pancratiusgeschiedenis

Korte geschiedenis van de St. Pancratiuskerk

De kerk heeft voor Sloten in Osdorp gestaan, waar de parochie St. Pancratius eeuwen terug gesticht is. In 1889 is land geschonken aan het kerkbestuur, begin 1900 werd een plan gemaakt en architect J. Stuyt aangesteld en de bouw gegund aan H.R. Hendriks voor de somma van fl. 49.890,= De oplevering was 1 januari 1901. Op 21 maart 1901 is de kerk geconsacreerd door Mgr. Casper Bottemane en de kerk in gebruik genomen. Pastoor Haverman was de bouwpastoor en daar 20 jaar pastoor geweest.

Op 4 december 1901 werd het kerkhof ingewijd en zijn er nu nog graven uit 1909.

31 juli 1914 werd het bijbehorende schoolgebouw ingewijd en in 1925 het parochiehuis, ook in 1925 kwam er verwarming  en elektriciteit in de kerk. In de jaren dertig waren er zondags drie H. Missen.

In de jaren  ‘60 en ‘70 zijn  er door de toenmalige pastoor helaas allerlei attributen verkocht zoals de beelden aan weerszijden, de preekstoel, het Jozefaltaar en kruiswegstaties, veel daarvan was geschonken door parochianen.

In de jaren ‘70, ‘80 is het kerkdak vernieuwd en is de klokkentoren uitgebreid met 4 extra klokken en alles elektrisch bediend, ook woonden er negen zusters in de pastorie bij de pastoor en zij zorgden voor het huishouden en het kosterswerk en versiering. Ook kwam er uit een andere gesloten kerk een mooie kruiswegstatie beschikbaar en die hangt er nog steeds.

In de late jaren ‘80 werd het tuindersgebied onteigend, waardoor veel parochianen maar ook hun kinderen verhuisden en de school niet meer levensvatbaar was en in 1988 is de school gesloten.

In de jaren ‘90, in ‘98  is er een nieuwe heteluchtverwarming gekomen en een geluidsinstallatie, ook zijn toen de glas-in -lood ramen gerestaureerd en het orgel gerestaureerd en voorzien van elektrische bediening.

In 2016 is de toren voorzien van nieuwe leien.

Door de jaren heen en nu nog steeds is er door vrijwilligers veel werk verricht aan onderhoud van kerk, pastorie en kerkhof. De kerk en pastorie zijn al sinds jaren een rijksmonument en worden regelmatig geïnspecteerd en waar nodig vindt er dan onderhoud plaats.

Helaas heeft de parochie sinds het overlijden van pastoor Bankras, kerstnacht 2014,  geen eigen priester meer en is later de pastorie verbouwd en verhuurd aan uitvaartbedrijf De Jong die daar wonen en hun kantoor hebben.

Gelukkig is er met de inzet van verschillende priesters, paters toch elke zondag en een aantal zaterdagen een H. Mis en zijn er uitvaarten en huwelijken.

René Osenga (bestuurslid en lid van het parochiële team)