Bestuur

De verantwoordelijkheid voor het beleid in onze parochie ligt bij het Parochiebestuur. Dit orgaan draagt verantwoordelijkheid voor het pastoraat in de breedste zin van het woord en voor de financiële en technische kanten van de parochie.

De leden van het Parochiebestuur zijn aangesteld door de bisschop.

Het Parochiebestuur komt regelmatig bijeen.

Het bestuur is druk bezig alle zaken te regelen die met de fusie van onze gemeenschappen samenhangen. Ook stelt het bestuur zich nogmaals voor, want veel parochianen kennen hun bestuursleden niet en als bestuur willen we graag zo open mogelijk kunnen communiceren. Dan is het wel handig als de parochianen weten wie hun bestuurders zijn.

De leden van het Parochiebestuur zijn:

Andy Jebarus sdb (voorzitter) Zoals bekend ben ik geboren op Flores (Indonesië). In mijn studietijd werd ik aangetrokken door het gedachtegoed van Don Bosco en sloot ik me bij de Salesianen aan. Na mijn eerste gelofte als Salesiaan kreeg ik de opdracht filosofie te studeren en jongerenwerk in de Filippijnen te doen. Na een aantal jaren verhuisde ik naar Nederland. Na twee jaar in Nederland verhuisde ik naar België, waar ik in Leuven theologie studeerde en Nederlands leerde. Nu ben ik in Amsterdam Nieuw-West door mijn provinciaal benoemd als administrator van onze parochie en het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft dit overgenomen. Door deze functie ben ik ook voorzitter van ons kerkbestuur. Uiteraard brengt dit extra verantwoordelijkheden met zich mee, maar dit werk wordt minder zwaar omdat ik door mijn medebroeders en de leden van ons kerkbestuur goed word ondersteund.

Hans van der Straeten (vicevoorzitter) Besturen heb ik altijd boeiend gevonden. Toen mij ruim tien jaar geleden werd gevraagd om het bestuur van de Pius X-kerk te komen versterken, heb ik daar ja tegen gezegd, met als voorwaarde dat wanneer de fusie van de Pius X – en de Verrijzenisparochie klaar zou zijn, dat ik me terug zou kunnen trekken. Zoals heel vaak bij kerkbestuurders, kwam daar weinig van terecht. In de Marcusparochie bleef ik actief en voor het samenwerkingsverband bleef ik actief, nu weer in de fusieparochie van de Vier Evangelisten. Ik ben leraar Nederlands geweest, wethouder in het stadsdeel Slotervaart en ben mede-eigenaar van een eigen bedrijf. Mijn achtergronden: getrouwd, twee zoons en inmiddels twee kleinkinderen, studies neerlandistiek (Middelnederlandse taal- en letterkunde) en Nederlands recht, politieke interesses (gekozen in huidige stadsdeelcommissie Amsterdam Nieuw-West), hobby’s  lezen en de Franse taal en geschiedenis.

Hans Jansen (secretaris) In de tijd van pastor Visser kwam ik af en toe naar de Pauluskerk, meestal gingen wij naar het Begijnhof. Met de voorbereiding van de H. Communie voor Valeria leerde ik Dominiek Deraeve kennen. Op de vraag of ik iets meer voor de parochie kon doen, mijn zoon was actief als misdienaar, vroeg hij of ik deel wilde nemen aan de Oratorio voor de jongeren en als secretaris aan het Parochiebestuur. Ik heb daar ja tegen gezegd onder de voorwaarde dat mijn werkgever, de gemeente Amsterdam, daar geen bezwaar tegen had. Inmiddels ben ik actief voor de jongeren en in het bestuur en hoop mijn bijdrage te leveren aan de parochie. Mijn achtergronden: getrouwd met Vittoria, twee kinderen: Saverio en Valeria., studies Theologie en filosofie, bijvak: Middelnederlandse taal en letterkunde, afgestudeerd in de spiritualiteit, hobby lezen (met name moderne literatuur en geschiedenis.

Ger Willemse (penningmeester) Geboren 1954. Ik heb  “het doen” en “het besturen” een leven lang gecombineerd. Ik werd gevraagd voor het bestuur van de Pius X-kerk.  In die tijd kon ik dat moeilijk combineren met mijn werk, het was dus van korte duur. Na de fusie vroeg Gerard Wijers of ik aan het bestuur van de H. Marcus wilde deelnemen.  Voorzichtig heb ik ja gezegd.  Een periode later moest er een PU-bestuur van de parochies in Amsterdam Nieuw West gevormd worden. Er was veel werk te verzetten.  De Pauluskerk werd benoemd als centraal kerkgebouw en moest klaar gemaakt worden voor de toekomst, een mooi project en uiteindelijk is dit voor elkaar gekomen. Ik heb in het bedrijfsleven een aantal functies vervuld, de laatste 15 jaar als ondernemer. Van alles veel.  Ik vind het weer een hele uitdaging om de zaken voortkomende uit de fusie, als team en voor u, in te vullen.  Ik ben getrouwd met Fien en heb drie dochters, ik fotografeer en heb mijn honden ook lief.

René Osenga  geboren en getogen in Sloten schuin tegenover de kerk en in Sloten naar de lagere school geweest, na  37 jaar in de winkel actief te zijn geweest en er meer vrije tijd kwam werd ik 12 jaar geleden gevraagd om in het bestuur van de St. Pancratius te komen en daar kwamen in de loop der tijd veel taken bij zoals zorg voor de techniek in de kerk, na het overlijden van pastoor Bankras het weekbericht maken, de misintenties verzorgen, de ledenadministratie, alweer 6 jaar de kerkhofadministratie, het onderhoud van de gebouwen regelen en nu nog steeds de dagelijkse gang van zaken in de kerk. Sinds 2016 bestuurslid van het samenwerkingsverband en nu van de fusieparochie de 4 Evangelisten. Achtergrond: dit jaar 50 jaar getrouwd en een zoon en een dochter en 5 kleinkinderen, kortom de dagen zijn gevuld.

Wim Duivelshof Geboren in Hengelo(O). Na het gymnasium ben ik naar de Academie voor Lichamelijke Opvoeding gegaan in Den Bosch. Door een verkeersongeval moest ik deze opleiding afbreken en werd ik opgeroepen voor militaire dienst. Met plezier was ik daar stukscommandant bij de Gele Rijders. Hierna verhuisd naar Amsterdam teneinde te werken bij de AMRO-bank. Daar werkte ik voor im- en exporteurs uit en naar politiek en economisch moeilijke landen. De laatste 15 jaar had ik hier een leidinggevende functie. Na mijn vervroegde pensionering nam ik meer werk op me voor de Pauluskerk, zowel met mijn hoofd als met mijn handen. Ook heb ik 12 jaar als vrijwilliger gewerkt met ernstig zieke psychiatrische patiënten bij Mentrum. Ik ben altijd zeer geïnteresseerd in mijn medemens. De laatste jaren intensief bezig geweest met het samenwerkingsverband in Nieuw-West en de renovatie van de Pauluskerk. Ik ben getrouwd, een dochter en een helaas overleden zoon. Hobby’s: lezen, badminton, (berg)wandelen, begeleiding van een trimclub.