Categorie: Alle

Vieringen in de Goede Week 2022

10 april 2022 – Palm- en Passiezondag: 10.00 uur 12 april 2022 – Boeteviering/biechtgelegenheid: 19.00 uur 14 april 2022 – Witte Donderdag: 19.00 uur (niet om 10.00 uur zoals in Het Goede Nieuws staat)...

Parochieteam

Het parochieteam is door de Coronamaatregelen al weer 2 jaar niet bijeen geweest. We zijn voornemens om het team met de pastores na de Pasen bij elkaar te roepen. Nu zijn er helaas mensen...

Secretariaat Pauluskerk zoekt versterking

Voor wie het nog niet wist: Nicole van Soest is de vrijwilliger op het secretariaat. Zij is dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend van 8.00 tot 12.00 aanwezig.Zij behandelt de post (incl. mail), houdt de agenda...

Pauluskerk vaccinatie lokatie GGD

Op donderdag 10 maart en de dinsdagen 15 en 22 maart komt de GGD vaccineren in de Ontmoetingsruimte van de Pastorie. U bent ook welkom voor de boosterprik. De tijden zijn van 13.00 tot...

Collecte voor hulp aan Oekraïne

De Neder­landse bis­dom­men vragen de pa­ro­chies om zon­dag 6 maart te collec­te­ren voor hulp aan Oekraïne. De bis­schop­pen brengen hier­voor in deze vas­ten­tijd aller­eerst de Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie onder de aan­dacht. Mgr. Van den Hout, bis­schop­re­fe­rent...