Wie is wie?

Pastor Andy Jebarus sdb

Andy Jebarus sdb

Andy, zo heet ik. Het is een korte versie van Andreas. Andreas Jebarus is mijn naam. Ik ben geboren in 1982 in Ruteng-Flores, Indonesië. Ik ben de oudste van vier kinderen. Ik heb drie jongere zussen.

Sinds 2004 ben ik lid geworden van de Salesianen van Don Bosco (SDB). Ik heb mijn eerste vorming als salesiaan in de Filipijnen doorgebracht (post noviciaat). In 2007 ging ik terug naar Indonesië en ik werkte in de noviciaat. Eind 2009 werd ik naar Nederland gestuurd als missionaris. Ik werkte in Don Bosco Rijswijk voor klein twee jaar. In mei 2011 legde ik mijn eeuwige geloften als salesiaan af.

In het kader van mijn theologie opleiding ging ik in 2011 naar Leuven. In 2014 werd ik tot diaken gewijd te Leuven. In het zelfde jaar verhuisde ik naar Don Bosco Oostende en werkte ik daar in jeugdcentrum de Takel.

In 2015 werd ik in Gent tot priester gewijd. Als nieuw geboren priester werkte ik (buiten mijn dienst in het Jeugdcenter de Takel) als pastoor assistent in de parochies van Bredene – Vuurtoren.

Eind van 2016 verhuisde ik naar onze gemeenschap in Amsterdam. Sindsdien ondersteun ik de Don Bosco projecten te Apollolaan, Amsterdam. Begin van 2017 kreeg ik een opdracht als coördinator van Don Bosco Youthnet Nederland en sluit ik aan bij het werk van de salesianen in de parochies van regio Amsterdam Nieuw West.

Op dit moment woon en werk ik met mijn drie andere salesianen medebroeders in Amsterdam Nieuw-West.

Pastor Simon Nongrum sdb

Pastor Simon Nongrum sdb

Simon is afkomstig uit India. Hij is op 5 november 1984 geboren in het klein dorpje Mawlong, in het noordoosten van India. Geboren en opgegroeid in een zeer gelovige katholieke familie met zeven kinderen, is het niet toevallig dat hij voor een religieus leven koos. Zijn ouders baden voor roepingen onder hun kinderen. Vooral zijn vader heeft hem bewust en onbewust aangespoord zijn roeping te volgen. In 2001 trad Simon als jonge aspirant binnen bij de salesianen in Shillong, de hoofdstad van zijn provincie Meghalaya, waar hij drie jaar verbleef. Daarna deed hij een jaar prenoviciaat in Tura. Na zijn prenoviciaat keerde hij terug naar Shillong voor zijn noviciaat. Op 24 mei 2007 legde hij zijn eerste geloften af in Shillong.

Reeds tijdens zijn noviciaat had Simon het verlangen om missionaris te worden, maar omwille van verschillende redenen mocht hij nog niet vertrekken. Tussen 2007 en 2010 studeerde hij filosofie en behaalde hij een baccalaureaat in sociale wetenschappen in Hyderabad, in het zuiden van India. In 2010 kreeg hij de toestemming om naar de missie te gaan. Toen hij zijn benoeming voor België-Nederland vernam, was hij echt ontgoocheld omdat hij graag naar een derdewereldland ging.

In 2011 kwam hij naar België. Eerst verbleef hij enkele maanden in Heverlee om Nederlands te leren. Daarna werd hij gevraagd zijn stage te doen in Don Bosco Oostende bij de jongeren in De Takel. Op 11 mei 2013 legde hij zijn eeuwige geloften af in Sint-Denijs-Westrem. In september 2013 verhuisde Simon terug naar Don Bosco Heverlee om zijn priesteropleiding verder te zetten met de theologiestudies in het Johannes XXII-seminarie te Leuven. Hij werd op 24 juni 2017 tot priester gewijd en sindsdien is hij verhuisd naar Amsterdam om in de parochie, samen met zijn medebroeders het werk mee te draaien vooral voor het jongerenpastoraat en in de omgeving.

Pastor Luc Sermeus sdb

Luc Sermeus sdb
Luc Sermeus sdb

Luc is opgegroeid in de schaduw van de universiteit stad Leuven. Hij komt uit een gezin van vijf kinderen en hij kreeg de kans om te studeren ing. Elektro mechanica. Tijdens zijn studies was hij reeds jaren bezig als animator op het speelplein in Oud Heverlee het studiehuis van de salesianen en daar ontlook er iets dat hem deed ‘ja’ zeggen op de vraag van een salesiaan of hij er nooit aan gedacht had om bij Don Bosco te komen, na drie jaren opleiding mocht hij op stage in de technische school in Gent.

Internaat en lesgeven het lag hem  wel. In die stagetijd was hij opvoeder maar ook mee animator van de pastoraal in de school. Dan volgde de studies theologie en de priesterwijding. Hij mocht terug naar onze school in Gent. Het werden drie mooie jaren van leven tussen de jongeren en lesgeven. Toen kwam de vraag om mee te draaien in het bezinningshuis in Groot Bijgaarden het werden vier jaren een totaal andere ervaring maar weerom kwam de vraag van de provinciaal om opnieuw naar Gent te trekken het werden 5 mooie jaren ook van verdere rijping in de roeping om met jongeren op weg te gaan. Er was toen het Afrika project en Luc stapte mee maar het werd een korte ervaring van één jaar. Het Don Bosco college van Hechtel ontving hem en mocht er ook even 4 jaar vertoeven met de eerste stappen als econoom. Toen kwam de vraag om mee te gaan in een nieuw project in Gent, de start van een internaatsgemeenschap als bezielende aanwezigheid bij het werk ginds.

In september 2003 was er nood aan een econoom in Brussel het werk en de gemeenschap en het provincialaat. Het werden er 16 jaren van veel materieel werk en ander pastoraal werk in het internaat en de gemeenschap en de parochie. Mooie ervaringen om op terug te blikken. Een levensweg die hem gevoelig maakte voor schoonheid van mens en natuur.  Het kreeg gestalte in vele momenten van bloemsierkunst en aandacht voor een verzorgde liturgie. En zeker ook de gekoesterde herinneringen aan wat hij heeft mogen betekenen voor jongeren en wat zij voor hem hebben mogen betekenen en daarvoor is hij dankbaar voor Don Bosco en de roeping die hij heeft mogen ontvangen van de Heer. Op vele momenten hebben jongeren aangeklopt aan de deur van zijn hart en probeerde Luc te luisteren naar wat Don Bosco hem op dat moment  als vraag stelde via de jongeren. Nu mag Luc naar Amsterdam komen en mag hij hopen dat ook hier hij mag thuiskomen en iets mag betekenen voor mensen en voor de jeugd van Don Bosco.

Pater Paul Begheyn sj

Pater Paul Begheyn sj

Paul Begheyn, geboren in Amsterdam tijdens de Hongerwinter van 1944. Jezuïet sinds 1963. Studies in Nijmegen, Amsterdam en Berkeley. Werkzaam op het internaat Katwijk de Breul in Zeist.

Redacteur van De Heraut, Numaga en Streven. Archivaris van de Nederlandse jezuïeten en bibliograaf van de jezuïeten wereldwijd.

Publiceert op het gebied van geschiedenis, spiritualiteit, poëzie en kunst. In het najaar verschijnt bij uitgeverij Vantilt te Nijmegen zijn boek Een geschiedenis van de Nederlandse jezuïeten in 50 voorwerpen.