Categorie: Viertjes

Rooms Katholieke Parochie Van De Vier Evangelisten

het viertje van 2 augustus 2020

Informatie over de week van 1 augustus t/m 7 augustus 2020 achttiende zondag door het jaarJes.,55, 1-3 Rom., 8, 35, 37-39 Mt., 14, 13-21 Misvieringen in de St. Pauluskerk –  Maandag om 19u –...

Rooms-Katholieke Parochie De Vier Evangelisten

het viertje van 26 juli 2020

Informatie over de week van 25 t/m 31 juli 2020 zeventiende zondag door het jaar1 Kon. 3, 5, 7-12 Rom., 8, 28-30 Mt., 13, 44-52 Misvieringen in de St. Pauluskerk –  Maandag om 19u...

het viertje van 15 maart 2020

Exodus 17, 3-7 Romeinen 5, 1-2, 5-8 Johannes 4, 5-42 Bij de bron Jezus zet zich neer bij de bron van Jacob. Hij komt thuis bij zijn diepste wortels. Daarom gaat het gesprek met...

het viertje van 8 maart 2020

Tweede zondag in de Veertigdagentijd Genesis 12, 1-4a 2 Timotheüs 1, 8b-10 Mattheüs 17, 1-9 Een visioen om van te leven Niemand kan zonder een moment waarop je ziet wat belangrijk voor je is....

het viertje van 1 maart 2020

Eerste zondag in de Veertigdagentijd Gen., 2, 7-9, 3, 1-7 Rom., 5, 12-19 Mt., 4, 1-11 Dat God van stenen brood zal maken, dat Hij ons behoeden zal voor elke ramp en tegenslagen uit...

het viertje van 23 februari 2020

Zevende zondag door het jaar Lev., 19, 1-2, 17-18 1 Kor. 3, 16-23 Mt., 5, 38-48 Zo rijk als nu waren wij nooit, maar ook zo hebzuchtig als nu waren wij nooit. Zoveel kleren...

het viertje van 16 februari 2020

6e zondag door het jaar Sir. 15, 15-20 1 Kor. 2, 6-10 Mt., 5, 17-37 In zijn geest… Het gaat niet om de letter van de wet. Die maakt dood en beknelt. Het gaat...

het viertje van 2 februari 2020

Opdracht van de Heer Maria Lichtmis Maleachi 3,1-4, Hebreeën 2,14-18, Lucas 2,22-40 Het feest van de opdracht van de Heer in de Tempel is ook bekend als Maria-Lichtmis. Het feest verwijst naar een gebruik...

het viertje van 26 januari 2020

Oecumenische Viering ‘buitengewoon vriendelijk’ Bidden voor de eenheid van de christenen is mooi, maar wat verstaan we eronder? Er zijn gelijkenissen tussen de Kerk in het noorden en de Kerk in het zuiden, zowel...

het viertje van 19 januari 2020

2e zondag door het jaar Jesaja 49,3.5-6 I Korintiërs 1,1-3 Johannes 1,29-34 De lezingen van deze zondag verwijzen ons naar het thema ‘de ware dienaar van God’. Jesaja vertelt ons over de uitverkiezing en...