Colm 15 oktober 2017

Op zaterdag 7 oktober 2017 is pastor Hans Visser ofm conv., de geliefde pastor van de Pauluskerk en sinds onze fusie in De Vier evangelisten dus ook onze pastor, geheel onverwacht overleden. Voor het eerst in 35 jaar kwam hij niet opdagen voor de avondmis in de Pauluskerk. Toen parochianen hem gingen zoeken, zat hij in zijn stoel, door de dood overvallen als een dief in de nacht. Een mooie dood voor hemzelf, maar een enorme schok voor iedereen om hem heen. De preek lag klaar, zoals pastor Visser altijd voor iedereen klaarstond. Op 22 oktober 1941 werd hij geboren in Haarlem als oudste van een gezin met vijf jongens. Uiteindelijk zouden drie van hen – Hans, Ruud en Paul ? – een pastorale rol in ons bisdom vervullen. Na enkele jaren op het kleinseminarie Hageveld trad Hans in bij de orde van de minderbroeders conventuelen en vervolgde daar zijn priesteropleiding. Op 8 juni 1968 werd hij door Mgr. Th. Zwartkruis in Haarlem priester gewijd. Zijn eerste Mis deed hij in zijn thuisparochie, de H. Lidwina in Haarlem. Zijn pastorale taken begon pastor Visser in Arnhem-Zuid waar hij ook stage gelopen had. Hier maakte hij deel uit van een groot team en hij heeft er vijftien jaar met veel plezier gewerkt. In oktober 1982 werd hij pastoor van de Paulusparochie in Amsterdam-Osdorp, waar hij tot aan zijn dood zou blijven. Dat hij zo lang in slechts twee parochies is geweest, toont zijn grote trouw aan mensen. Hij was een echt mensen-mens: altijd een luisterend oor, buitengewoon zorgzaam voor anderen, belangstellend voor iedereen, gastvrij voor allen die bij zijn pastorie aanklopten. Met zijn krachtige stem wist hij mensen in zijn preken iets mee te geven voor hun leven. Nooit deed iemand tevergeefs een beroep op hem als pastor of collega. Die houding van beschikbaarheid voor anderen ging gepaard met een grote bescheidenheid en soberheid waar het hemzelf betrof. Hij ging nooit op vakantie, en hield niet van bombarie, van feesten of andere momenten waar hij in het middelpunt stond. Het mag dan ook een klein wonder heten dat zijn parochianen hem wisten mee te lokken toen hij door burgemeester Cohen van Amsterdam in 2008 geëerd werd als lid van de Orde van Oranje-Nassau. In verslagenheid en grote dankbaarheid gedenken wij een pastor die door zijn familie, orde, parochianen en collega’s enorm zal worden gemist. Zijn leven lang was hij trouw aan mensen. Moge hij nu de eeuwige trouw van de Heer in heel zijn volheid ervaren. pastor Colm Dekker

In de komende tijd zullen we zien hoe we in goed overleg dit enorme verlies samen kunnen opvangen. Het gemis van pastor Visser kunnen we niet goedmaken, maar geheel in zijn geest willen we ons wel inzetten om de kerk in onze regio Nieuw-West een gemeenschap te laten zijn waar mensen geloven en dienstbaar zijn aan anderen.

Dit vind je misschien ook leuk...