Lectoren

Er zijn ongeveer acht lectoren in onze kerk. De lectoren lezen de eerste en tweede schriftlezing, de voorbeden en assisteren bij het uitreiken van de heilige Communie. Ook gaan zij (indien nodig) voor in Woord- en Communievieringen, die zij, in overleg met de liturgiegroep, ook voorbereiden. Als  er Woord- en Communievieringen worden gehouden, gebeurt dit zowel op zaterdagavond als zondagmorgen.