Categorie: Viertjes

het viertje van 15 maart 2020

Exodus 17, 3-7 Romeinen 5, 1-2, 5-8 Johannes 4, 5-42 Bij de bron Jezus zet zich neer bij de bron van Jacob. Hij komt thuis bij zijn diepste wortels. Daarom gaat het gesprek met...

het viertje van 8 maart 2020

Tweede zondag in de Veertigdagentijd Genesis 12, 1-4a 2 Timotheüs 1, 8b-10 Mattheüs 17, 1-9 Een visioen om van te leven Niemand kan zonder een moment waarop je ziet wat belangrijk voor je is....

het viertje van 1 maart 2020

Eerste zondag in de Veertigdagentijd Gen., 2, 7-9, 3, 1-7 Rom., 5, 12-19 Mt., 4, 1-11 Dat God van stenen brood zal maken, dat Hij ons behoeden zal voor elke ramp en tegenslagen uit...

het viertje van 23 februari 2020

Zevende zondag door het jaar Lev., 19, 1-2, 17-18 1 Kor. 3, 16-23 Mt., 5, 38-48 Zo rijk als nu waren wij nooit, maar ook zo hebzuchtig als nu waren wij nooit. Zoveel kleren...

het viertje van 16 februari 2020

6e zondag door het jaar Sir. 15, 15-20 1 Kor. 2, 6-10 Mt., 5, 17-37 In zijn geest… Het gaat niet om de letter van de wet. Die maakt dood en beknelt. Het gaat...

het viertje van 2 februari 2020

Opdracht van de Heer Maria Lichtmis Maleachi 3,1-4, Hebreeën 2,14-18, Lucas 2,22-40 Het feest van de opdracht van de Heer in de Tempel is ook bekend als Maria-Lichtmis. Het feest verwijst naar een gebruik...

het viertje van 26 januari 2020

Oecumenische Viering ‘buitengewoon vriendelijk’ Bidden voor de eenheid van de christenen is mooi, maar wat verstaan we eronder? Er zijn gelijkenissen tussen de Kerk in het noorden en de Kerk in het zuiden, zowel...

het viertje van 19 januari 2020

2e zondag door het jaar Jesaja 49,3.5-6 I Korintiërs 1,1-3 Johannes 1,29-34 De lezingen van deze zondag verwijzen ons naar het thema ‘de ware dienaar van God’. Jesaja vertelt ons over de uitverkiezing en...

het viertje van 12 januari 2020

Doop van de Heer Jesaja 42,1-4.6-7 Handelingen 10,34-38 Mattheüs 3,13-17 Waarom laat Jezus zich dopen? Of moeten we ons eerst de vraag stellen: Waarom laten wij ons dopen? Waarom dopen? Even een stukje geschiedenis...

het viertje van 5 januari 2020

Hoogfeest van de Openbaring des Heren, Driekoningen Jesaja 60,1-6 Efeziërs 3,2-3a.5-6 Matteüs 2,1-12 In de tweede lezing zei Paulus iets bijzonders: De heidenen zijn mede- erfgenamen, medeleden en mededeelgenoten van de belofte door middel...