Auteur: Andy Jebarus

Corona-update 27 januari

De Nederlandse bisschoppen hebben gisteravond de nieuwe corona-maatregelen voor de RK Kerk gepubliceerd.U kunt deze nalezen via de volgende link Bisdom Haarlem-Amsterdam – Nieuws. Concreet betekent dit voor onze gemeenschap het volgende:– de zaterdagavondvieringen...

Don Bosco viering 31 januari

Maandag 31 januari is het de sterfdag van de H. Don Bosco. Die dag vindt er geen viering om 11.00 uur ’s ochtends plaats.Wel is er om 19.00 uur een viering in de kapel,...

Corona-update bisschoppen

In de pers­con­fe­ren­tie van de bur­ger­lijke over­heid van 14 januari over de Corona­maat­re­ge­len is er enige verrui­ming gegeven voor het openen van winkels, scholen en sport­acti­vi­teiten. Dit heeft nog niet tot ver­an­de­ring in het beleid...

Coronaregels RK kerk na 18 december

De Nederlandse bisschoppen hebben gisteren bekend gemaakt welke coronaregels gelden tot 14 januari. Parochie de Vier Evangelisten volgt deze regels. De bisschoppen schrijven het volgende: De pers­con­fe­ren­tie van 18 de­cem­ber over de Corona­maat­re­ge­len is bijzon­der...

CORONA UPDATE 19 DECEMBER 2021

Gisteravond heeft het kabinet een algehele lockdown afgekondigd. Op dit moment is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de (reeds beperkte) Kerstvieringen. De Nederlandse Bisschoppen zeggen hierover het volgende: ‘De pers­con­fe­ren­tie van 18 de­cem­ber...

Rooster vieringen tijdens de feestdagen

Als gevolg van de z.g. avondlockdown en de brief van de bisschoppen d.d. 1 december verandert het rooster van de vieringen tijdens de feestdagen. Het rooster dat is opgenomen in Het Goede Nieuws klopt...

Voorlopig geen zaterdagavondvieringen

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om geen vieringen te houden na 17.00 uur. (zie een eerder bericht op deze pagina. Dit betekent voor ons dat de vieringen op zaterdagavond vervallen. Ook de kerstavond- en...

Geen diensten meer na 17.00 uur, ook met Kerst!

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na...

Aanscherping coronamaatregelen 2 november

Op 2 november zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt. De nieuwe (oude) basisregels zijn: Blijf thuis en laat je testen bij klachten door de GGD, ook als je al gevaccineerd bent. Bij een positieve test:...