de H. Paulus(recent)

De geschiedenis van de Pauluskerk

Tijdens de bouw van de westelijke tuinsteden in de jaren ’50 en’60 van de vorige eeuw, werden op diverse plaatsen nieuwe parochies gesticht en zo ook in Osdorp.
Omdat in die tuinstad veel katholieken kwamen wonen, werd naast de reeds bestaande Lucaskerk een tweede kerk nodig geacht. ln 1961 werd in een noodkerk {bouwkeet) officiëel de Paulusparochie geïnstalleerd.

De voorbereidingen voor de bouw van de kerk sleepten zich voort, maar op 25 februari 1956 vond dan toch de aanbesteding plaats. Op 29 april 1965 werd uiteindelijk de eerste paal geslagen en op 4 november L967 werd de Pauluskerk door Mrg. Th. Zwartkruis geconsacreerd.

De kerk is gebouwd in de vorm van een tent, hetgeen wordt geaccentueerd door de 16 spanten die het dak dragen. De ’tentvorm’ is bewust gekozen; het benadrukt dat wij als “Gods volk onderweg’ zijn. ln de toren hoven de hoofdingang van de kerk hangÈ de luidklok. De tekst op deze klok luidt: “Nihil sine voce”, hetgeen betekent: Niets zonder geluid. Als we de hoofdingang zijn gepasseerd bevinden we ons in de voorruímte. Het geld voor de bouw van deze ruimte is in het begin van de jaren 50 bijeengebracht door de “voddenrapers”, omdat het Bisdom een dergelijke ontmoetingsplaats een overbodige luxe vond, waar geen geld voor mocht worden geleend. Door

het ophalen van oud papier, textiel en metaal wist een groep actieve parochianen de benodigde som (fl.58.000,- oftewel Eur. 26.320) bijeen te brengen.
De enorme lichtkoepel, ruim 4m doorsnee, boven het altaar symboliseert dat ons levenslicht van boven komt. De altaartafel is verplaatsbaar en gemaakt van iroco, een harde en sterke Afrikaanse houtsoort. ln het altaar ligt een altaarsteen met de relikwieën van de Martelaren van Gorkum. ln de vloer voor het altaar is een witkleurig steentje gemetseld meegenomen uit Korinthe door bouwpastoor Adank.

Aan de linkerkant van de absis bevindt zich het tabernakel ingemetseld in de muur. Het koperbeslag i3 voorzien van twee cherubijnen met de tekst “Adoro Te devote” {eerbiedig aanbid ik U). De antieke godslamp bii het tabernakel is voor 99 jaar door de parochie van het Beg’tjnhof aan de Pauluskerk verhuurd. Het orgel werd op 17 december 1978 ingewijd door de heer Bernard Bartelink, organist van de St. Bavo te Haarlem.
ln de afzonderlijke en intieme Dagkapel staat een marmeren altaartafel. Zo voldoet de Paulus aan het voorschrift dat in iedere kerk een niet verplaatsbaar stenen altaar aanwezig moet ziin.

Sinds oktober 1998 biedt de Paulusparochie onderdak aan de Filippijnse gemeenschap: Couples for Christ.

Vanaf 7 oktober 2007 komt de Poolse gemeenschap haar diverse diensten vieren in de Pauluskerk.

De laatste 10 jaar is nagedacht over de ontwikkeling van het pastoraat: (liturgie, catechese, diaconle en geÍneenschapsopbouw| in de regio Amsterdam Nieuw-West en daarbij meegenomen de financiën, de gebouwen etc. Dit alles om tot één vitale en levendige centrale kerk te komen.

Uiteindelijk heeft het bisdom de Pauluskerk aangewezen als de toekomstige centrale kerk in Amsterdam-Nieuw-West, vanwege o.a. haar centrale ligging en goede bereikbaarheid per openbaar vervoer. Dientengevolge is de kerk dan ook grondig gerenoveerd, zodat zij in meerdere opzichten zoveel mogelijk aan de eisen des tijds voldoet.