13 Mei Maria Mazarello

Dit jaar vieren we op 13 mei niet alleen Hemelvaartdag, maar ook het feest van de H. Maria Mazarello.

Maria Mazzarello werd in 1837 te Mornese, (61 km van Genova;  135 km van Turijn) in Noord-Italië geboren in een groot landbouwersgezin. Ze genoot thuis een sterk gelovige opvoeding, en werkte mee op het land. Toen ze 23 was brak in Mornese de tyfus uit. Don Pestarino, haar biechtvader, riep haar op haar zieke familieleden te verzorgen. Ze werd zelf besmet maar genas, al was ze haar vroegere fysische kracht kwijt, echter niet haar geloof. 

Met haar vriendin Petronilla besloot ze samen kleermaakster te worden en het beroep aan arme kinderen aan te leren. Ze vingen ook weeskinderen op en er sloten ook medehelpsters aan. Don Pestarino gaf de nieuwe groepering de naam van Dochters van de Onbevlekte. 

In 1864 – Maria Mazzarello was toen 27 jaar – kwam Don Bosco met zijn jongens naar Mornese. Hij had de bedoeling voor de jongens van die streek, daar een college te openen. Don Bosco trof de geëngageerde jonge vrouwen aan bij het werk bij de meisjes en was sterk onder de indruk. 
Paus Pius IX had Don Bosco voorheen gevraagd een religieus instituut ook voor meisjes op te richten. Na zijn ontmoetingen te Mornese nam hij contact met Don Pestarino. Na de oprichting van het college kwam Maria Mazzarello en de andere jonge vrouwen bij de meisjes daar werken. Heel wat dorpsbewoners hebben dit kwalijk genomen en aanvankelijk hen veel leed aangedaan. Toch bleven zij steeds opgewekt vanuit hun diep geloof en vertrouwen. 

Op 5 augustus 1872 – Maria was 35 – werden de 15 jonge vrouwen, door religieuze geloften, Dochters van Maria Hulp der Christenen, met als ‘vicaria’ Maria Mazzarello, want voor haar was de heilige Maagd Maria de ware overste. Het instituut groeide aan en vond uitbreiding, al vlug met zendingen naar Peru in Zuid-Amerika. 
Als ‘de Madre” bleef zij eenvoudig, steeds op iedereen nauw betrokken, gedienstig in de meest nederige werkjes. Vanuit haar evenwichtige ingesteldheid en haar wijsheid gaf zij leiding. 

Maria Domenica Mazzarello stierf op 44 jarige leeftijd, te Nizza Monferrato op14 mei 1881. Het instituut telde reeds 165 zusters en 65 novicen, verspreid over 28 huizen (19 in Italië, 3 in Frankrijk en 6 in Amerika). 
In 1951 werd ze door Pius XII heilig verklaard. 

Dit vind je misschien ook leuk...