Bestuur

De verantwoordelijkheid voor het beleid in onze parochie ligt bij het Parochiebestuur. Dit orgaan draagt verantwoordelijkheid voor het pastoraat in de breedste zin van het woord en voor de financiële en technische kanten van de parochie.

De leden van het Parochiebestuur zijn aangesteld door de bisschop.

Het Parochiebestuur komt regelmatig bijeen.

Het bestuur is druk bezig alle zaken te regelen die met de fusie van onze gemeenschappen samenhangen. Ook stelt het bestuur zich nogmaals voor, want veel parochianen kennen hun bestuursleden niet en als bestuur willen we graag zo open mogelijk kunnen communiceren. Dan is het wel handig als de parochianen weten wie hun bestuurders zijn.

  • Luc Sermeus (Voorzitter)
  • Richard Doornink (Vicevoorzitter)
  • Hans de Valk (Penningmeester)
  • Marita Kuyper (Secretaris)
  • Peter Troon (Bestuurslid)
  • Suchita Burh (Bestuurslid)