Parochie De Vier Evangelisten Amsterdam 
 
 
 

Overdenkingen 18-8-2019

20e zondag door het jaar

Jeremia 38, 4-6. 8-10
Hebreeën 12, 1-4
Lucas 12, 49-53

Het geloof vraagt van ons een totale inzet, geen halfslachtigheid,
matheid of lauwheid. Geloven is immers in de eerste plaats een zaak
van het hart, van innerlijke betrokkenheid. We worden gesteld voor
het maken van wezenlijke, diepgaande keuzes.
De boodschap van God zet ons aan het denken en doet inbreuk op
ons leven van zelfgenoegzaamheid en schijnbare zekerheid. Wil ik
blijven steken in een oppervlakkig leven of wil ik kiezen voor het
wezenlijke en de diepste waarden die mij tot een waarachtig mens
maken, zoeken naar God?
In deze zin moeten we de woorden van Jezus begrijpen die zegt dat
hij geen vrede komt brengen maar veeleer verdeeldheid. Verdeeldheid,
scheiden en onderscheid tussen de weg van de minste weerstand en
die van het geloof. Niet kunnen zwijgen vanwege het geloof zoals
Jeremia en in de gevangenis terecht komen. Durven wij uitkomen voor
onze geloofsovertuiging ook als ons dat niet in dank wordt afgenomen?

J. Verhoeven
 

Overdenkingen 11 augustus 2019

19de zondag door het jaar

Wijsheid 18, 6-9
Hebreeënbrief 11, 1-2, 8-19
Lucas 12, 32-48

In de evangelielezing van vandaag zit een zekere spanning. Enerzijds is
er de uitnodiging niet bevreesd te zijn: het Koninkrijk is ons immers
gegeven. Anderzijds klinkt de oproep om te leven als 'wachtende en
wakende' mensen, betrokken op de komst van de Mensenzoon. Twee
levenshoudingen die met elkaar op gespannen voet lijken te staan.
Omdat het Koninkrijk ons gegeven is, mogen we zonder vrees zijn,
mogen wij zorgeloos zijn. Waakzaam moeten zijn kan echter gemakkelijk
iets van angst oproepen. Maar er is nog een andere mogelijkheid: vrij
en ontspannen mogen leven in het besef dat alles ons gegeven is kan
ook helpen om waakzaam te blijven. Immers, "waar uw schat geborgen
is, daar zal ook uw hart zijn".
Onze evangelielezing gaat over de richting van ons leven, over de
betrokkenheid van ons hart in relatie tot het vele dat we bezitten, en
in relatie tot de duur van ons leven. hebben. Laten we daarom datgene
vragen wat we echt nodig hebben en geen bijkomstigheden.
 

Overdenkingen 4 augustus 2019

18de zondag door het jaar

Prediker 1, 2; 2, 21-23
Kolossensen 3, 1-5, 9-11
Lucas 12, 13-21

In ons leven is er een heleboel waaraan wij veel te veel belang hechten.
We werken ons krom, we jagen ons op en hebben geen tijd om te rusten.
De kunst om écht te leven, zijn we verleerd. Intens leven heeft nochtans
weinig te maken met ‘veel hebben’. Ja, geld is nodig, maar uiteindelijk
maakt het nooit echt gelukkig. Geluk en vreugde hebben eerder te maken
met kwaliteit van leven.
De lezingen dit weekend zetten ons op dat spoor: leven op de maat van
God, dat is ten volle leven. Je hechten aan aards bezit is enkel ijdelheid.
 

Overdenkingen 28 juli 2019

17de zondag door het jaar

Genesis 18,20-32
Kolossenzen 2,12-14
Lucas 11, 1-13

Er is waarschijnlijk geen godsdienst. met zo'n hoogontwikkelde
gebedscultuur als het jodendom. Denk bijvoorbeeld aan de psalmen.
De leerlingen van Jezus wisten dus wat bidden was. Een aantal van
hen waren voorheen volgelingen geweest van Johannes de Doper en
ook met hem hadden ze gebeden.
En toch vragen ze Jezus: "Heer, leer ons bidden". Blijkbaar moet het
bidden van Jezus zoveel uitstraling hebben gehad en zoveel indruk
hebben gemaakt,
dat ze wilden leren bidden zoals Hij. De uitstraling van het gebed heeft
echter niets te maken met de vorm. Het is vooral het geloof dat uit het
gebed spreekt, dat in het gebed ligt dat kracht geeft aan het gebed.
Daarom dat God Abraham ter wille is. Ook Jezus legt ons uit wat een
gebed kan doen. In het gebed doen we een beroep op Gods liefde.
Die liefde is Gods kracht, maar ook zijn zwakheid: Hij zal ons nooit in
de steek laten, maar alles geven wat we nodig hebben. Laten we
daarom datgene vragen wat we echt nodig hebben en geen
bijkomstigheden.

Pastor Dominiek Deraeve sdb
 
Pagina's in deze sectie:

Archief:  Artikelen eerder op deze pagina gepubliceerd