kerk het Nieuwe Verbond

Geschiedenis van de voormalige kerken in het stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer

De voormalige parochie Het Nieuwe Verbond is in 1990 tot stand gekomen door een fusie van de Kerken St. Catharina, de Zeven Smarten en de Onze Lieve Vrouw van Lourdes kerk.

Sint Catharinakerk, Burgemeester Eliasstraat 72-74

In 1954 verrees op deze plek een nieuwe Sint-Catharinakerk, nadat de oude kerk in 1939 was gesloopt. De kerk werd opgeleverd in een ontwerp van het architectenbureau Evers en Sarlemijn, die in juli 1954 de aanbesteding verzorgde. De bouw zou beginnen rond 30 november en meer dan een jaar in beslag nemen. De kerk is een driebeukige basilicale kerk op een rechthoekige plattegrond, gebouwd onder invloed van de Bossche School. De stijl is sterk beïnvloed door de Romeinse en vroegchristelijke bouwkunst.

Het gebouw is nu in gebruik als Syrisch-orthodoxe kerk gewijd aan Sint-Sharbel (Mor Sharbil), maar in de volksmond wordt nog steeds “Catharinekerk” gebruikt

Onze Lieve Vrouw van Zeven Smartenkerk,  Aalbersestraat 224

De parochie Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten werd in 1954 gesticht voor de toen nieuwe wijk Geuzenveld. De bouwpastoor was pater M. Nillesen. De eerste jaren werd gebruikgemaakt van twee noodkerken. In november 1958 werd de eerste paal geslagen voor het nieuwe kerkgebouw en op 19 maart 1960 werd de kerk ingewijd door bisschop Van Dodewaard. Architect H.P.J. de Vries was verantwoordelijk voor het ontwerp. Het is een driebeukige basiliek in traditionalistische stijl, met een klokkentoren met drie luidklokken.

Het kerkgebouw werd in 1993 gesloten en verbouwd tot appartementencomplex. Het uiterlijk van de kerk, met de voorgevel en de klokkentoren, bleef daarbij behouden.

Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk, M.J. Granpré Molièreplein 2

De kerk is ontworpen naar het voorbeeld van de Romeinse basilicastijl. De kerk bood ruimte aan meer dan 1.000 kerkgangers. Ze heeft een afwijkende bouwstijl ten opzichte van de destijds gehanteerde stijl. Daar waar de moderne technieken veel glas gebruikten, kreeg deze kerk veel baksteen mee. Destijds ging men ervan uit dat in de loop der tijden dit ruwe baksteen en kerk een “nog” ouder aanzicht zou geven.

Na de fusie is de kerk aangepast aan de toen geldende Liturgische denkbeelden, altaar midden in de kerk, waardoor het aantal zitplaatsen teruggebracht is naar 360 plaatsen.

Paul Lokkerbol

(lid parochiële team het Nieuwe Verbond)