Parochie De Vier Evangelisten Amsterdam 
 
 
 

Geschiedenis van de Sint Lucasparochie

Enkele flitsen uit de geschiedenis van de Sint Lucasparochie

1959
7 april Benoeming van H.J. Heesterbeek tot bouwpastoor
14 juni Vergunning om de noodkerk te bouwen, eerste dopeling is Pascale Marie Pierre Veen
29 augustus Noodkerk ingezegend door de deken van Amsterdam
20 september Installatie van de pastoor; het kerkbestuur bestaat dan uit de heren G. Bos en G. Dammen
21 oktober Eerste toediening van het H. Vormsel door mgr. J. van Dodewaard

1960
6 maart Oprichting van de Kruisweg
30 maart Eerste paal van de Sint Lucasschool
juli Architect Th. Nix maakt de eerste tekeningen voor de nieuwe kerk; het kerkbestuur wordt uitgebreid met A. Verdaasdonk en J. Wouters
augustus Kapelaan P. Zoon wordt uit Vogelenzang naar hier benoemd
19 december Zilveren priesterfeest van pastoor Heesterbeek

1961
juli J. Adank wordt in Osdorp benoemd om hier de tweede parochie te stichten

1963
februari De rijksgoedkeuring voor de bouw van de Sint Lucas komt af
6 juni Aanbesteding van de bouw
4 november De eerste paal wordt geslagen (1)(2)

1964
15 mei De eerste steen wordt gelegd door pastoor I.A.M. van Teijlingen, subdeken van Nieuw West.
{foto altaar}
1965
15 mei Consecratie van de Sint Lucaskerk
(optreden willeke alberti)

1966
mei Kapelaan Chr. Wüst arriveert (tot november 1967)
1 september H.J. van Ogtrop werd tot kapelaan benoemd

1967
1 november Pastoor J.M.E. Keet volgde pastoor H. Heesterbeek op

1976 Bezoek Moeder Theresa aan onze kerk
1978
1 april Pastoor J. Keet wordt opgevolgd door H.J. van Ogtrop

1980 Van de opbrengst van de 9e fancy-fair worden twee klokken aangeschaft: Helder Camara en Moeder Theresa

1981
7 juni Deken J.M.E. Keet 40 jaar priester

1982
december Hongerstakers uit Polen vinden onderdak in onze kerk

1991
9 juni J.M.E. Keet 50 jaar priester en H.J. van Ogtrop is 25 jaar priester

1992
januari H.J. van Ogtrop wordt benoemd tot plebaan van de kathedrale kerk in Haarlem
12 april Pastor N.A.M. van der Peet wordt pastoor van de Sint Lucaskerk

1993
4 juli Bezoek van bisschop Ganaka uit Nigeria en een groep Nigeriaanse jongeren

1995
20 maart Overlijden van deken J.M.E. Keet

1997
14 september Priesterwijding Bertus Bus

1999
20 september Marokkaanse Witte Illegalen vinden onderdak in onze kerk
17 oktober Viering van het 40 jarig jubileum van de Sint Lucasparochie

2003
9 maart Pastoor N.A.M. van der Peet viert zijn 12 ½ jarig priesterjubileum

2004
7 november Pastoor N.A.M. van der Peet wordt benoemd tot pastoor van Amsterdam Noord

2005
6 maart Benoeming van pastor C.M.P. Dekker in de Sint Lucaskerk
15 mei Veertigjarig jubileum van de Sint Lucaskerk
 

SINT LUCAS 40 jaar

Een geneesheer, is de schrijver van het 3e Evangelie en van de Handelingen der Apostelen.
Zijn Evangelie is het mooiste van de vier. Hij benadrukt bijzonder Gods barmhartigheid en stelt, meer dan de anderen, de noodzaak van het gebed vast. Hij is de enige die ons veel over de Moedermaagd vertelt. Men zegt zelfs van hem, dat hij een portret van Maria en het goddelijk Kind zou hebben vervaardigd.
Omdat zijn Evangelie begint met het verhaal van Zacharias" offer, wordt hij in de symboliek voorgesteld door een os. Hij is de patroon van de parochie te Amsterdam Osdorp.

Vandaag, 15 mei 2005, gedenken wij de consecratie van onze Sint Lucaskerk 40 jaar geleden.
Eind jaren vijftig werd op tuindersgrond zand gespoten. Er werd een tuinstad gebouwd voor tienduizenden mensen uit Amsterdam en van buiten. Temidden hiervan moest natuurlijk ook een rooms-katholieke kerk gebouwd worden. Op 7 april 1959 werd pastoor H.J. Heesterbeek tot bouwpastoor benoemd. Op 29 augustus van dat jaar werd een noodkerk ingezegend door de deken van Amsterdam. Dit noodgebouw stond aan Meer en Vaart. In juli 1960 presenteerde architect Th. Nix de eerste tekeningen voor de definitieve kerk. Een maand later werd P. Zoon benoemd tot kapelaan naast de bouwpastoor. Op 4 november 1963 werd de eerste paal geslagen van het kerkgebouw en op 15 mei 1964 legde subdeken I. van Teijlingen de eerste steen. Precies een jaar later, op 15 mei 1965, consecreerde de bisschop van Haarlem, mgr. J. van Dodewaard, de Sint Lucaskerk aan de Osdorper Ban.

We mogen terugzien op 40 jaren Sint Lucaskerk als gebedshuis. Een gebedshuis waarin we verdriet en blijdschap delen rondom de Eucharistie en de Woord en Communieviering, maar waar we ook terecht kunnen voor stil gebed. Een gebedshuis waar we, ook vandaag de dag, trots op zijn, niet alleen omdat het stijlvol gebouwd is maar ook omdat het stijlvol door de geloofsgemeenschap gedragen wordt. Een geloofsgemeenschap die leeft en oog heeft voor elkaar, die nieuwe uitdagingen samen aandurft om het geloof door te geven. Dat is onze kerk: een geloofsgemeenschap met een roeping die vertrouwen heeft in de toekomst.
 

Sint Lucas, onze schutspatroon

Sint Lucas, onze schutspatroon
Laat ons op blijde wijze
U in een lied vol dankbaarheid
Als hulp en voorbeeld prijzen
Uw mens"lijk evangeliewoord
Op Gods gezag geschreven
Mag voeren, door de Geest geleid
Tot eerlijk christen-leven.

Geneesheer van de zieke mens
Die hulp bracht in het lijden
Leer ons, in zorgen, naar Gods wens
De goede strijd te strijden.
Opdat als eens de avond van
Ons leven is gekomen
Wij door Uw voorspraak
In de Hemel worden opgenomen.

Die als Sint Paulus" metgezel
Ons over God verhaalde
Daarmee voor ons, in Christus licht
De hemelweg bepaalde
Maar daar waar wij zwak en zoekend zijn,
Gehecht aan vele zaken,
Leert gij ons door het aardse heen
De Weg niet kwijt te raken.
 
Pagina's in deze sectie: