het viertje 6 oktober 2019

27ste zondag door het jaar

Hab., 1, 2-3; 2, 2-4    2Tim., 1, 6-8. 13-1                Lc., 17. 5-10

Bij het lezen van de drie teksten komen heel wat gevoelens bij me naar boven, nu ik mijn laatste overweging schrijf. In het evangelie eindigt Jezus met de opdracht dat we moeten zeggen: ‘we hebben alleen maar gedaan wat we moesten doen.’ Velen hebben me bij mijn afscheid bedankt voor wat ik allemaal gedaan heb. Ik heb dat met heel veel plezier gedaan. Het voelt niet alsof ik keihard heb moeten werken, maar gedaan heb wat ik vond dat moest gebeuren. Maar het werk is nooit af: mijn werk gaat nu door alsof de heer tot de slaaf zegt: ‘omgord je en bedien me…’ (vers 8). Dat is dan de nieuwe taak die Hij me opdraagt en waar ik niet anders kan dan ja tegen zeggen.

Maar voor dit jawoord echt van harte kon komen leeft het gevoelen van Habakuk in mij. Niet zozeer omwille van het onrecht waar hij tegen reageert, maar veeleer vanuit de schreeuw: ‘Hoelang moet ik nog roepen, Heer, terwijl U maar niet luistert?’ (vers 2). De ervaring van hulpeloosheid heb ik ook bij velen onder jullie herkend. Tegenover deze onrust stelt God zijn belofte: het loopt allemaal goed af. ‘Mensen die goed doen en trouw zijn aan God zullen leven.’ Deze boodschap wil ik jou meegeven. Samen met de opdracht van Timotheüs: ‘Wakker het vuur aan van Gods genadegave… want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid.’

Kort gezegd: laten we steeds doen wat de Geest ons ingeeft wat we moeten doen, in dienstbaarheid aan God en de medemens, in geloof dat God alles altijd ten goede keert. Hij is immers God en houdt van elk van ons. Vanuit deze ingesteldheid verlaat ik mijn geliefde parochie en ga ik de toekomst tegemoet. Ik vraag je om ook met diezelfde ingesteldheid door te zetten en te blijven geloven: het komt allemaal goed, laten we het aan Hem toevertrouwen.

Pastor Dominiek Deraeve sdb

Oktober – Rozenkransmaand

Oktober is traditioneel de rozenkransmaand. In deze maand bidden we elke zaterdagmiddag om 12 u de rozenkrans in de kapel.

Iedereen is van harte uitgenodigd om samen met Maria te bidden voor alles wat in ons hart leeft aan dankbaarheid en zorgen.

De volgende rozenkrans wordt gebeden op 12, 19 en 26 oktober.

Zondag 6 oktober – Jongerenbijeenkomst

Op zondag 6 oktober is er een jongerendag. Na de eucharistieviering is er vrije instuif in de jongerenruimte (gamen en spelletjes).

Daarna maken we heerlijke tosti’s en eten we samen. Na het eten is er een halfuurtje quiz en gesprek over het thema van de viering. Om dan actief te worden en buiten in het park een opdrachtenspel te spelen. Daarna is er nog tijd voor vrij spel (gamen en spelletjes). We ronden af om 16.30u.

Voorstelling Platenbijbel

Op zondag 13 oktober, na de viering van 10 u zal mevrouw Joke Slager haar Platenbijbel voorstellen. Dit zal gebeuren in de ontmoetingsruimte.

Het boek is uitgekomen in 2016.

Het begint bij de Schepping en eindigt bij Openbaringen, Nieuwe Hemel, Nieuwe Aarde. Ook is er een hoofdstuk hoe het Christendom begon. Vijf bekende Gelijkenissen, de Zendingsreizen van de Apostel Paulus. Het is een boek om in te lezen, uit vóór te lezen, of gewoon lekker door heen te bladeren en de platen te bekijken. U kan deze bijbel ter plekke inkijken en aankopen.

Bij mijn afscheid

Vorige zondag ging ik voor het laatst voor in de zondagsviering. Het was voor mij – en voor velen met mij – een emotioneel gebeuren. Het deed goed te voelen hoezeer ik gewaardeerd, ja zelfs geliefd ben bij zovelen onder jullie.Dankjewel voor de mooie teksten en wensen die ik in de bundel mocht lezen of afzonderlijk gekregen heb. Dank ook voor de mooie icoon van de Vier Evangelisten die ik cadeau gekregen heb. Graag bezorg ik jullie de tekst van waaruit ik vorige zondag mijn afscheidswoord gebracht heb.

Indien er een aparte afscheidsviering zou zijn, zou ik twee lezingen kiezen.  Uit het Oude Testament: Mozes die het volk door de woestijn naar het Beloofde Land geleid heeft, maar er zelf niet mocht binnengaan. Het evangelie komt uit Joh. 21: een ander zal u omgorden en u brengen waarheen ge niet wilt (mijn ‘lijf-evangelie’). Ik hoef hier geen verdere uitleg bij te geven. Jullie begrijpen wel wat ik met deze lezingen bedoel. Het hoort blijkbaar bij het leven, bij mijn leven.

Drie jaar geleden ben ik hier toegekomen met vele vragen: … hoe zal het gaan? Zal men mij aanvaarden, een Vlaming… Het was een fantastische ervaring: van bij het begin was ik welkom en ervaarde ik een enorme hartelijkheid. Ik voelde me thuis! Alsof ik hier al jaren was.

Er is heel wat gebeurd in de voorbije drie jaren.

Er was het afscheid van Hans Visser – een pijnlijk gebeuren – en Colm kreeg een nieuwe benoeming. We hebben het samengaan gehad van de twee gemeenschappen Paulus en Lucas, eerst in Lucas omwille van de verbouwing aan de Paulus. Dan was er het afscheid van de Lucaskerk. Iets wat me persoonlijk ook heel erg geraakt heeft.

Maar hierbij wil ik jullie allen feliciteren. Jullie hebben allen met heel veel goede wil en energie gewerkt om te komen tot één gemeenschap. Ook al zijn er nog wel een aantal verschillen in aanvoelen en dergelijke. Toch ervaar ik dat we samen één gemeenschap zijn geworden, die samenkomt rond het ene altaar van de Heer. We zijn op de eerste plaats de parochie van De Vier Evangelisten geworden en dat is een heel krachtig signaal naar buiten. Ik ben jullie allen hiervoor heel dankbaar.

Ik denk ook aan de vele mooie momenten die er waren: de viering van de verhuizing met de processie was een intens gebeuren, vele andere vieringen, de koffie achteraf, de feesten, vrijwilligersavonden, …, de persoonlijke ontmoetingen en gesprekken, …

Ik ben alle vrijwilligers, die hun steentje bijdragen dankbaar. Ik heb dat ook gezegd op de vrijwilligersavond vorige vrijdag (een avond die supergezellig was).

Ik ben het parochieteam en het bestuur dankbaar om hun steun en medewerking. Het bestuur heeft op bestuurlijk vlak heel wat gerealiseerd binnen de regio. Maar, vooral het parochieteam blijft zorgen voor het kloppende hart van de gemeenschap. Dankjewel hiervoor.

Ik verlaat Amsterdam, waar ik vanaf de eerste dag van mijn aankomst verliefd op was, en trek naar de Veluwe… Opnieuw vele vraagtekens voor mezelf.

Maar ook jullie blijven achter met vele vragen: hoe zal het nu verder gaan? Ik heb er alle vertrouwen in dat Andy, die mij nu opvolgt, samen met jullie allen, met het bestuur en het parochieteam verder zal bouwen aan de gemeenschap hier in Nieuw-West. Hij heeft een harde klus te doen, maar ik ben er zeker van dat, met jullie steun, jullie er samen iets goeds en moois van zullen maken. En weet, ik blijf jullie meedragen in mijn hart en in mijn gebed. Deze voorbije drie jaren zijn voor mij onvergetelijk! God zegene jullie allen en deze gemeenschap!

Pastor Dominiek Deraeve sdb

Dit vind je misschien ook leuk...