Parochie De Vier Evangelisten - Nieuwsberichten

Corona-update bisschoppen

In de pers­con­fe­ren­tie van de bur­ger­lijke over­heid van 14 januari over de Corona­maat­re­ge­len is er enige verrui­ming gegeven voor het openen van winkels, scholen en sport­acti­vi­teiten. Dit heeft nog niet tot ver­an­de­ring in het beleid...

Nieuwe bestuursleden gezocht

MEEWERKEN AAN EEN NIEUWE START VOOR ONZE PAROCHIES? WIL JE DE UITDAGING AANGAAN ? HEB JE IDEEËN OVER HOE DE SAMENWERKING TUSSEN ONZE PAROCHIES HET BESTE KAN PLAATSVINDEN? DAN HEBBEN WE JOU NODIG! Niet...

Coronaregels RK kerk na 18 december

De Nederlandse bisschoppen hebben gisteren bekend gemaakt welke coronaregels gelden tot 14 januari. Parochie de Vier Evangelisten volgt deze regels. De bisschoppen schrijven het volgende: De pers­con­fe­ren­tie van 18 de­cem­ber over de Corona­maat­re­ge­len is bijzon­der...

CORONA UPDATE 19 DECEMBER 2021

Gisteravond heeft het kabinet een algehele lockdown afgekondigd. Op dit moment is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de (reeds beperkte) Kerstvieringen. De Nederlandse Bisschoppen zeggen hierover het volgende: ‘De pers­con­fe­ren­tie van 18 de­cem­ber...

Kindernevendienst en Catechese Jongeren

Zondag 19 december is er weer een kindernevendienst om 10.00 uur. Aansluitend is er catechese voor de jongeren.Jullie zijn allemaal van harte welkom!