Auteur: Rob de Rijk

na 1 juni hoe te reserveren

WIJ VRAGEN U DAN TE RESERVEREN. U LEEST HIERONDER HOE DAT KAN. Lijst met datum, tijd en wanneer reserveren Voor de maand juni zijn de meeste vieringen in de Pauluskerk gepland. Onder voorbehoud zijn...

gebruiksplan kerken

Protocol voor publieke vieringen vanaf 1 juni 2020 Lees de instructie van het bisdom:

Update bisdom rond coronavirus

Er wordt door de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie hard gewerkt aan een protocol voor de vie­rin­gen na 1 juni. Dit protocol moet er in voor­zien dat er waar­dig en veilig kan wor­den gevierd met inachtne­ming van de coronaricht­lij­nen...

van negen naar één!

van negen parochies naar één! Amsterdam, 14 mei 2020 Van negen parochies naar één: de totstandkoming van de parochie van de Vier Evangelisten Vijftien jaar geleden waren er vele overleggen van de toenmalige parochiebesturen...