Sacramenten

Bediening van de sacramenten en voorbereiding

Voor het ontvangen van alle sacramenten kunt u contact opnemen met pastor Andy Jebarus sdb of met (de pastorie van) de kerk. Voor de eerste communie en het vormsel is er een regionale voorbereiding.

Doopsel van kinderen

We vinden het als parochie mooi en zinvol als kinderen gedoopt worden in de zondagsviering van de parochie. Daarmee wordt ook uitgedrukt dat zij in de geloofsgemeenschap worden opgenomen.

Pauluskerk doopvont

De voorbereiding op dit doopsel is bestemd voor de ouders, eventueel met peet- en grootouders en bestaat uit enkele bijeenkomsten. Deze voorbereiding gebeurt in regel met de pastor die uw kind zal dopen. Hij zal hierover afspraken met u maken.

Doopsel van volwassenen

Volwassenen die zich laten dopen ontvangen tegelijk ook het H. Vormsel. Hiervoor is een gepaste voorbereiding belangrijk. Volwassenen die meer informatie over de katholieke kerk willen of overwegen zich te laten dopen kunnen zich melden bij de pastorie van de kerk.

Eerste H. Communie

De Eerste H. Communie vond op zondag 19 mei 2023 plaats tijdens de eucharistieviering om 10 uur in de Pauluskerk.

H. Vormsel

Het H. Vormsel vindt op zondag 16 juni 2022 plaats tijdens de eucharistieviering om 10 uur met de Bischop Mgr. Hendriks in de Pauluskerk.

Huwelijk

Stellen die een kerkelijk huwelijk willen sluiten, wordt gevraagd minimaal drie maanden voor de trouwdatum contact op te nemen, aangezien er een voorbereiding van een aantal bijeenkomsten is.

Ziekenzalving

De ziekenzalving is een sacrament waarin God mensen in hun ziekte nabij komt om hen te sterken en te steunen. Wenst u de ziekenzalving te ontvangen of kent u iemand die dit wenst, neem contact op met pastor Andy Jebarus sdb of via (de pastorie van) de kerk.

Kerkelijke uitvaart

Mensen die graag zelf hun kerkelijke uitvaart willen voorbereiden kunnen hiervoor een gesprek aangaan met een van de pastores van de parochie. Hun wensen worden dan schriftelijk opgenomen en uitgevoerd wanneer de uitvaart plaatsheeft.


Lees ook de algemene informatie over de zeven sacramenten