Kindernevendienst

Kindernevendienst

Lees/download over de Kindernevendienst in de adventtijd

In de kindernevendienst krijgen de kinderen op hun eigen niveau verhalen over God te horen. Zo raken ze vertrouwd met het evangelie en kunnen ze hun eigen persoonlijke band met God ontdekken en ontwikkelen.

We stellen de relatie van de kinderen en God centraal en proberen hen te stimuleren hun eigen band met God op te bouwen.

Een band die hen kan helpen om een goede relatie met hun vrienden, ouders en andere volwassenen op te bouwen. Een persoonlijke band met God kan kinderen ook helpen bij het vormen van hun kijk op de wereld en hun omgeving.  

Waarom

Tegenwoordig is het niet meer vanzelfsprekend dat kinderen zelf ontdekken wat geloof in God is en wat het voor hen kan betekenen.

Ze gaan niet meer altijd mee naar de kerk en eenmaal in de kerk is het moeilijk om te volgen wat er gebeurt. Toch maken ook jonge kinderen en jonge gezinnen deel uit van onze geloofsgemeenschap.

Horen ook zij bij onze eredienst.In de Bijbel zijn er mooie, betekenisvolle verhalen te lezen waarin we onszelf en anderen kunnen herkennen. Verhalen die ook voor kinderen een bron van inspiratie kunnen zijn.

Wanneer

Elke derde zondag van de maand wordt er een kindernevendienst georganiseerd voor alle kinderen van de parochie van de Vierevangelisten te Amsterdam.  Alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar zijn van harte welkom.

Wanneer: derde zondag van de maand

Locatie: ontmoetingsruimte van de Pauluskerk

Tijd: 10:00 – 11:00 uur

Wat
In de kindernevendienst gaat het om een verhaal uit de Bijbel. We praten erover en maken een knutselwerkje, een tekening of spelen een spelletje rondom het thema van het verhaal. Voor het eindgebed komen de kinderen terug in de kerk. Bidden samen met de parochie het Onze Vader, doen mee met de vredeswens en krijgen van de pastoor de Heilige Communie of zegen.

Naast de maandelijkse vieringen werkt de kindernevendienst mee aan gezinsvieringen van Pasen en Kerst. In de gezinsviering is er tijdens de kerkdienst meer ruimte voor een actieve bijdrage van de kinderen en hun ouders. Zij steken dan bijvoorbeeld een kaars aan, lezen een stuk en/of gedicht voor.

dav

Wie

De werkgroep kindernevendienst bestaat uit vrijwilligers die werken onder de verantwoordelijkheid van het pastorale team.

We zouden het fijn vinden als er meer vrijwilligers zich bij ons zouden willen aansluiten zodat wij het werk van de kindernevendienst uit kunnen breiden naar meer zondagen per maand.

U/jullie zijn van harte welkom.

Heeft u vragen, opmerkingen, voorstellen of belangstelling om mee te helpen dan kunt u ons aanspreken of contact opnemen via kindernevendienst@devierevangelistenamsterdam.nl