Categorie: Alle

het viertje van 22 december 2019

De 4e zondag van de advent Jesaja 7, 10-14 Romeinen 1, 1-7 Mattheüs 1, 18-24 Het evangelie van Mattheüs opent met het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham....

het viertje van 15 december 2019

De 3e zondag van de advent Jesaja 35, 1-6a.10 Jakobus 5, 7-10 Mattheüs 11, 2-11 Op deze derde zondag van de advent worden we in onze verwachting geruggensteund door het kleurrijke visioen van Jesaja....

Foto bij Viertje-berichten

het viertje van 8 december 2019

De 2e zondag van de advent Jesaja 11, 1-10 Romeinen 15, 4-9 Matteüs 3, 1-12 De plaats van Johannes de Doper in de evangeliën Opvallend is dat de eigenlijke aanvang van de berichten over...

het viertje van 1 december 2019

De 1ste zondag van de advent Jesaja 2, 1-5 Romeinen 13, 11-14 Matteüs 24, 37-44 Adventsperiode is een tijd van verlangen en een tijd van verwachting voor de komst van onze Heer, Jezus Christus....

het viertje van 24 november 2019

34ste zondag door het jaar 2 Samuël 5, 1-3 Kolossenzen 1,12-20 Lucas 23, 35-43 Deze zondag vieren we het feest van Christus Koning, ingesteld door paus Pius XI in 1925. Politiek en maatschappelijk gezien...

het viertje van 17 november 2019

33ste zondag door het jaar Maleachi 3,19-20a 2 Tessalonicenzen 3,7-12 Lucas 21, 5-19 Als u volhardt, zult u uw leven winnen, sluit het evangelie van vandaag. De Griekse tekst zegt het mooier: Daar staat...

het viertje van 10 november 2019

32ste zondag door het jaar 2 Makkabeeën 7,1-2.9-14 2 Tessalonicenzen 2,16-17; 3,1-5 Lucas 20, 27-38 De lezingen van deze zondag nodigen ons uit om vast te geloven in de verrijzenis na onze dood. Het...

Rooms Katholieke Parochie Van De Vier Evangelisten

kindernevendienst

Adventsactie kindernevendienst: Kunnen wij bij jou? Deze tekst zal iedereen doen denken aan de tekst uit het liedje van Claudia de Breij: ‘Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan.’ Hier...

het viertje 3 november 2019

31ste zondag door het jaar Wijsheid 11, 22 – 12, 2 2 Tessalonicenzen 1, 11 – 2, 2 Lucas 19, 1-10 Het evangelie vertelt over de ontmoeting van Jezus met Zacheüs. Zacheus zoekt genezing...

het viertje 27 oktober 2019

30ste zondag door het jaar Jezus Sirach 35, 15b-17.20-22a 2 Timoteüs 4, 6-8.16-18 Lucas 18, 9-14 De lezingen van deze zondag geven ons een godsbeeld van een rechtvaardige Rechter die in het diepste van...