Catechese

Pauluskerk - Catechese

Onze gemeenschap wil een centrum voor geloofsverdieping zijn, waar alle betrokken individuen en groepen hun spirituele huis kunnen vinden. De leer, het verhaal van ons geloof vraagt toeleg, studie, overweging. Door ons daarop toe te leggen kunnen wij een goede catechese, een aan onze tijd aangepaste geloofsoverdracht mogelijk maken. In onze parochie is er:

Kinder- en jongerencatechese:

Voorbereiding op de eerste heilige communie: jaarlijks voor kinderen vanaf groep 4 (7-8 jaar) van de basisschool.

Voorbereiding op het vormsel (13-15 jaar): eens per twee jaar in samenwerking met zusterparochies in Nieuw-West.

Kindernevendienst: elke derde zondag van de maand. In deze dienst worden bijbelverhalen verteld en activiteiten georganiseerd die variëren van knutselwerken tot toneelstukjes, spelletjes en gesprekken. Op deze bijeenkomst zijn alle kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar welkom.

Volwassenencatechese:

Bijbelstudies: in advent en veertigdagentijd wordt de catechismus besproken.