Categorie: Viertjes

het viertje van 23 februari 2020

Zevende zondag door het jaar Lev., 19, 1-2, 17-18 1 Kor. 3, 16-23 Mt., 5, 38-48 Zo rijk als nu waren wij nooit, maar ook zo hebzuchtig als nu waren wij nooit. Zoveel kleren...

het viertje van 16 februari 2020

6e zondag door het jaar Sir. 15, 15-20 1 Kor. 2, 6-10 Mt., 5, 17-37 In zijn geest… Het gaat niet om de letter van de wet. Die maakt dood en beknelt. Het gaat...

het viertje van 2 februari 2020

Opdracht van de Heer Maria Lichtmis Maleachi 3,1-4, Hebreeën 2,14-18, Lucas 2,22-40 Het feest van de opdracht van de Heer in de Tempel is ook bekend als Maria-Lichtmis. Het feest verwijst naar een gebruik...

het viertje van 26 januari 2020

Oecumenische Viering ‘buitengewoon vriendelijk’ Bidden voor de eenheid van de christenen is mooi, maar wat verstaan we eronder? Er zijn gelijkenissen tussen de Kerk in het noorden en de Kerk in het zuiden, zowel...

het viertje van 19 januari 2020

2e zondag door het jaar Jesaja 49,3.5-6 I Korintiërs 1,1-3 Johannes 1,29-34 De lezingen van deze zondag verwijzen ons naar het thema ‘de ware dienaar van God’. Jesaja vertelt ons over de uitverkiezing en...

het viertje van 12 januari 2020

Doop van de Heer Jesaja 42,1-4.6-7 Handelingen 10,34-38 Mattheüs 3,13-17 Waarom laat Jezus zich dopen? Of moeten we ons eerst de vraag stellen: Waarom laten wij ons dopen? Waarom dopen? Even een stukje geschiedenis...

het viertje van 5 januari 2020

Hoogfeest van de Openbaring des Heren, Driekoningen Jesaja 60,1-6 Efeziërs 3,2-3a.5-6 Matteüs 2,1-12 In de tweede lezing zei Paulus iets bijzonders: De heidenen zijn mede- erfgenamen, medeleden en mededeelgenoten van de belofte door middel...

Foto bij Viertje-berichten

het viertje van 29 december 2019

Feest van de heilige familie: Jezus, Maria en Jozef Sirach 3,2-7.12-14 Kolossenzen 3,12-21 Matteüs 2,13-15.19-23 De lezingen van de dag spreken ons over het christelijk gezin als school van het leerling-zijn. Christus, wiens geboorte...

het viertje van 22 december 2019

De 4e zondag van de advent Jesaja 7, 10-14 Romeinen 1, 1-7 Mattheüs 1, 18-24 Het evangelie van Mattheüs opent met het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham....

het viertje van 15 december 2019

De 3e zondag van de advent Jesaja 35, 1-6a.10 Jakobus 5, 7-10 Mattheüs 11, 2-11 Op deze derde zondag van de advent worden we in onze verwachting geruggensteund door het kleurrijke visioen van Jesaja....