Categorie: Viertjes

het viertje van 12 januari 2020

Doop van de Heer Jesaja 42,1-4.6-7 Handelingen 10,34-38 Mattheüs 3,13-17 Waarom laat Jezus zich dopen? Of moeten we ons eerst de vraag stellen: Waarom laten wij ons dopen? Waarom dopen? Even een stukje geschiedenis...

het viertje van 5 januari 2020

Hoogfeest van de Openbaring des Heren, Driekoningen Jesaja 60,1-6 Efeziërs 3,2-3a.5-6 Matteüs 2,1-12 In de tweede lezing zei Paulus iets bijzonders: De heidenen zijn mede- erfgenamen, medeleden en mededeelgenoten van de belofte door middel...

Foto bij Viertje-berichten

het viertje van 29 december 2019

Feest van de heilige familie: Jezus, Maria en Jozef Sirach 3,2-7.12-14 Kolossenzen 3,12-21 Matteüs 2,13-15.19-23 De lezingen van de dag spreken ons over het christelijk gezin als school van het leerling-zijn. Christus, wiens geboorte...

het viertje van 22 december 2019

De 4e zondag van de advent Jesaja 7, 10-14 Romeinen 1, 1-7 Mattheüs 1, 18-24 Het evangelie van Mattheüs opent met het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham....

het viertje van 15 december 2019

De 3e zondag van de advent Jesaja 35, 1-6a.10 Jakobus 5, 7-10 Mattheüs 11, 2-11 Op deze derde zondag van de advent worden we in onze verwachting geruggensteund door het kleurrijke visioen van Jesaja....

Foto bij Viertje-berichten

het viertje van 8 december 2019

De 2e zondag van de advent Jesaja 11, 1-10 Romeinen 15, 4-9 Matteüs 3, 1-12 De plaats van Johannes de Doper in de evangeliën Opvallend is dat de eigenlijke aanvang van de berichten over...

het viertje van 1 december 2019

De 1ste zondag van de advent Jesaja 2, 1-5 Romeinen 13, 11-14 Matteüs 24, 37-44 Adventsperiode is een tijd van verlangen en een tijd van verwachting voor de komst van onze Heer, Jezus Christus....

het viertje van 24 november 2019

34ste zondag door het jaar 2 Samuël 5, 1-3 Kolossenzen 1,12-20 Lucas 23, 35-43 Deze zondag vieren we het feest van Christus Koning, ingesteld door paus Pius XI in 1925. Politiek en maatschappelijk gezien...

het viertje van 17 november 2019

33ste zondag door het jaar Maleachi 3,19-20a 2 Tessalonicenzen 3,7-12 Lucas 21, 5-19 Als u volhardt, zult u uw leven winnen, sluit het evangelie van vandaag. De Griekse tekst zegt het mooier: Daar staat...

het viertje van 10 november 2019

32ste zondag door het jaar 2 Makkabeeën 7,1-2.9-14 2 Tessalonicenzen 2,16-17; 3,1-5 Lucas 20, 27-38 De lezingen van deze zondag nodigen ons uit om vast te geloven in de verrijzenis na onze dood. Het...