het viertje 13 oktober 2019

28ste zondag door het jaar

2 Kon., 5, 14-17 2 Tim., 2, 8-13 Lc., 17. 11-19

De perikoop die wij vandaag horen is genomen uit het reisverhaal van Jezus naar Jeruzalem. Toen Jezus in het grensgebied van Samaria en Galilea een dorp in gaat, komen hem tien melaatsen tegemoet. Melaatsheid is een huidziekte, die mensen onrein maakt. Deze ziekte maakt iemand onrein verklaard en moet de persoon buiten de gemeenschap verblijven en uitgesloten van deelname aan de eredienst. Het komt de priester toe, om iemand onrein én, na genezing, weer rein te verklaren.

De melaatsen roepen Jezus luidkeels om medelijden met hen te hebben. Antwoord op hun verzoek geeft Jezus hen de opdracht naar de priesters te gaan om zich aan hen te tonen. Daarmee doet Jezus een beroep op hun vertrouwen, want ze zijn nog niet genezen. Zij gaan alle tien en inderdaad worden zij onderweg gereinigd, zo horen we in het evangelie.

Eigenaardig uit her verhaal is het maar één van de tien die terugkeert. Met luide stem dankt en verheerlijkt hij nu God. God verheerlijken is bij Lucas een geliefde reactie van mensen op een manifestatie van goddelijke kracht en barmhartigheid. God verheerlijken is een ultieme uitdrukking van erkenning van God, een uiting van ontzag voor God. Die verheerlijking reikt verder dan de dankzegging die de genezen melaatse tot Jezus richt. Daarom stelt Jezus hem vragen: ‘Zijn er niet tien gereinigd! De negen anderen, waar zijn die? Zijn er niet meer te vinden die terugkeren en God verheerlijken, dan alleen deze vreemdeling’? Laat ons met de melaatsen God danken en verheerlijken.

Oktober Rozenkransmaand

Oktober is traditioneel de rozenkransmaand. In deze maand bidden we elke zaterdagmiddag om 12.00 uur de rozenkrans in de kapel. Iedereen is van harte uitgenodigd om samen met Maria te bidden voor alles wat in ons hart leeft aan dankbaarheid en zorgen. De volgende rozenkrans wordt gebeden op 19 en 26 oktober.

Jongeren activiteiten

Het is bijna tijd voor een weekje vakantie, en dus ook tijd voor wat extra activiteiten in de jongerenwerking.

Dit is het programma: (instuif betekent vrij spelen: darts, gamen, bordspelen, …).
Alle jongeren vanaf 12 jaar zijn welkom!

  • vrijdag 18/10, 15.00-17.30u: instuif
  • zaterdag 19/10, 14.00- 17.00u: instuif (14-15u) + darttoernooi
  • zondag 20/10, 14.00-17.30u: instuif (14-15u) + voetbalactiviteit
  • dinsdag 22/10: instuif (14- 15u) + kookactiviteit

• woensdag 23/10: instuif (14- 15u) + fietstocht

• donderdag 24/10: instuif (14- 15u) + film kijken

• vrijdag 25/10: instuif (14- 15u) + natuurfoto’s maken

• zaterdag 26/10: instuif (14- 15u) + opdrachtenspel

• zondag 27/10: instuif (14- 15u) + kwis

Voorstelling Platenbijbel

Zondag 13 oktober is er in de ontmoetingsruimte een voorstelling van Platenbijbel door mevrouw Joke Slager.

Parochieberaad

Wij zijn al enkele maanden als De Vierevangelisten in de Pauluskerk samen om de eucharistie te vieren en de gemeenschap te vormen. De tijd is rijp genoeg om ons eerste parochieberaad hier in de Pauluskerk te organiseren.

Het zal plaatsvinden op zondag 17 november 2019 in de ontmoetingsruimte na de zondagviering.

Fancy-fair

Na het succes verhaal van Fancy-fair van enkele maanden geleden zullen wij op 10 november 2019 in de

ontmoetingsruimte weer het Fancy-fair organiseren.
Mensen die hun kerst artikelen/goederen willen schenken, kunnen die altijd naar de pastorie brengen.

De opbrengst ervan zullen wij voor de jongeren werken steunen.

Wereldmissiedag/Missio

Gedoopt en gezonden”, dat is het thema van deze Missiemaand, door de paus uitgeroepen tot Buitengewone Wereldmissiemaand. De paus benadrukt dat ieder gedoopt mens in zijn leven een Missie (opdracht) heeft. Iedereen kan daar op zijn eigen wijze vorm aan geven.
In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio dit jaar aandacht aan:
– de katholieke gelovigen in Noordoost India.
India is een groot land met meer dan een miljard inwoners. In het noordoosten ligt een bijzonder gebied. Het ligt een beetje apart van de rest van het land. Het bestaat uit zeven deelstaten en wordt ook wel de Seven Sisters genoemd. Er leven veel verschillende volken en er zijn wel 220 officiële talen. Dat maakt het samenleven niet altijd

makkelijk. Sommige volken willen onafhankelijkheid en voelen zich achtergesteld bij de rest van het land.

– touring Sisters in de Himalaya. * Kolenmijnbouw.
In de deelstaat Meghalaya zijn
de ‘Touring Sisters’ actief. ( Missionary Sisters of Mary Help). Zij bezoeken regelmatig de gezinnen van de mijnwerkers. Het werk in de mijnbouw gebeurt op de meest primitieve manier, zonder enige vorm van veiligheid. Er vallen vaak dodelijke slachtoffers. Ook het milieu heeft er onder te lijden en is ernstig vervuild. *Theeplantages.

De deelstaat Assam is bekend vanwege de thee. Het zijn meestal vrouwen die de theeblaadjes plukken. Ze worden uitgebuit en zijn vaak ook slachtoffer van mensenhandel en orgaandonorhandel. Zusters van de Salesianen maken de vrouwen en meisjes bewust van de gevaren. Deze bewustwording doen ze met behulp van straattheater, waarbij jongeren zelf rollen spelen.

Elke deelstaat kampt met zijn eigen problemen.
Op
Missiezondag 20 oktober wordt over de hele wereld in de

katholieke kerk gecollecteerd voor het pastorale werk van parochies in de derde wereld. Wilt U het werk van Missio steunen? Geef dan Uw bijdrage in de collecte op 20 okt.

Dit vind je misschien ook leuk...