AVG

AVG en de privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie.

De bedoeling van deze verordening is de privacyrechten van de mensen van wie gegevens worden verwerkt voldoende te beschermen. Binnen deze AVG neemt de onze Kerk een bijzondere positie in. De parochie heeft de plicht om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van de parochianen. Als persoonsgegevens buiten een beveiligde digitale omgeving worden verwerkt (bijvoorbeeld met een uitdraai van een adressenlijst of het versturen van een adressenlijst per e-mail) dan mogen deze persoonsgegevens door de ontvanger alléén worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Is de lijst verouderd of niet meer ter zake dienend, dan moet deze worden vernietigd.

Het doorgeven van deze gegevens aan instanties of personen buiten de R.-K. Kerk in Nederland is nooit toegestaan.

Het verwerken van persoonsgegevens van leden van de R.-K. Kerk is toegestaan. De parochie heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de persoonsgegevens van haar leden met het oog op: een goede organisatie van de parochiegemeenschap; het onderhouden van contact met haar leden; het uitvoeren van haar kerkelijke opdracht. Als iemand lid is van de R.-K. Kerk, dan is van de betrokkene geen toestemming nodig als de persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op bovengenoemde doelen. Het gebruik van persoonsgegevens voor een activiteit die niet door de parochie zelf wordt georganiseerd, is niet toegestaan.

Het staat iemand altijd vrij om zijn persoonsgegevens op te vragen en te corrigeren. Mocht iemand menen ten onrechte briefwisseling van de parochie te ontvangen, dan neemt men best contact op met het parochiesecretariaat.

Meer informatie is te vinden op https://www.rkkerk.nl/avg/