Oratorio

Jongerenwerking

Vanuit de parochie en de salesiaanse communauteit zijn we in juni 2019 gestart met een oratoriowerking.

Bedoeling is om een jongerenwerking uit te bouwen. We willen daarbij uitgaan van de interesses van de jongeren: wat ze graag doen, leuk en interessant vinden, rond de vragen die ze hebben in het leven.

Een aantal accenten daarbij zijn (volgens de methode van Don Bosco): thuis, speelplaats, school, kerk. Jongeren mogen er welkom zijn en zich thuis voelen. Jongeren mogen er plezier maken. Jongeren kunnen er zichzelf en anderen beter leren kennen en hun talenten ontwikkelen, een groep vormen en zich ervoor inzetten. Jongeren kunnen er inspiratie vinden, praten over hun geloof en wat hen ten diepste bezighoudt.

Vanaf 12 jaar

Alle jongeren uit de buurt (vanaf 12 jaar) zijn welkom: er zijn jongeren die een band hebben met de kerk (bijvoorbeeld als misdienaar), maar hun vrienden en vriendinnen zijn ook welkom. En ook de jongeren uit de omgeving. Zo willen we ook werken aan een positieve en aangename buurt.

De werking wordt ondersteund door de kerngroep oratorio, waarin een tiental geëngageerde parochianen deel van uitmaken. Zij komen ongeveer maandelijks samen, om o.a. na te denken, informatie uit te wisselen, ideeën te verzamelen en uit te werken

De werking wordt uitgevoerd door Andy, Jan en Simon – met ondersteuning door vrijwilligers.

We beschikken over een jongerenlokaal, en ook sommige andere ruimtes (bijvoorbeeld de ontmoetingsruimte) kunnen indien nodig gebruikt worden (als die ruimte vrij is en na akkoord van de parochie). Er zijn ook andere locaties, bijvoorbeeld het park naast de kerk of de ruimere omgeving, waar een activiteit plaats kan vinden.

Er kan iets georganiseerd worden rond sport, koken, film, muziek, cultuur, geloof, een vormingsmoment of debatavond, of andere leuke thema’s. En jongeren zijn ook altijd welkom voor om een luisterend oor te vinden. Het belangrijkste voor de activiteiten is dat er ideeën of voorstellen van de jongeren zelf komen en dat we die samen kunnen uitwerken.