van negen naar één!

van negen parochies naar één!

Amsterdam, 14 mei 2020

Van negen parochies naar één: de totstandkoming van de parochie van de Vier Evangelisten Vijftien jaar geleden waren er vele overleggen van de toenmalige parochiebesturen uit de regio Amsterdam Nieuw-West. In december 2010 kwam het eindrapport uit van de Commissie Nieuw-West, dat met hulp van het bisdom was geschreven. Het belangrijkste besluit was dat er in de nabije toekomst werd toegewerkt naar één parochie. Alle parochies zouden gaan samenwerken door middel van een personele unie, en samenwerkingsverband waarbij er verschillende parochies bleven bestaan, maar waarvan de besturen door dezelfde personen werden gevormd. De hoofdkerk voor de gehele regio zou de Pauluskerk worden en de reeds voorziene fusie tussen de Lucasparochie en de Paulusparochie moest prioriteit krijgen.

Lees het hele artikel

Hans van der Straeten (vicevoorzitter)

Dit vind je misschien ook leuk...