KBO

Katholieke Bond van Ouderen

In de parochie van de Vier Evangelisten Amsterdam is een kring van de Katholieke Bond van Ouderen, die is aangesloten bij de UNIE K.B.O. in Den Bosch.

Logo KBO

Deze Unie is in Nederland de grootste Ouderenorganisatie met ca.270.000 leden. Onze kring telt ca. 200 leden.

De Unie K.B.O. weet met andere ouderenbonden heel veel te bereiken voor de ouderen. Zij houden de politiek goed in de gaten en staan op de bres om de toestanden, die de ouderen treffen, met de politiek te bespreken.

Onze kring houdt zich bezig met diverse activiteiten o.a. bingo, sjoel- en kaartcompetitie..

Bustochten

Ca. 4x per jaar wordt er een bustocht georganiseerd, die bij de ouderen zeer in de smaak valt.

Vele vrijwilligers helpen mee om alles goed te laten verlopen.

Er gebeurt veel in de onze parochie voor de ouderen. Zo is ook de Zonnebloem vertegenwoordigd in de parochie van de Vier Evangelisten. Regelmatig worden er diverse activiteiten door deze (en andere) verenigingen georganiseerd. Kijk op de activiteiten pagina voor meer informatie over wat er in de parochie gebeurt.