Parochie De Vier Evangelisten Amsterdam 
 
 
 

Vastenkalender

Dag 1: Woensdag 1 maart
Aswoensdag
Ga naar de viering en haal een askruisje
Dag 2: Donderdag 2 maart
Schrijf elke dag een paar regels in een vastendagboek
Dag 3: Vrijdag 3 maart
Eet geen vlees vandaag, of zelfs elke vrijdag
Dag 4: Zaterdag 4 maart
Doe bewust boodschappen. Koop zo weinig mogelijk artikelen in verpakking

ZONDAG 5 MAART
Ga naar de eucharistieviering
Dag 5: Maandag 6 maart
Stuur een kaart naar iemand die wat aandacht kan gebruiken.
Dag 6: Dinsdag 7 maart
Kijk eens in de kast: wat kun je missen? Geef het weg.
Dag 7: Woensdag 8 maart
Lees een tekst uit de bijbel en denk erover na
Dag 8: Donderdag 9 maart
Lukt het je om iets goed te maken met iemand?
Dag 9: Vrijdag 10 maart
Kun je vandaag je kopje koffie laten staan?
Dag 10: Zaterdag 11 maart
Wandel een stukje met aandacht. Neem je mobiel niet op


ZONDAG 12 MAART
Ga naar de eucharistieviering
Dag 11: Maandag 13 maart
Is er een vastenmaaltijd in de parochie? Neem deze week deel
Dag 12: dinsdag 14 maart
Plan een bezoek aan iemand die eenzaam is
Dag 13: woensdag 15 maart
Lees een tekst uit de bijbel en denk erover na
Dag 14: donderdag 16 maart
Wees voor het ontbijt twee minuten stil. Begin de dag met aandacht
Dag 15: vrijdag 17 maart
Pak in plaats van de auto de fiets of het openbaar vervoer
Dag 16: zaterdag 18 maart
Neem tijd om iets leuks te doen met een dierbare

ZONDAG 19 MAART
Ga naar de eucharistieviering
Dag 17: maandag 20 maart
Is er iemand met wie je een lastige relatie hebt? Ga langs of denk met liefde aan deze persoon.
Dag 18: dinsdag 21 maart
Denk voor je gaat slapen aan drie dingen waar je dankbaar voor bent
Dag 19: woensdag 22 maart
Lees een tekst uit de bijbel en denk erover na
Dag 20: donderdag 23 maart
Halfvasten :je bent halverwege.
Trakteer jezelf op mooie muziek, een bosje bloemen of iets anders.

Dag 21: vrijdag 24 maart
Maakt tijd voor een bezoek waar het maar niet van komt.
Dag 22: zaterdag 25 maart
Wees voor het eten even (samen) stil. Eet met aandacht.

ZONDAG 26 MAART
Ga naar de eucharistieviering
Dag 23: maandag 27 maart
Plan deze week minder in. Houd tijd over voor stilte
Dag 24: dinsdag 28 maart
Eet een dagje vegetarisch
Dag 25: woensdag 29 maart
Lees een tekst uit de bijbel en denk erover na
Dag 26: donderdag 30 maart
Kijk in je kledingkast. Kan er iets naar de kledingbank
Dag 27: vrijdag 31 maart
Durf je het aan om je geweten te onderzoeken
Dag 28: zaterdag 1 april
Koop bewust minder. Wat kun je laten liggen?

ZONDAG 2 APRIL
Ga naar de eucharistieviering
Dag 29: maandag 3 april
Eet deze week bewust minder dan normaal
Dag 30: dinsdag 4 april
Bel iemand op en neem de tijd voor een gesprek

Dag 31: woensdag 5 april
Lees een tekst uit de bijbel en denk er over na
Dag 32: donderdag 6 april
Durf je het aan om te gaan biechten?
Dag 33: vrijdag 7 april
Probeer eens korter te douchen
Dag 34: zaterdag 8 april
Ben je jezelf tegengekomen?

ZONDAG 9 APRIL
Ga naar de eucharistieviering
Dag 35: maandag 10 april
Kook deze week eenvoudige maaltijden
Dag 36: dinsdag 11 april
Dank God voor alle lieve mensen om je heen
Dag 37: woensdag 12 april
Lees een tekst uit de bijbel en denk erover na
Dag 38: donderdag 13 april
Witte donderdag: was de voeten van een dierbare of ga naar de avondviering
Dag 39: vrijdag 14 april
Goede Vrijdag: neem deel aan de Kruisweg om 15.00 uur of de avondviering
Dag 40: zaterdag 15 april
Stille Zaterdag: maak er een echte stille dag van

PASEN 16 APRIL
Hij is waarlijk opgestaan1
 

Vastenaktie 2015

SRI LANKA PROJECT VASTENAKTIE 2015

Grenzeloos samen leven

Streefbedrag: € 7.500
NL 43 INGB 0005461122
t.n.v. Vastenaktie Osdorp/Sloten
 

2015-9

Dank u wel, parochianen
Bij het binnenkomen van de kerk heeft u het misschien al gezien. De thermometer op de grote poster voor het project in Sri Lanka, is flink gestegen tot dik € 5000. Om precies te zijn: € 5.186,19. Dat is het bedrag dat u parochianen en die van de Paulus bijeen heeft gebracht via de collectes. Weliswaar is het streefbedrag van € 7.500 (nog) niet gehaald, maar toch is het weer een kunststukje geworden. De verwachting is dat via overschrijvingen zowel op ons rekeningnummer als op dat van de Vastenaktie, we het streefbedrag heel dicht zullen benaderen. Als het zover is, zult u dat van ons horen.
Nogmaals, ook namens de theepluksters in Sri Lanka, onze hartelijke dank!
Werkgroep Vastenaktie Osdorp
 

2015-8

vastenbulletin nr.:8
stand: € 4864,67

Als we kijken naar het streefbedrag dat de parochies van St.
Lucas en Paulus zich hadden gesteld - € 7500,-- en we zien de bovenstaande stand tot nu toe, moet er nog een kleine drie
duizend euro binnenkomen, willen we het beoogde bedrag bereikt hebben.
In de beide kerkgelegenheden geven dit weekend van Beloken Pasen
de kerkgangers waarschijnlijk nog een bijdrage voor het vastenactieproject. In de komende weken zullen mensen per bank
een bijdrage overmaken. Over enkele weken zal in het weekbericht van de st. Lucas en de Paulus de eindstand bekend gemaakt worden.
 

2015-7

Vastenaktiebulletin nr. 7

Stand € 2537,83

De man achter organisatie Setik

Raj Arockiam Rayappu (3zjaar) is bij Setik projectleider van het jongerenwerk op de theeplantages. Hij weet als geen ander met welke problemen de jeugd te kampen heeft" Hij is zelf ook geboren en getogen op een theeplantage. Via Setik kon hij zich ontwikkelen tot een van de belangrijkste medewerker bij de organisatie. Setik kent een aantal programma's waarover al eerder is geschreven in een van de voorgaande bulletins. Waar hij heel blij mee is, is het
bloeddonatieprogramma. Toen Setik ermee wilde beginnen stuitte het op vele problemen: er was een burgeroorlog aan de gang (1983-1909) tussen de Boeddhistische Singalelezen en de Hindoestaanse Tamils. Tussen beide groepen was er veel haat en dan is het voor te stellen dat een Tamil pertinent weigert om bloed te geven aan de vijandige Singalees en omgekeerd natuurlijk.

Ray: “We moesten de mensen uitleggen dat ze bloed moeten geven waarmee misschien wel iemand van de andere groep gered zou worden. In eerste instantie wilde niemand meedoen. Stap voor stap hebben we de mensen ervan kunnen overtuigen dat ieder mensenleven kostbaar is en dat bloed delen beter is dan bloed vergieten.” Tot zover Ray. Maar hoe is het met de gezondheidszorg gesteld in Sri Lanka en speciaal op de plantages?

Gezondheidszorg in Sri Lanka
Een derde van de kinderen onder de vijf jaar, op de theeplantages zelfs veel meer, is door gebrek aan schoon drinkwater en chronische ondervoeding extra kwetsbaar voor diarree, infecties, bloedarmoede en andere ziekten. Door armoede gedwongen legt men kinderen te vondeling. Vandaar dat er met buitenlandse hulp, o.a. van Unicef, in dorpen en steden tehuizen zijn gesticht.
Daarin verblijven baby's, kleuters, grotere kinderen maar ook oude vrouwen die na een zwaar arbeidzaam leven op de plantages in het tehuis de oude dag doorbrengen.
Op de theeplantages sterven twee keer zoveel moeders op het kraambed als in de rest van het land. Zoals gezegd, de vrouwen maken lange, zware dagen op het land, ook als ze zwanger zijn en dat voor 2 euro per werkdag van tien uur.
Ze zijn vaak niet op de hoogte van het belang van goede voeding en hebben zeer dikwijls geen gelegenheid om borstvoeding te geven. Ondanks het feit dat Sri Lanka een derdewereldland is en er veel extreme armoede heerst, is het peil van de gezondheidszorg hoog. De behandeling in ziekenhuizen en klinieken is gratis.
Voorts staan schoolkinderen onder controle van een (tand)arts en bijna elk dorp beschikt over een apotheek, een kliniekje en een vroedvrouw. De gemiddelde levensverwachting van de Sri Lankaan is 70 jaar. Per 5516 inwoners is er een dokter beschikbaar.

Ayurvedische artsen
Naast artsen in de westerse geneeskunde, zijn er 10.000 beoefenaars van de hindoegeneeskunde (ayurveda, "kennis van het leven") Hun geneeswijze is gebaseerd op 5000 jaar ervaring. De ayurvedische ziet de mens als een deel van de omgeving, hij moet met zijn omgeving in evenwicht zijn. Ziekte is in wezen een verstoring van dit natuurlijk evenwicht. De geneeswijze is er dus op gericht om het evenwicht, de harmonie tussen de mens en zijn omgeving te herstellen.
Vandaar dat de behandeling gericht is op zowel het lichamelijke als het geestelijke en het maatschappelijk functioneren van de zieke mens. Met beperkte middelen behalen zij vaak goede resultaten. Deze dorpsartsen hebben een grote kennis van natuurlijke medicijnen en staan dicht bij plaatselijke
geesten en geloven. Hun geheel andere manier van behandelen van ziekten, komt goed tot uiting bij een geval van te hoge bloeddruk. Bij een te hoge bloeddruk ontraden onze artsen zout te gebruiken. De ayurvedische dorpsarts zegt dan om juist veel zout te gebruiken. Zij gaan ervan uit dat door het vele zoutgebruik het lichaam week en slap wordt (o.a. door diarree) waardoor de
hoge bloeddruk afneemt.
 

2015-6

VASTENBULLETIN: no: 6 Stand tot nu toe: ? € 2023,01.

SRI LANKA

Bestuurlijk is Sri Lanka ingedeeld in 9 provincies en 25 districten. De Noord- en Oost-provincie, waar veel Tamils wonen, hebben sinds 1987 een zekere autonomie.
Een heet hangijzer is de samenvoeging van deze twee provincies, want in de noordelijke provincie wonen voornamelijk Tamils, in de oostelijke provincie is de bevolking gemengd.
Sri Lanka heeft een goed georganiseerd onderwijssysteem en daardoor
een van de laagste percentages analfabeten van Azië.
Na 1975 zijn alle scholen genationaliseerd en het gratis onderwijs is verplicht voor kinderen van 5 tot 14 jaar. De vroegere plantage-scholen, waar veel Tamil-kinderen les krijgen, staan niet erg hoog aangeschreven. Het analfabetisme onder de lndia-Tamils ligt dan ook fors hoger. Naast de normale basisscholen zijn er ook nog enkele honderden boeddhistische Pirvena-scholen, waar boeddhistische monniken opgeleid worden.
Afhankelijk waar de school ligt, wordt er in het basisonderwijs les gegeven in het Singalees of in het Tamil.
De eerste universiteit werd in 1942 geopend in Peradeniya, in de buurt van Kandy. Op dit moment telt Sri Lanka twaalf universiteiten en een open universiteit. Op bijna alle universiteiten wordt les gegeven in de Engelse taal. Veel studenten van bemiddelde ouders laten hun kinderen
studeren in Australie, Canada en de Verenigde Staten.

CEYLON-THEE
Thee werd in de 19e eeuw bij toeval het belangrijkste exportproduct van Sri Lanka. De koffieplantages waren rond 1860 door een ziekte verwoest en het bleek dat uit India geïmporteerde theestruiken het prima deden in het klimaat van de Sri Lankaanse bergen. De eerste Sri Lankaanse thee werd in 1867 verbouwd op de Loolecondera Estate, gelegen ten zuidoosten van Kandy.
Arbeiders voor de theeplantages haalden de Britten in de 19e eeuw uit Zuid-India. ln vijftien jaar tijd trokken bijna een miljoen mannen, vrouwen en kinderen, de zogenaamde lndia Tamils naar Sri Lanka, op zoek naar werk. De theebladeren worden ook nu nog geplukt door lndia Tamil-vrouwen, die per dag ca. 12 kilo theeblaadjes plukken. Op de plantage leven de lndia Tamils volledíg afgescheiden van de singalese bevolking. Ze voelen zich daardoor tweederangsburgers, maar gelukkig hebben vak-
bonden van theeplukkers via onderhandelingen met de overheid en de
plantagewerkgevers een CAO voor theearbeiders kunnen afsluiten. Er
werken driekwart miljoen mensen op de theeplantages en in de thee-
verwerkende industrie.

Wachten op een wonder
Ik heb gehoord
dat velen van jullie
op een wonder
zitten te wachten
een wonder dat Ik, jullie God
de wereld zal redden
Maar hoe zal Ik redden
zonder jullie handen?
Hoe zal ik kunnen rechtspreken
zonder jullie stem?
Hoe zal Ik liefhebben
zonder jullie hart?
Vanaf de zevende dag
heb Ik alles uit handen gegeven
heel mijn schepping
en heel mijn wondermacht
Niet jullie maar Ik
wacht op wonder

Werkgroep Vastenactie Osdorp
 

2015-5

VASTENBULLETIN: no:5

Stand tot nu toe: € 1695,79

SRI LANKA

Sri Lanka is sinds 1972 een republiek. De grondwet, voor het laatst
gewijzigd in 1987, dateert van september 1978, waardoor het land een
presidentiële republiek werd. Een nieuwe grondwet, waarin een eind
gemaakt moet zijn aan de centralistische bestuursstructuur en tegemoet
moet worden gekomen aan de wens tot zelfbestuur van de Tamils in het
noorden en oosten, is in voorbereiding.

Religies:

Boeddhisme:

volgens de overlevering zou Sri Lanka in de 3de eeuw v.C. bekeerd zijn
tot het boeddhisme, dat zich sinds die tijd tot de grootste godsdienst van
het land heeft ontwikkeld en o.a. gekenmerkt wordt door een invloedrijk
monnikendom. op dit moment is ca. 6% van de bevolking, met name de
Singalezen, boeddhist. Het boeddhisme is niet alleen een geloof of
levensleer, maar speelt ook een grote rol in het maatschappelijke en
politieke leven.
Bijzonder is dat het hinajana-boeddhisme in Sri Lanka veel kenmerken
Van het mahajana-boeddhisme en door de gedeeltelijke vermenging met
het hindoeisme noemt men het boeddhisme op Sri Lanka ook wel eens
het sinhale-boeddhisme. Kenmerkend is dat er steeds meer staande
boeddha's verschijnen, typisch voor het mahajana-boeddhisme.

Hindoeisme:

De Tamils hebben het hindoeisme vanuit India op Sri Lanka geïntroduceerd. ca.
15,5% van de totale bevolking is op dit moment hindoe. De
hindoes wonen vooral in het oostelijke en noordelijke deel van het eiland,
maar ook in het zuiden en in de hoofdstad Colombo. opmerkelijk is dat
het hindoeisme zich enigszins heeft vermengd met het boeddhisme.
Sri Lanka telt ca. 12.000 monniken, die in ongeveer 3000 kloosters en
kluizenaarsverblijven wonen. Er bestaat ook een nonnenorde, ca. 2000
vrouwen, maar die spelen geen grote rol in het boeddhisme.

Het raamwerk voor het hindoeisme zijn de vier veda’s, in het sanskriet
opgestelde religieuze teksten. Deze yeda’s werden ca. 1000 v.Chr. geïntroduceerd.
Het hindoeisme is een zeer tolerante religie zonder dogma’s,
heeft geen kerkelijke organisatie en kent ook geen stichter. Hindoes houden wel
sterk vast aan bepaalde regels en gebruiken. Zo worden de rigi-
de kastenregels nog vaak toegepast en zijn tempels alleen voor de eigen
aanhangers toegankelijk.

Christendom en Islam:

Ca. 7,5% van de Sri Lankaanse bevolking is christen, waarvan het
merendeel behoort tot de Rooms-Katholieke Kerk, die in Sri Lanka bestuurlijk
georganiseerd is in één aartsbisdom met zes bisdommen. De
kuststreek rond Negombo, in het noordwesten van Sri Lanka, staat bekend om de
vele katholieke kerken uit de portugese tijd. Hier is ca. 80%
van de bevolking katholiek.
Protestantse denominaties zijn onder andere anglicanen, methodisten,
baptisten -en presbyterianen. In de hoofdstad Colombo staat de monumentale
Wolvendaalkerk, de grootste en indrukwekkendste Nederlands
Hervormde kerk ven Sri Lanka. De kerk werd vanaf 1749 gebouwd op de
fundamenten van een portugees godshuis. De meeste burgers zijn christenen.

ca.7,5% van de bevolking van Sri Lanka is moslim. Ze wonen voornamelijk in het
oostelijke en zuidoostelijke deel van Sri Lanka en bestaan
onder andere uit afstammelingen van Arabische, voorindische en Afghaanse
handelaren. Hambantota is de grootste stad aan de zuidkust
en hier leeft de grootste groep Maleise moslims van Sri Lanka.
De sri Lankaanse moslims houden in het algemeen streng vast aan de
traditionele normen.

Werkgroep Missie & Ontwikkeling St.Lucas_paulus
 

2015-4

VASTENBULLETIN: no 4.

Stand tot nu toe:€ 1408,94.

GESCHIEDENIS VAN SRI LANKA..
Dit is een overzicht van de historische ontwikkeling van Sri Lanka.

Vroege geschiedenis.
De singhali (de voorouders van de singalezen, vermoedelijk afkomstig uit Noord-India), arriveerden in de 6e eeuw v. Chr. Het boeddhisme werd geintroduceerd in het midden van de derde eeuw voor Christus.

Middeleeuwen.

De Tamils kwamen geleidelijk vanuit Zuid-India naar het noorden van het eiland Sri Lanka. De relatie tussen de Singalezen en de Tamils waren soms vreedzaam en soms oorlogszuchtig. De Tamils slaagden erin de Singalezen in de loop der eeuwen naar het zuiden van het eiland te verdrijven.

Europeanen.
In 1505 vestigden de Portugezen zich op het eiland en zij zouden blijven tot 1658. Zij werden een eeuw later gevolgd door de Nederlanders. De Nederlanders waren vooral geïnteresseerd in de handel met het koninkrijk Kandy (kruiden, olifanten en dergelijke) . Zij concentreerden zich op het bouwen van kanalen om vervoer naar de kust mogelijk te maken. voor die handel hebben zij een aantal vestingen opgericht. Joris van Spilbergen was in
1602 de eerste die met de vorst van Kandy handelsbetrekkingen aanknoopte.
in 1796 namen de Britten het eiland over van de Nederlanders. In 1802 werd het een kroonkolonie. De Britten bevolkten het hele eiland, daarom zijn er nog veel Britse invloeden te zien b.v. in de spoorwegen. Nakomelingen van de Nederlandse kolonisten worden aangeduid als Burghers.
Hun invloeden zie je nog terug in allerlei topografische namen. Zo is er een eiland dat Delft heet en er zijn nog Nederlandse kanalen.

Onafhankelijkheid.
Het eiland werd onafhankelijk onder de naam Dominion Ceylon. In de jaren vijftig maakte de regering het Singalees tot de officiële taal. Hierop besloot de minister-president Solomo Bandaranaika het Tamil in sommige gebieden toe te staan, waarop hij door een Singalese extremist in 1959 om het leven werd gebracht. Hij werd opgevolgd door zijn vrouw die daarmee de eerste vrouwelijke minister-president werd. De onrust tussen Tamils en Singalezen zou bij tijd en wijle weer oplaaien. In 1972 werd de naam van het land veranderd in Sri Lanka. Strubbelingen tussen de Tamil-minderheid en de Singalese meerderheid explodeerden in het midden van de jaren 80 van de 20e eeuw. Sindsdien zijn er tienduizenden omgekomen bij de burgeroorlog.
In 1987 werd, na een interventie van India een staakt het vuren overeengekomen. Het land stuurde hierna troepen, maar trok zich in 1990 terug omdat zij er niet in slaagde de Tamiltijgers te ontwapenen. In 1993 kwam de president na een aanslag om het leven. Na 20 jaar van gevechten hebben de Tamiltijgers en de regering een staakt-het-vuren gesloten. Op 7 feb. 2004 werd het parlement ontbonden door president Chandrika Bandaranaike. Haar man, een beroemde Singalese filmster, is vermoord door de JVP. Deze partij zat met haar Bandaranaike-partij in haar tweede kabinet tot eind 2005. Ze was de derde president van de familie Bandaranaike. Er
werden nieuwe verkiezingen gehouden en het nieuwe parlement kwam voor het eerst bijeen op 23 april 2006.

Op 26 dec. 2004 werd Sri Lanka getroffen door tsunami's als gevolg van een zware zeebeving, waardoor veel doden en gewonden vielen. Hierdoor werd er een harde klap uitgedeeld aan het toerisme dat net weer opkwam na de jaren van binnenlands strijd. De golf kostte aan ruim 35.000 mensen het leven, in dit land alleen al. Daarnaast waren er in Sri Lanka nog 4.000 gewonden en ruim 5.000 vermisten. ( bron Wikipedia)

Werkgroep Missie en Ontwikkeling Lucas-Paulus.
 

2015-3

VASTENBULLETIN: no 3.

Stand tot nu toe: €? 728,59

CAMPAGNEPROJECT SETIK OP SRI LANKA.

veel mensen op Sri Lankaleven onder de armoedegrens. De omstandigheden waarin zij leven zijn vaak erbarmelijk. Hun woningen zijn niet veel meer dan armoedige kamers en er is vaak geen schoon water voorhanden.
Duizenden vrouwen vertrekken naar het Midden-Oosten om geld te verdienen. Ze laten hun kinderen achter. Veel gezinnen raken daardoor ontwricht. Werkloze mannen raken aan de drank, kinderen zwerven langs de straat en maken hun school niet af. Er is veel geweld tegen vrouwen en kinderen.

SETIK is de caritasorganisatie van het bisdom Kandy. Zo'n 45 mensen uit verschillende bevolkingsgroepen en met diverse religieuze achtergronden werken er dagelijks aan mensenrechten, aan het verbeteren van de levensomstandigheden en aan vrede en verzoening na de burgeroorlog tussen de Boeddhistische Singalezen en de Hindoeïstische Tamils.
Hun inspiratie ontlenen zij aan de dienstbaarheid van Jezus. Dienstbaarheid is het kenmerk van het hele SETIK-team. Ze werken samen als één grote familie om het leven van de mensen in het bisdom te verbeteren. Het merendeel van de vrijwilligers zijn jongeren. Zij zetten zich volledig in voor hun medemensen
zonder daarbij aan hun eigen vrije tijd of een hoog salaris te denken.
SETIK is weliswaar een Rooms-katholieke organisatie, maar werkt voor alle mensen ongeacht religie, hun bevolkingsgroep of hun sekse. Zíj werkt zoveel mogelijk samen met de monniken van de lokale en regionale tempels.

Het Campagneproject
Het campagneproject van vastenaktie 2015 richt zich op het jongerenwerk. via het jongerenwerk wil SETIK de kinderen en jongeren van de theeplantages kansen geven om zich beter te ontwikkelen tot zelfbewuste en zelfstandige mensen. Door middel van een groot aantal trainingen en workshops stimuleren de stafmedewerkers van SETIK hen om hun schoolopleiding af te
maken en een voorbeeldfunctie in hun eigen omgeving te vervullen
Vormingscursussen helpen hen om goed voorbereid te zijn op hun toekomst in de maatschappij.
Daarnaast zorgt SETIK bijvoorbeeld voor extra opvang en begeleiding voor basisschoolleerlingen na schooltijd en er zijn kleine bibliotheken in de dorpen op de theeplantages ingericht. Na schooltijd kunnen de kinderen hier terecht voor huiswerkbegeleiding of extra bijlessen.
Jongeren die zelf deel uitmaken van de SETIK-programma's zetten zich in voor opvang van de kinderen.
SETIK ontmoedigt kinderarbeid, organiseert bijeenkomsten en trainingen over geweldloos samenleven, geeft computerlessen en zet bloeddonatiecampagnes op.

Hulp is meer dan welkom.
De katholieke kerk in Sri Lanka is klein en relatief jong. Zij kan niet zonder hulp van buitenaf. SETIK is daarom heel blij en dankbaar met de steun van de Nederlandse katholieke gemeenschap. Het is niet alleen het geld dat telt, maar ook de betrokkenheid vanuit Nederland. Hoewel zij gescheiden zijn met ons door de grote afstand voelen zíj door de hulp en betrokkenheid dat wij met
elkaar verbonden zijn.

Werkgroep Missie en Ontwikkeling St. Lucas-Paulus.
 

2015-2

Vastenbulletin nr. 2. Stand: € 382,09

VASTENAKTIEMAALTIJD

De werkgroep Vastenaktie Osdorp nodigt u van harte uit voor de vastenaktiemaaltijd en wel op :

vrijdag 20 maart 2015 om 18.00 uur in
de St. Pauluskerk, pieter Calandlaan 194
om 17.30 uur bent u al van harte welkom

Deelname is gratis. u krijgt drinken, soep en fruit maar u dient wel uw eigen broodje mee te nemen. De gezamenlijke maaltijd staat in het teken van het project in Sri Lanka.

De stelling van Vastenaktie 2015 luidt:

Grenzeloos Samen Leven

Het delen van macht, kennis, productie, rijkdom en het eerlijk verdelen van import en export tussen het Zuiden en het Westen hebben regeringen van rijke landen in 2000 vastgelegd in de Millenniumdoelen. Weliswaar gaat het de goede kant op maar veel te langzaam. Maar goed, die taak is aan de politici waarin de burger niet veel meer kan doen dan druk op hen uitoefenen. Wat wel in het
vermogen van de burger ligt, is de minstbedeelden te steunen met aandacht, medeleven, gebed en niet het onbelangrijkste, met geld. vastenaktie 2015, die opkomt voor de allerarmsten, geeft u daarvoor ruim de gelegenheid, dit keer voor de theepluksters en hun gezinnen in Sri Lanka.

Traditiegetrouw komt er ook een ander thema aan de orde.
De dames Ellen Meijer en Jolanda van den Heuvel van SEZO komen vertellen over de gevolgen van de tegenstrijdigheid tussen het langer zelfstandig moeten wonen en de bezuinigingen in zorg.

Campagneland Sri Lanka
De oorlog tussen de Singalezen en de Tamils ligt nog diep in het geheugen van het volk. Er is nog steeds wederzijds onbegrip en wantrouwen doordat de mensen elkander taal niet spreken en elkander geloofen cultuur niet kennen. In het bisdom Kandy zet de organisatie SETIK zich in voor vrede en verzoening over religieuze, culturele en etnische grenzen heen.
Van de bevolking leven velen in zeer moeilijke omstandigheden. Christus vraagt ons, die het beter hebben getroffen, voor de minstbedeelden te zorgen. Daarom roept Vastenaktie op tot
solidariteit met de theepluksters in Sri Lanka.
Over het project, het volk en het land kunt u in de volgende bulletins lezen.

Gevolgen bezuinigingen in de zorg
Uit ervaringen in hun werk als maatschappelijkwerkster bij de SEZO, weten de dames Meijer en Van den Heuvel als geen ander te vertellen over de gevolgen van de bezuinigingen in de zorg. Door verzwaring van de vaste lasten, geen vergoeding meer voor rolstoelen en scootmobiles en thuishulp staat op de schop en ga zo maar door. Allemaal problemen die de eenzaamheid van oudere
mensen doen toenemen, ook bij jongeren met een handicap, bijvoorbeeld.
Het kan een ingrijpend verhaal worden. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen over het betreffende onderwerp.

Vastenaktiemaaltijd
Om in een ongedwongen sfeer tot een bepaald resultaat te komen of om over dagelijkse gebeurtenissen in gezin of familie te praten, is de werklunch, het zakendiner of de gezamenlijke maaltijd een uitstekende gelegenheid voor een goed gesprek, In dat rijtje past heel goed de Vastenaktiemaaltijd. In een onbevangen, vriendschappelijke en toch in een devote sfeer met elkaar te praten en vooral te luisteren naar wat de ander te vertellen heeft over haar of zijn mening betreffende de stelling "Grenzeloos Samen Leven" maar ook wat we samen kunnen doen voor een betere wereld. Daarbij zingend en biddend tot God Onze Vader, om wijsheid, inspiratie en daadkracht.
In verband met de aanschaf van de hoeveelheden drinken, fruit en dergelijke, bij deelname graag opgeven bij:

Henk Post: hejopost@wanadoo.nl
Mieke Prudon: kernprudon@upcmail.nl
Pastoor H. Visser: 619 17 66 paulusparochie@kerkrk.nl
St. Lucaskerk: 619 0213 info@ lucasparochieamsterdam.nl
 

2015-1

SRI LANKA PROJECT VASTENAKTIE 2015

Grenzeloos samen leven

Streefbedrag: € 7.500

VASTENBULLETIN: no 1. BEGINSTAND: € 150,83.

Afgelopen woensdag was het Aswoensdag: de dag waarop we
als kerkgemeenschap onze 40 daagse tocht naar Pasen begonnen zijn.
Pasen het feest van het leven en van de toekomst voor al Gods mensenkinderen. Het leven en de toekomst welke ons door God geschonken worden, maar waarvoor we ook zelf onze inzet dienen te geven. De liturgie van Aswoensdag hield ons een gedeelte voor uit het Mattheüs-evangelie: de Bergrede, waarin Jesus Zijn kijk op het leven aan ons voor houdt. Bijna in één adem brengt Hij ons in herinnering op welke wijze we aalmoezen moeten geven, moeten bidden en moeten vasten. Dat zijn aandachtspunten die nauw met elkaar verweven zijn. Om zich heen kijkend ziet Jesus mensen - ziet Hij ons - die dikwijls spreken en handelen om door medemensen geprezen te worden, die meer aandacht hebben voor zichzelf dan voor anderen. In heel Zijn boodschap, die Hij geloofwaardig maakt door Zijn levenswijze, is Hij wars van huichelarij en roept Hij op om vanuit ons hart te spreken en te handelen.
'Met aalmoezen geven' maken we onze verantwoordelijkheid voor medemensen concreet, 'met gebed' onze verbondenheid met God,
'met vasten' de eerlijkheid naar onszelf.
Met die richtlijn proberen we inhoud te geven aan de 40 Dagentijd.

In een juiste gesteldheid aalmoezen geven. In onze beleving past
het woord 'aalmoes' niet bij wat Jesus van ons vraagt.
Een aalmoes is vaak zomaar een gift aan anderen van wat wijzelf op dat moment niet nodig hebben. Een aalmoes getuigt niet altijd van onze verantwoordelijkheid voor het welzijn van anderen.
Een van de slogans van de Vastenactie luidt:
zusterlijk en broederlijk delen met onze naasten.
"Delen" betekent iets van onszelf geven, niet van wat wijzelf niet nodig hebben, maar van wat voor ons toch heel belangrijk is.
We denken daarbij dikwijls aan het delen van materiële goederen, van financiële middelen, maar het gaat echter veel meer over het delen van onze aandacht en zorg, ons medeleven en onze liefde, waarop anderen in hun leven verder kunnen.

leder jaar wordt in de 40 Dagentijd onze aandacht, ons gebed en
financiële hulp gevraagd voor kansarmen in de Ontwikkelingslanden. Dit jaar met als thema 'grenzeloos samen leven' voor de carltasorganisatie van het Bisdom Kandy in Sri Lanka, met name het jongerenwerk SETIK.
Deze organisatie biedt jonge mensen trainingen en workshops aan,
stimuleert kinderen en jongeren om hun schoolopleiding af te maken, zorgt voor opvang en begeleiding van kinderen. Tieners en kinderen worden vaak aan hun lot overgelaten, omdat moeders om geld te verdienen werken in de theeplantages of in het buitenland; vaders zijn werkloos of zijn aan de alcohol verslaafd. Vanuit het praktische aanbod draagt deze diaconale organisatie door begrip en vertrouwen ertoe bij, dat de jonge generatie geloof krijgt in de toekomst, perspectief in het leven ziet. De katholieke kerk zet zich voor deze jongeren en kinderen in, maar kunnen dat niet zonder hulp van buitenaf, zonder onze hulp. Daarom wordt er
door Vastenactie een beroep op ons gedaan.

De komende weken treft U bij het weekbericht wekelijks een vastenbulletin aan, waarin we U iets meer vertellen over dit project, over de geschiedenis van dit land, de godsdienst, gezondheidszorg en onderwijs.
Bovendien wijzen wij U op de Vastenmaaltijd, die gehouden wordt op
vrijdag 20 maart a.s. om 18.00 uur in de Paulus. U kunt de datum al vast noteren in Uw agenda.

Pasen is het feest, waarop wij vieren dat het leven toekomst heeft.
Toekomst tot over de grenzen van de dood, omdat we volgens Jesus
woord mogen delen in de verrijzenis, maar ook toekomst voor mensen
heeft op deze aarde. Sannen willen we daaraan als plaatselijke geloofsgemeenschappen ons steentje bijdragen, zodat onrecht en geweld in eigen land en elders in de wereld verminderen en uiteindelijk de toekomst van mensen niet meer afbreken.

Werkgroep Missie & Ontwikkeling St.Lucas-Paulus.
 

Vastenaktie 2014

Sierra Leone Project Vastenaktie 2014

Een thuis bouwen is een toekomst bouwen

Streefbedrag: € 7.500
NL 43 INGB 0005461122
t.n.v. Vastenaktie Osdorp/Sloten

Vastenbulletin: No. 8 Tussenstand: € 4369,40
 

Bulletin 8

SIERRA LEONE - EEN THUIS BOUWEN IS EEN TOEKOMST BOUWEN:

Tijdens onze 40 Daagse tocht naar Pasen en op Pasen hebben
we iets van onze materiële rijkdom beschikbaar gesteld voor de mensen in het Afrikaanse land Sierra Leone. Zoals U de aÍgelopen weken in de vastenbulletins hebt kunnen lezen, zetten mensen hun schouders er onder om dit door geweld getroffen land op te bouwen, zodat de bewoners een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen gaan. We hebben waardering voor de enthousiastelingen, die zich met volle inzet geven om medebewoners te mobiliseren om hun steentje bij te dragen aan die opbouw. Zoals in veel landen, die getroffen zijn door onrecht en geweld, ontbreekt het hun aan financiële middelen.Wij hebben ons hun lot aangetrokken en zijn financieel over de brug gekomen. Tot nu toe hebben we als parochianen van St.Lucas en Paulus in de kerk en via de bank een bedrag
van ? 4369,40 bijeengebracht. D

e werkgroep Missie & Ontwikkeling had zich als streefbedrag ten doel gesteld: ? 7.500,--. Dat streefbedrag is nu nog niet gerealiseerd, maar andere jaren geven ons het vertrouwen, dat
er via de bank nog wel iets zal worden overgemaakt. Als het eindresultaat bekend is, zullen we U in de weekberichten van de parochies daarvan op de hoogte brengen. Graag willen wij - ook namens de mensen in Sierra Leone - U van harte bedanken voor Uw welgemeende gaven.
Het is goed dat we ter voorbereiding op Pasen elk jaar een impuls
geven aan mensen, die op onze solidariteit rekenen, maar ook dat we
oog hebben voor de rijkdom, die ons ten deel valt, en de armoede, het onrecht en het geweld, waardoor het leven van medemensen wordt afge-broken. Ook al vinden velen dat we in ons land reden tot klagen hebben vanwege de bezuinigingen, waarbij we niet willen ontkennen, dat sommigen het daar echt moeilijk mee hebben, kunnen we in het algemeen zeggen, dat wij niet mogen mopperen.
Sommigen hebben in ons land wel reden tot klagen. Daarop maakt Vastenactie ons eveneens attent op. De nood en de ellende elders
in de wereld liggen uiteraard anders dan in ons land, maar ook in ons midden kunnen mensen om vaak uiteenlopende redenen het maar moeilijk redden. Sommigen waren daarvan misschien zelf de oorzaak
- door hun levenswijze - anderen overkwam het door omstandigheden. Niemand kiest ervoor om aan de kant te komen staan, om te vereenzamen, om veroordeeld te worden. Vastenactie wil ons bewust maken om medemensen bij ons leven te betrekken en die oproept beperkt zich niet tot de 40 Dagentijd en Pasen. Die aandacht moet onze levenshouding zijn, waarin we hopen te groeien.

Diezelfde houding dient ook in ons te zijn, als het gaat om men-
sen in de Ontwikkelingslanden. Dag in dag uit worden we door de media geconfronteerd met mensen, die door geweld, onrecht en armoede geen toekomst hebben. Helaas zijn er mensen, die bij zichzelf zeggen: ik kan me er niet druk om maken. Hopelijk trekken wij ons het lot van deze mensen aan, die hunkeren naar menswaardig leven, naar vrede en veiligheid.
Als christenen kunnen we in ons gebed aan hen denken, en bovendien - en dat is niet altijd onze sterkste kant - zouden we zeker als gemeenschap het voor hen op kunnen nemen. Een krachtig 'nee'tegen wantoestanden zal zonder meer effect hebben. 'Ons nee' hebben we ondersteund door onze financiële bijdrage. Mensen, die het slachtoffer zijn van de heerszucht van anderen, mogen weten dat wij achter hen staan. Toen veel jaren geleden de Wereldwinkels kwamen, dacht men ook: dit initiatief is nog minder dan een druppel op een gloeiende plaat. lnmiddels zijn
mensen door die Wereldwinkels zich bewuster geworden, dat door een
juist koopgedrag de producenten een eerlijke prijs voor hun waar ontvangen. Alle pogingen ten goede - hoe klein ook begonnen - zullen op den duur vruchten afwerpen.

Vastenactie eindigt niet na Pasen. We moeten blijven geloven
omwille van mensen hier en elders in de wereld dat onze manier van in het leven staan, geënt op Jesus boodschap, de nieuwe hemel en de
nieuwe aarde dichterbij brengt.

NOGMAALS HARTELIJK DANK VOOR UW 6AVE VOOR 5IERRA LEONE!.
 

Bulletin 6

Bevolkingsgroepen en religie
Sierra Leone kent ongeveer vijftien van oorsprong Afrikaanse
bevolkingsgroepen, waarvan de Mende en de Temme (30%) de
grootste zijn. Daarnaast tellen de Fullah en de Krio (Creolen) die
afstammen van bewijde slaven (l3W
Dan zijn er nog een aantal minderheidsgroepen zoals Libanezen,
Indiën, Chinezen" Pakistanen en vluchtelingen uit naburige landen
waaronder Liberia als gevolg van de laatste brngeroorlog. Deze
minderheden lryonen vooral in de hooftlstad Freetown en omgeving.

Religie
Ongeveer zestig procent van de bevolking hangt de soennitische
islam aan, dertig procent het christendom en tien procent het
animisme. In de praktijk komt het er op neer dat animisme door
vrijwel iedereen in Sierra Leone in meer of mindere mate wordt
aangehangen, ongeacht tot welke religieuze beweging iemand
behoort. Ook onderlinge huwelijken tussen christenen en moslims
zijn aan de orde van de dag
De oorspronkelijke bewoners zijn overwegend islamitisch, De
noordelijke stammen neigen vooral naar de islam, de zuidelijke
daarentegen neigen meer naar het christendom. De Krio zijn vrijwel
allemaal christelijk. Alle autochtone bevolkingsgroep kennen
daarnaast het animisme.

Animisme en religie
Animisme is eigenlijk geen religie op zichzelf. Het is een kenmerk
van veel religies ter wereld ook van polytheïstische godsdiensten
(veel godendom) en monotheïstische godsdiensten (geloof in één en
enige God zoals het christendom en de islam)
Animisme is gezien vanuit het perspectief van het christendom of de
islam een natuurlijke of natuurgodsdienst waarbij geesten- en
voorouderverering het belangrijkst zijn. Een animist gelooft in het
bestaan van goede en kwade geesten. Zij kunnen huizen in
ondermeer bomen, dieren en gebruiksvoorwerp?n. De geesten
moeten goed gestemd worden door ze offers te brengen, het houden
van rituele dansen en het houden van taboeregels. Animisme
doordrenkt het hele leven van de aanhangers ervan.

Soennitische islam
Het soennisme is evenals het sjiisme ontstaan uit stijd om de
rechtmatige opvolging van Mohammed, die begon na zijn dood in
het jaar 632. De soennieten gaan ervan uit dat Mohammed tijdens
zijn leven geen opvolger heeft aangeduid, ook niet heeft aangeven
hoe een opvolger bepaald moest worden. De strijd ging tussen
aanhangers van Mohammeds neef en schoonzoon Ali en die van de
kaliefen. De soennieten zijn volgelingen van de kaliefen. De eerste
kalief was Mohammeds schoonvader Aboe Bakr. De kalief is de
hoogste burgerlijke overheidspersoon in een Mohammedaans land.
denk maar aan het land Iran.

Soennitische theologie wijkt op bepaalde punten af van de sjiieten:
onder meer de 'al Mahdi' (Verlosser of Bevrijder) Wel geloven de
soennieten dat de Mahdi nog zal verschijnen. De rol van de imam is
voor de soenni's niet veel meer dan de leider van het vrjdagse gebed in de moskee. Bij de soennieten is namelijk (he)interpretatie van de Koran niet toegestaan. Bij de sjiieten mag de imam deze wel (her)interpreteren. Daarom dient een gelovige zich een goed te volger imam te kiezen.
 

Bulletin 5

Geschiedenis van Sierra Leone II.
ln mei 1962 vonden algemene verkiezingen plaats die overtuigend werden gehaald door Milton Margai's SLPP-partij. Het bestuur werd gedomineerd door de Creolen. Onder Milton Margai voerde Síerra Leone een gematigde koers.

ln 1964 overleed Milton Margai en werd opgevolgd door zijn broer, Sir Albert Margai. ln tegenstelling tot zijn voorzichtige en conservatieve oudere broer, ontpopte Albert Margai zich tot een nationalist die aanstuurde op nauwe betrekkingen met Guinee en Ghana, de meest radicale landen van (West-)Afrika ín die dagen. ln tegenstelling tot Milton Margai, die populair was, werd Albert Margai vanwege zijn standpunten steeds minder populair. Hij stuurde aan op een republiek en een eenpartijstelsel.
Dit bracht hem in conflict met de belangrijkste oppositiepartij, de All People's Congress (APC) van Siaka Stevens.

Bij de verkiezingen van maart 1967 werd de APC de grootste partij. De gouverneur-generaal benoemde daarop Siaka Stevens tot premier. Albert Margai weigerde de uitslag te erkennen en bleef zichzelf beschouwen als premier. Op 21 maart pleegde het leger een staatsgreep en vormde een Natíonale Raad voor Herstel. Reeds op 27 maart kwam dit bewind weer ten val. Na enig gedoe ging het APC alleen regeren. Het APC-bewind.
Met een beroep op de onrust riep Stevens in 1970 de noodtoestand uit.
op 18 april 1971 werd de republiek uitgeroepen. Stevens werd president.
ln 1978 werd een referendum gehouden waarbij de meerderheid van de
bevolking zich uitsprak voor een eenpartijstelsel. De APC werd daarmee de enige partij.
Het APC-bewind van Stevens werd gesteund door Groot-Brittannië, de
VS, andere westerse landen en china. Deze landen staken veel geld in Sierra Leone om de economie op gang te brengen

ln 1985 volgde Generaal-Majoor Joseph Momoh Stevens op als presi-
dent. Het lukte Momoh niet de economie uit het dal te halen. Hij riep in 1987 de noodtoestand uit.
ln 1990 vonden rellen plaats als gevolg van het uitblijven van salarissen van ambtenaren. ln de loop van 1991 werd het steeds onrustiger in Sierra Leone. De situatie liep volledig uit de hand. Er brak een bloedige burgeroorlog uit. De helft van het land werd gevechtsgebied en een derde van de bevolking moest vluchten. De rebellen van het Revolutionair Verenigd Front (RUF), voerde strijd tegen de toenmalige regeringstroepen. Het RUF kreeg steun vanuit buurland Liberia. De rebellen kwamen in opstand tegen het corrupte regime, maar het ging ze ook om de controle over de lucratieve diamantmijnen. Na elf jaar schrikbewind, legde de RUF in 2002 definitief de wapens neer. Aan het einde van het conflict
was het land grotendeels verwoest en moest de bevolking per hoofd met 38 dollar-cent per dag rondkomen. Zeventig procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens.

Het is nu rustig in Sierra Leone. Er is een democratisch gekozen regering en het leger controleert ook de binnenlanden. Langzaam krabbelt de economie weer wat op. Het analfabetisme is echter hoog en veel kinderen hebben weinig toegang tot onderwijs en zorg.

De kindersterfte is hoog in Sierra Leone: een op de zes kinderen overlijdt voor de vijfde verjaardag. Belangrijkste oorzaak is ondervoeding, maar ook malaria, diarree en longontsteking eisen hun tol.
Ter vergelijking: in Nederland overlijdt een op de 250 kinderen voor hun vijfde verjaardag.
 

Bulletin 4

Geschiedenis van Sierra Leone.
Sierra Leone werd in de vijftiende eeuw ontdekt door de Portugezen.
Omdat het schiereiland hen deed denken aan een leeuw noemden zij het Sierra Leone, hetgeen Leeuwenberg betekent.
Vanaf de zeventiende eeuw werden de eerste slaven vanuit Sierra Leone naar Amerika gebracht, sindsdien gold Siena Leone als één van de belangrijkste gebieden voor slavenhandel.

In 1787 werd op initiatieÍ van Britse filantropen Granville Town gebouwd op het schiereiland. Zij wilden repatriëring van ex-slaven naar Afrika mogelijk maken.ln 1792 werd Freetown gebouwd. ln grote golven kwamen de ex-slaven vanuit de Verenigde Staten en de Cariben, al dan niet vrijwillig, naar Freetown. Vanaf 1808 kwamen er ook grote groepen Afrikanen bij die waren bevrijd van slavenschepen en dus nooit in slavernij hadden geleefd.
Zij kwamen uit heel West- en Centraal-Afrika, van Senegal tot Angola.

Na verloop van tijd werden in de kolonie geborenen 'Creolen' genoemd, een term die later werd verbasterd tot Krio.

ln 1808 werden het schiereiland met daarop Freetown en de eilanden
voor de kust uitgeroepen tot Britse Kroonkolonie.

Koloniale periode.

In de 19e eeuw was Freetown de zetel van de Britse gouveneur die de
Goudkust (=Ghana), Gambia en het kustgebied van Sierra Leone
bestuurde. Aanvankelijk werd vanuit Sierra Leone de slavenhandel gecoördineerd, maar na de afschaffing van de slavernij, (eerste helft van de 19e eeuw) werd Freetown en zijn omgeving bekend als woonplaats voor teruggekeerde slaven uit Noord-Amerika en de Engelse Antillen. ln 1827 werd een universíteit opgericht voor Engelssprekende Creolen en Afrikanen.

ln de loop van de 19e eeuw vestígden zich 70.000 vrijgelaten slaven in Freetown. Freetown werd daarmee één van de dichtstbevolkte steden van West-Afrika. Er ontstond een welvarende zwarte elite (vrijwel allen behorende tot de Creolen).

Na 1880 begon Groot-Brittannië met de kolonisatie van de binnenlanden, hetgeen niet zonder slag of stoot gebeurde. De binnenlanden van Sierra Leone werden in 1896 een Brits protectoraat (Beschermd door de Britten), Het schiereiland en de eilanden bleven een kroonkolonie.

Gedurende de rest van de 19e eeuw en begin van de 20e eeuw bleef het rustig en stabiel in Sierra Leone. Na de tweede Wereldoorlog kwam er een onafhankelijkheidsbeweging op gang, die op de duur naar onafhankelijkheid binnen het Britse Gemenebest streefde. ln 1951 werd de Sierra Leone People's Party opgericht door sir Milton Margai. ln datzelfde jaar kreeg men een grondwet die onafhankelijkheid in het vooruitzicht stelde.
Op 27 april 1961 werd de onafhankelijkheid van Sierra Leone uitge-
roepen. sir Milton Margai bleef premier en koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk werd tevens koningin van Sierra Leone.

ln het volgende bulletin kunt U de verdere geschiedenis van Sierra
Leone lezen.
 

Bulletin 3

SIERRA LEONE.
Bouwen aan een thuis.
Voor het campagneproject 2014 gaan we naar Koidu in het Afrikaanse
Sierra Leone. Koidu ligt in het oosten van het land, in het Kono-district.Daar hebben de zusters van St. Jozef van Cluny het "Diomplor-programma" opgericht. Het programma is tijdens de jarenlange burgeroorlog begonnen als een spontaan initiatief in de vluchtelingenkampen in Guinee.

Verschillende groepen opstandelingen bonden na de militaire staats-
greep in 1991 de strijd aan tegen het regeringsleger. De helft van het land werd oorlogsgebied en een kwart van de bevolking sloeg op de vlucht naar het buurland Guinee.
Toen Zuster Teresa het vluchtelingenkamp bezocht hoorde zij daar de
vreselijkste verhalen. Ze was diep geraakt en besloot met enige medezusters de mensen te ondersteunen. Zij vingen de kinderen op en met vrouwen uit het kamp zetten zij een schooltje op.
Door middel van rollenspellen probeerden zij te helpen om de trauma's te verwerken, en ook de man-vrouw verhouding te verbeteren.

Terug naar huis.
In 2O02 was de oorlog afgelopen en de vluchtelingen keerden weer terug naar hun dorpen. De situatie die zij daar aantroffen was verschrikkelijk.
Alle huizen waren verwoest, maar ook de scholen en de ziekenhuizen. Er was niets om naar terug te keren. Eigenlijk hadden zij het in de vluchtelingenkampen beter gehad, want daar kregen ze tenminste nog voedsel.

van de VN.
De burgemeester van Koidu vroeg aan de zusters of zij de
dorpsgemeenschap alsjeblieft wilden helpen bij de wederopbouw.
Zo kwamen zuster Teresa en haar medezuster Mary Anthony in 2003
naar Koidu en startten het Diomplor-programma.

Het Diomplor-programma.
Via dit programma willen de zusters de mensen helpen weer een thuis te bouwen. Ze doen dit op verschillende manieren. omdat veel kinderen op straat hingen, er geen geld en bijna niets te eten was, zijn de zusters begonnen met een schooltje op te richten.
Tienermoeders kunnen binnen het Diomplor-programma een vak leren
zodat zij later zelf hun brood kunnen verdienen. De opleiding duurt vier jaar. In die tijd kunnen hun baby's naar de crèche die aan de school verbonden is en als de moeders gaan werken kunnen hun kindjes naar school. Daarnaast is er een opleiding in babyverzorging en hygiëne, en ze leren gezonde voeding voor hun kinderen te maken.
Voor volwassenen zijn er "Business and savingsgroepen".
Kleine groepjes vrouwen krijgen gezamenlijk een lening. Het geld wordt verdeeld en wekelijks stort iedereen een bijdrage terug in de pot. Daarvan wordt de lening afbetaald en worden leden geholpen die een handeltje willen opzetten of uitbreiden.

Wat kunnen wij bijdragen?
Mensen die zulke verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt en des-
ondanks weer moedig een nieuw thuis aan het wederopbouwen zijn, die
willen wij toch graag een hand reiken?
Vastenaktie wil de zusters helpen bij het verstevigen en uitbreiden van het Diomplor-programma in Koidu.
Daarvoor is natuurlijk geld nodig.

In de st.Lucaskerk wordt elke week bij de uitgang van de kerk een
deurcollecte gehouden en in de Paulus staan de bekende melkbus-
sen deze vastenperiode achterin de kerk.

In de dagkapel van de st.Lucaskerk en in de vitrínes achter in de pauluskerk hangen een aantal foto's uit Sierra Leone.
Het is de moeite waard deze te bekijken.

Hebt u zich al opgegeven voor de vastenmaaltijd, welke gehouden wordt op vrijdag 28 maart om 18.00 uur in de st.Lucaskerk, osdorper Ban 130.
 

Bulletin 2

Vastenaktiemaaltijd 2014

De werkgroep Vastenaktie Osdorp nodigt u van harte uit voor de
Vastenaktiemaaltijd op
Vrijdag 28 maart 2014 in de St. Lucaskerk
Osdorperban 130 Aanvang 18.00 uur
U gastvrouwen staan al om 17.30 uur klaar om u te ontvangen met
een kopje koffie of thee. Het menu bestaat uit soep, fruit en het
broodje dat u zelf meeneemt.
Ontmoet de ander
De Vastenaktiemaaltijd is een wezenlijk deel van de jaarlijkse
campagne Vastenaktie. Het zal duidelijk zijn dat de maaltijd niet
alleen om het eten gaat. Het draagt bij aan een sfeer waarin de
tafelgenoten aandachtig en onbevangen elkaars mening kunnen
aanhoren over het project van dit jaar:

'Een thuis bouwen is een toekomst bouwen'.
Naast het eten en luisteren bidden en zingen we tot de Heer om
wijsheid, inspiratie en daadkracht. Want samen maken we er meer
van voor de drie zusters van St. Jozef van Cluny in Siërra Leone. Na de bloedige burgeroorlog in de jaren negentig, startte zij in de stad Koidu het project Diomplor (saamhorigheid) om de mensen er weer bovenop te helpen in hun geheel vernietigde woonoorden. Als
nevenproject is de heer Marc Bilardie uitgenodigd voor een
presentatie over de christelijke lekengemeenschap Sant' Egidio.

Bouwen aan een thuis
Toen de alles vernietigende burgeroorlog in 2002 voorbij was,
keerden de tienduizenden vluchtelingen terug naar hun woonoorden.
Alles wat zij vonden waren ruines maar geen huizen, geen scholen,
geen ziekenhuizen, geen infrastructuur. Alles moest men weer
opbouwen. Het was zelfs zo dat mannen, vrouwen en kinderen weer
moesten leren leven in en voor het gezin na een jarenlang verblijf in
kampen in het buurland Guinee. De drie zusters namen het initiatief
om in samenwerking met het getraumatiseerde volk een thuis te
bouwen naar een goede toekomst. In de volgende bulletins kunt u
veel meer lezen over het project in Siera Leone.

Het nevenproject Sant'Egidio
De Gemeenschap van Sant'Egidio is een christelijke
lekengemeenschap die in ruim zeventig landen present is en meer
dan 50.000 leden telt. Zij komen regelmatig samen voor gebed en
knopen vriendschap aan met de armste van de eigen stad. Op
wereldschaal zet de Gemeenschap zich in voor de dialoog tussen
godsdiensten en de vreedzame oplossing van conflicten. In de lage
landen heeft Sant'Egidio haar centrum in Antwerpen. De steden
Amsterdam, Apeldoorn, Nijmegen en Utrecht, kennen zeer bloeiende
gemeenschappen vooral van jonge mensen.

Hulp aan slachtoffers
Sant'Egidio neemt ook andere initiatieven op humanitair vlak waarin
de gemeenschap samenwerkt met alle mensen van goede wil,
onafhankelijk van geloof of overtuiging. Dit is het geval voor de
campagne tegen de landmijnen of voor concrete hulp aan slachtoffers
van natuurrampen en oorlogen. In die landen waar de onmenselijke
praktijk van slavernij nog bestaat, spant de gemeenschap zich in om
de slaven te bevrijden. De heer Marc Bilardie kan u nog veel meer
vertellen over de christelijke lekengemeenschap Sant'Egidio tijdens
de Vastenaktiemaaltijd die gratis is. Voor deelname graag opgeven
bij de volgende adressen:

Henk P.

St. Lucasparochie 0206190213 info@lucasparochieamsterdam.nl
St. Paulusparochie 0206191766 paulusparochie@kerkrk.nl
 

Bulletin 1

VASTENACTIEPROJECT SIERRA LEONE:
Aswoensdag zijn we onze 40-Daagse pelgrimstocht naar Pasen begon-
nen. Pasen verwijst ons naar Jesus' verrijzenis uit de dood: het nieuwe leven waaraan ook wij deel hopen te hebben. Maar Pasen zegt ons bovendien: samen met mensen van goede wil zijn we op onze aarde hopelijk ook nu onderweg naar een nieuwe toekomst, naar een leven in verbondenheid met anderen. Aswoensdag hield ons voor deze pelgrimstocht Jesus' richtlijnen voor: wees oprecht in je gebed - onze verbondenheid met God en Zijn bedoelingen; laat je hart spreken in het geven van aalmoezen - onze aandacht voor mensen in nood; heb een eerlijke houding in het vasten - onze aandacht voor een levenshouding, die getekend wordt door'verminderen'- afzien van wat niet van wezenlijk belang is; en door 'vermeerderen' - een streepje meer in onze omgang met anderen en in onze nabijheid bij mensen, voor wie het leven getekend wordt door armoede, onrecht en geweld.

Dit is het eerste vastenbulletin van dit jaar. ln de komende weken willen wij U infomeren over de situatie in Sierra Leone. Met onze vastenactie proberen we gehoor te geven aan Jesus' oproep om 'aalmoezen te geven', om ons betrokken te voelen bij mensen, die het wezenlijke missen om nu voluit te leven en om voor hun kínderen te werken aan een hoopvolle toekomst. 'Aalmoezen geven' wekt terecht bij ons denigrerende gevoelens op: kijk die arme sloebers, we kunnen voor hen best wel wat missen van onze overvloed. Als we zo redeneren, komt onze gave dan Ons project Sierra Leone: een thuis bouwen is een toekomst bouwen.
Na een burgeroorlog, die 10 jaar duurde, waardoor het volk in armoede verviel, is men na die oorlog in 2002 begonnen met de wederopbouw: niet alleen materieel, maar men ging ook werken aan saamhorigheid. De mensen, die het land niet hadden verlaten, de vluchtelingen en de rebellen moeten samen verder. Enkele zusters van de congregatie van St.Josef zijn op verzoek van een aantal vrouwen, die in vluchtelingenkampen hadden gezeten, het Diomplorprogramma gestart, dat zich vooral richt op kinderen, waaronder ook kindsoldaten, die de verschrikkelijkste situaties
hebben meegemaakt. (Diomplor is het woord dat in hun taal 'saamhorigheid' betekent). Vrouwen, die veel ellende hebben meegemaakt, zetten met hulp van de zusters hun schouders eronder en willen kinderen toekomst bieden door onderwijs te geven en structuur in het leven aan te leren. Het mes snijdt aan twee kanten: de vrouwen die zich voor de kinderen inzetten, worden door dit p§ect geholpen om hun oorlogstrauma te verwerken. Werken aan saamhorigheid door de veroozakers van de elIende te vergeven en hoe moeilijk ook om naar de toekomst te kijken.

Vastenactie richt niet uitsluitend onze aandacht op de armoede en het onrecht in de Ontwikkelingslanden. Zij vraagt onze aandacht tevens voor mensen in onze omgeving, voor wie de toekomst heel onzeker is en die geen veilige thuishaven hebben. Dit jaar willen we stil staan bij mensen, voor wie de gemeenschap van Sint Egidio openstaat.

** Wij mogen U alvast wijzen op de jaarlijkse Vastenmaaltijd, die in de St. Lucaskerk gehouden wordt op vrijdag 28 maart om 18.00 uur. U bent daarbij van harte welkom. Volgend bulletin verneemt U er meer over.

** Omdat de Pancratiusparochie van Sloten geen deel meer uitmaakt van de personele unie Nieuw-West - zij zijn toegetreden tot de personele unie waarvan ook Badhoevedorp deel uitmaakt- hebben we het streefbedrag moeten aanpassen.
 
Pagina's in deze sectie:

Archief:  Artikelen eerder op deze pagina gepubliceerd