Zonnewende

Voor zieken of alleenstaanden

Zonnewende is een zelfstandige werkgroep.

Zij bezoekt zieken, eenzamen en aan-huis-gebondenen. Dit doet ze gemiddeld eens per maand, uiteraard na goedvinden van betrokkenen. Het is niet per se noodzakelijk dat zij parochiaan zijn, hoewel dit wel vaak het geval is.

Bustochten Zonnewende

Ook worden er busreisjes en gezellige middagen georganiseerd. Met Kerst en op Nationale Ziekendag, de 2e zondag in september, wordt een attentie aangeboden. Natuurlijk moeten de financiën het toelaten.

Indien er zieken of alleenstaanden zijn, waarvan het vermoeden bestaat, dat zij een bezoekje op prijs stellen, kunnen hun namen worden doorgegeven aan het secretariaat. Ook voor verdere informatie kunt u zich daartoe wenden.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE WERKGROEP ZONNEWENDE

Zoals velen waarschijnlijk weten, bezochten de vrijwilligers van de werkgroep Zonnewende de zieken. Deze werkgroep wordt opnieuw opgestart. Wilt u zieken bezoeken en eventueel ook de communie langs brengen, meldt u dan na de viering bij Wim Duivelshof of Helen Dens. Of neem contact op met het secretariaat: E. secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl of T. 6101766 (dinsdag, woensdag of vrijdag van 8.00 tot 12.00).

Eventuele donaties kunnen worden gestort op rek. NL18INGB0006065106,
t.n.v. Inzake Zonnewende.