Categorie: Alle

het viertje van 23 februari 2020

Zevende zondag door het jaar Lev., 19, 1-2, 17-18 1 Kor. 3, 16-23 Mt., 5, 38-48 Zo rijk als nu waren wij nooit, maar ook zo hebzuchtig als nu waren wij nooit. Zoveel kleren...

Aanstelling pastor Andy

Vorige zondag, op 16 februari, werd Andy aangesteld tot administrator van de parochie in Amsterdam Nieuw-West. De deken van Amsterdam, Pastor Ambro Bakker, ging voor in deze viering. Eén gedachte die tijdens deze viering...

het viertje van 16 februari 2020

6e zondag door het jaar Sir. 15, 15-20 1 Kor. 2, 6-10 Mt., 5, 17-37 In zijn geest… Het gaat niet om de letter van de wet. Die maakt dood en beknelt. Het gaat...

het viertje van 2 februari 2020

Opdracht van de Heer Maria Lichtmis Maleachi 3,1-4, Hebreeën 2,14-18, Lucas 2,22-40 Het feest van de opdracht van de Heer in de Tempel is ook bekend als Maria-Lichtmis. Het feest verwijst naar een gebruik...

Andy Jebarus sdb

Aanstelling van Pastor Andy Sdb

Op 16 februari 2020 Wordt Pastor Andy sdb officieel tot Administrator aangesteld van de Vier Evangelisten Parochie, Amsterdam Nieuw-West. Dit zal gebeuren tijdens de zondagsviering. De Deken van Amsterdam, Pastor Ambro Bakker zal voorgaan...

het viertje van 26 januari 2020

Oecumenische Viering ‘buitengewoon vriendelijk’ Bidden voor de eenheid van de christenen is mooi, maar wat verstaan we eronder? Er zijn gelijkenissen tussen de Kerk in het noorden en de Kerk in het zuiden, zowel...

het viertje van 19 januari 2020

2e zondag door het jaar Jesaja 49,3.5-6 I Korintiërs 1,1-3 Johannes 1,29-34 De lezingen van deze zondag verwijzen ons naar het thema ‘de ware dienaar van God’. Jesaja vertelt ons over de uitverkiezing en...

het viertje van 12 januari 2020

Doop van de Heer Jesaja 42,1-4.6-7 Handelingen 10,34-38 Mattheüs 3,13-17 Waarom laat Jezus zich dopen? Of moeten we ons eerst de vraag stellen: Waarom laten wij ons dopen? Waarom dopen? Even een stukje geschiedenis...

het viertje van 5 januari 2020

Hoogfeest van de Openbaring des Heren, Driekoningen Jesaja 60,1-6 Efeziërs 3,2-3a.5-6 Matteüs 2,1-12 In de tweede lezing zei Paulus iets bijzonders: De heidenen zijn mede- erfgenamen, medeleden en mededeelgenoten van de belofte door middel...