Parochie De Vier Evangelisten Amsterdam 
 
 
 
Rooms - Katholieke Parochie De Vier Evangelisten
De kerk   Welkom bij Vier Evangelisten
Velum
Zij legden zich ernstig toe op de leer der apostelen,
bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het
breken van het brood en in het gebed.(handelingen 2,42)
   Lees meer... 
 
Preken   Preken
Gang
lees de oude preken
   Lees meer... 
 
Mededelingen   Overdenkingen 17 februari 2019
Doopfond
Gelukkig is hij die op de Heer vertrouwt’,
schrijft Jeremia, en hij vergelijkt
de gelovige met een boom bij het
water die altijd vele vruchten voortbrengt.
   Lees meer... 
 
Mededelingen   Afscheid pastor Colm Dekker
Maria
17 februari voor het laatst dat Colm voorgaat.
zondag 7 april is zijn diakenwijding
in de Mozes en Aäronkerk
   Lees meer... 
 
Mededelingen   H. Communie
Zonlicht
dinsdagavond 26 februari informatieavond
   Lees meer... 
 
De kerk   Samenwerkende parochies
Doopfond
kerstnummer het goede nieuws

St. Lucasparochie,
Osdorper Ban 132, Amsterdam website
St. Paulusparochie,
P. Calandlaan 194, Amsterdam website
Heilige Geest parochie(Polen),
P. Calandlaan 194, Amsterdam website

En vindt ook de andere kerken in
Osdorp
!
 
 
De kerk   Agenda deze week
Het Woord
week 18 februari t/m 23 februari 2019
di. 19 feb. 20 u. Koorrepetitie
wo. 20 feb. 9.30 u. Eucharistieviering
wo. 20 feb. 10-12 u. Spreekuur pastor Dominiek Deraeve
vr. 22 feb. 9.30 u. Eucharistieviering
vr. 22 feb. 10-12 u. Spreekuur pastor Colm Dekker
 
 
De kerk   Nieuwe website op komst!
Jeruzalem
In de komende maanden wordt er een nieuwe
website ontworpen voor de parochie van
De Vier Evangelisten.
De nieuwe website zal meer informatie
kunnen bieden over het leven van
onze parochie.