CORONA UPDATE 19 DECEMBER 2021

Gisteravond heeft het kabinet een algehele lockdown afgekondigd.

Op dit moment is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de (reeds beperkte) Kerstvieringen. De Nederlandse Bisschoppen zeggen hierover het volgende:

‘De pers­con­fe­ren­tie van 18 de­cem­ber over de Corona­maat­re­ge­len is bijzon­der moei­lijk voor ons nu we op het punt staan een van de grootste feesten van het jaar te vieren: Kerst­mis. Tege­lijk kunnen we alleen begrip hebben en onze mede­wer­king geven nu de situatie helaas weer een flinke drei­ging kent. De Per­ma­nente Raad van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie overlegt over de situatie en zal naar de bis­schop­pen toe met voor­stel­len komen over wat deze situatie voor onze kerken betekent, moge­lijk ook na hernieuwd contact met de minister voor ere­diensten. Zo gauw we hier iets de­fi­ni­tiefs over weten zullen we dat bekend maken.’

Voor de Pauluskerk en parochie de Vier Evangelisten betekent dit het volgende:

  • De vieringen van vandaag gaan gewoon door.
  • De doordeweekse vieringen om 11.00 uur gaan voorlopig nog door.
  • Wel verzoeken wij iedereen om tijdens de viering een mondkapje te dragen, hygiënemaatregelen in acht te nemen en op anderhalve meter van elkaar te zitten.
  • De weekendvieringen worden vanaf vandaag ook gestreamd. U kunt de streaming volgen via het YouTubekanaal van De Vier Evangelisten Amsterdam. U kunt ook via de website www.devierevangelistenamsterdam.nl op dit YouTubekanaal komen. U gaat naar de website en klikt het op het YouTube Symbool.
    Zodra we meer weten over het al dan niet doorgaan van de Kerstvieringen en op welke manier laten wij u dat weten. Houd daarom ook de website in de gaten. U kunt ook donderdag- en vrijdagochtend bellen met het secretariaat, telefoon 6191766.

Wjj realiseren ons dat we niet alle parochianen kunnen bereiken. Kent u mensen die vandaag niet in de kerk zitten, geef deze mededeling door.

Wij danken u voor uw begrip.

Andy Jebarus sdb

Simon Nongrum sdb

Luc Sermeus sdb

Dit vind je misschien ook leuk...