Goed Nieuws maar ook voorzichtig zijn!

Vanaf 25 september mogen we weer zingen tijdens de Heilige Misviering zoals we vroeger gewoon waren voor de corona tijd. Anderhalve meter regel komt te vervallen.

Naar de aanleiding van de pers conferentie van 14 september 2021 hebben de Nederlandse bisschoppen de versoepelingen in de Katholieke kerken aangepast.

Overige regels in verband met corona zijn per 25 september 2021 volgende:

• Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.

• Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving, etc. worden zoveel mogelijk beperkt. De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud blijft gehandhaafd.

• Biechten kan nog niet plaatsvinden in een biechtstoel. Er kan gekozen worden voor een biecht in een goed geventileerde ruimte.

• De regels met betrekking tot gebruik van wijwater blijven vooralsnog gehandhaafd. Wijwaterbakjes dienen nog leeg te zijn.

• Bij een uitvaart kan weer besprenkeling van de kist bij de absoute plaatsvinden, mits vers water wordt gebruikt en mits besprenkeling ingehouden gebeurt en uitsluitend op de kist.

• Collectes blijven op een andere wijze plaatsvinden dan met het doorgeven van collectemandjes/-schalen, dus via collectebus bij de uitgang, een bankoverschrijving of een gift-app.

• Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale overheid te blijven worden gevolgd. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen.

• Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen volgen voor wat betreft gebruik van een mondkapje de regels van de overheid t.a.v. openbaar vervoer.

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4789&t=Einde+anderhalve+meter-regel+per+25+september

Dit vind je misschien ook leuk...