeven?
Voor het christendom is de geboorte van Jezus uiteraard veel belangrijker dan het begin van het nieuwe kalenderjaar. Je zou zelfs mogen zeggen dat we hopen dat het kerstfeest heel het jaar voor ons mag kleuren.
We vieren met Kerstmis in de geboorte van Jezus immers dat in alles wat ons in het komende jaar zal overkomen, wij voortdurend mogen weten dat God dichtbij ons is. Kerstmis is het feest van de menswording: God wil ons zo dichtbij zijn dat Hij in Jezus ons leven is komen delen. Daarom wordt Jezus genoemd: Immanuël, God-met-ons.
Er is niets menselijks dat God vreemd is. God verstaat alles van ons, van binnenuit: God is een van ons.
Zo wens ik u van harte:
Zalig Kerstmis en Zalig Nieuwjaar!
 

Colm 30 oktober 2016

Nog niet ontvangen
 

Colm 23 oktober 2016

De voorpagina van het bisdomblad “Omhoog’ van het bisdom Para-maribo opende onlangs met een artikel over het werk van pater Toon te Dorsthorst. Omdat hij ons als missionaris in de binnenlanden van Suriname de meeste jaren in de Lucaskerk komt vertellen over zijn werk, vond ik het heel interessant.
Het ging over de beide aspecten van zijn werk, in dit geval in het dorp Ligorio dat langs de Boven Suriname ligt. Daar heeft pater Toon er voor gezorgd dat er zes leslokalen en drie onderwijzerswoningen zijn gebouwd waarbij zijn rol vooral was om voor de nodige financiën te zorgen. In het hele stuk van Brownsberg tot Ligorio heeft hij met hulp van de Lucas en vele andere donateurs zelfs dertig leslokalen en tien onderwijzers-woningen gefinancierd. Prachtig mooi om te mogen lezen dat wij hier met uw gulle bijdragen ook een steentje (of in dit geval een houtje) aan hebben mogen bijdragen.
Het andere aspect is waarschijnlijk nog veel belangrijker: 33 jaar lang hebben pater Toon en zuster Egno de plaatselijke geloofsgemeenschap ondersteund door een jarenlange vorming van catechisten en andere leiders. Nu kon hij de sleutels van de kerk en het doopboek aan een andere pater overdragen. Pater Toon blijft adviseur op afstand ... terwijl hij zich als boslandpater nu gaat wijden aan dertien andere dorpen.

pastor
Colm Dekker
 

Colm 17 juli 2016

Wat een verrassing was het dat bij het Vormsel afgelopen zondag niet de deken, maar de hulpbisschop kwam.
Gelukkig is de deken weer snel aan het herstellen nadat hij zich plotseling niet goed voelde, en gelukkig kon de hulpbisschop Mgr. Hendriks alles zo plooien dat hij alsnog kon invallen.
Mooi ook om de tien vormelingen met hun ouders zo blij en ernstig (en een tikkeltje nerveus) te zien: Ja, ik wil in het voetspoor van Jezus zo leven dat ik Gods barmhartigheid laat zien. Daarvoor wil ik mij laten vormen, zalven, Gods heilige Geest ontvangen.
Ook voor mij was het een mooi eind van dit werkjaar in de parochie, ook al gaat het naadloos over in de WJD die voor ons komende woensdag begint.
Om 6 uur ’s morgens vertrekken we met 125 mensen in twee bussen naar Praag, om daar tot zondag te gast te zijn bij Sant’Egidio, en dan maandag 25 juli een bezoek aan Auschwitz, en dan door naar de eigenlijke Wereld-jongerendagen in Krakau.
Met anderen in het kernteam hebben we ons een jaar lang voorbereid, dus nu mag het wel een beginnen.
Daarna ben ik geheid heel moe, maar hopelijk ook zeer voldaan. Daarna volgt gelukkig een vakantie met ons gezin en een paar vrienden.
Half augustus kijk ik er naar uit om u allemaal weer met frisse energie en moed te mogen ontmoeten.
Heel veel dank voor het afgelopen jaar, en heel graag tot later!

pastor
Colm Dekker
 

Colm 26 juni 2016

20 juni is Wereldvluchtelingendag.
Paus Franciscus vraagt iedereen om eens na te gaan of wij niet gastvrij vluchtelingen kunnen opnemen, als parochie, gemeenschap of familie.
In het Jaar van de Barmhartigheid vraagt paus Franciscus elk bisdom om in minstens één kerk een heilige deur te openen, waardoor pelgrims kunnen binnengaan om te ervaren hoe God als een barmhartige Vader op ons wacht.
In de Gemeenschap van Sant'Egidio leek het ons een mooi idee die twee dingen met elkaar te combineren. En zo gingen wij afgelopen zondag met een groep van ongeveer vijftig Syrische vluchtelingen, die wij verspreid over Nederland kennen, door de heilige deur in de Sint Nicolaasbasiliek bij het Centraal Station.
Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat het mij zo zou ontroeren, maar ik hield het niet droog toen ik hen een voor een of in een gezin met drie kinderen door de heilige deur zag gaan om voor de hulpbisschop te knielen en een zegen te krijgen. Na alles wat deze mensen hebben meegemaakt, en met alle letterlijk dodelijke onzekerheid die velen nog hebben over hun familie, grepen zij deze kans vol geloof en eenvoud aan om God te danken en zichzelf en hun familie aan God toe te vertrouwen.
Zo kwetsbaar en overtuigend.

pastor
Colm Dekker
 

Colm 19 juni 2016

Op zondag 10 juli komt deken Bakker in onze kerk het Vormsel toedienen.
Tien middelbare scholieren doen mee aan de voorbereiding. Daarin spreken we over Gods barmhartige liefde, die Jezus bovenal heeft laten zien, en die de Geest van God nu in ieder van ons wil laten doorgaan.
Het sacrament van het Vormsel is nu juist bedoeld als een zalving voor wie deze opdracht in het leven aanvaardt: om in de Geest van Jezus, als deel van de kerk Gods barmhartige liefde in de wereld uit te dragen.
Om deze reden vind ik het belangrijk dat we niet alleen samen spreken, leren en bidden, maar ook zien hoe de kerk die liefde in praktijk brengt.
Afgelopen dinsdag was ik met acht van de tien vormelingen bij de Franciscustafel. Dit is het daklozen-restaurant van de Gemeenschap van Sant’Egidio. Daar hebben de jongeren de daklozen aan tafel bediend. Voor alle acht was het de eerste ervaring van een direct contact met daklozen.
Na het daklozenrestaurant zijn we bij het Avondgebed geweest, en daarna weer terug naar huis. Het is mooi te zien hoe deze ervaring ze raakt.
‘Ze zijn eigenlijk heel aardig.’ ‘Eentje deed niet zo aardig tegen me.’ ‘Het was heel leuk om te doen.’ Zomaar enkele reacties achteraf. Een moeder stuurde me dit bericht: ‘De kinderen vonden het heel erg leuk en gezellig. Bedankt voor deze mooie ervaring namens de kinderen.’

pastor
Colm Dekker
 

Colm 12 juni 2016

De Wereldjongerendagen in Krakau komen eraan. Onze bisdomreis loopt van 20 juli tot 2 augustus. Eind deze maand worden 120 mensen voor het kennismakingsweekend in Heiloo verwacht. Vorige week waren wij met de begeleiders al bij elkaar.
Veel praktische voorbereiding is nu klaar. Een jaar lang zijn wij in het kernteam met ons vijven met de voorbereiding al bezig. Mijn specifieke verantwoordelijkheid is het programma.
Uiteraard is er een internationale organisatie die voor het programma in Krakau zorgt. Mijn zorg ligt bij het voorprogramma in de eerste week als wij met onze twee bussen vol met jongeren op bezoek gaan bij de Gemeenschap van Sant’Egidio in Praag. Hoe kunnen onze jongeren daar ervaren hoe het geloof leeft en de link leggen naar hun eigen leven? Dat gaan we o.a. doen door mee te doen aan hun avondgebed en door samen met hen een picknick voor honderd van hun dakloze vrienden te organiseren in een park.
Tijdens heel de reis zijn de jongeren verdeeld over elf deelgroepen van acht à negen jongeren en twee begeleiders. Mijn andere grote taak is het de begeleiders toe te rusten om elke dag hun deelgroep te leiden: om het samen gezellig te hebben en om de jongeren te helpen hun geloof te laten groeien.
Graag uw gebed gevraagd!


pastor
Colm Dekker
 
Pagina's in deze sectie:

Archief:  Artikelen eerder op deze pagina gepubliceerd