Corona-update bisschoppen

In de pers­con­fe­ren­tie van de bur­ger­lijke over­heid van 14 januari over de Corona­maat­re­ge­len is er enige verrui­ming gegeven voor het openen van winkels, scholen en sport­acti­vi­teiten. Dit heeft nog niet tot ver­an­de­ring in het beleid van de katho­lie­ke kerk geleid. De bis­schop­pen­ver­ga­de­ring heeft besloten met eventuele aanpas­singen van het protocol te wachten tot de volgende pers­con­fe­ren­tie van de bur­gerlijke over­heid op 25 januari.

Ook voor onze parochie betekent dit dat er voorlopig nog niets wijzigt. Er zijn geen vieringen op zaterdagavond.
Wel is besloten dat het voorlopig niet meer nodig is om in te tekenen voor de vieringen, omdat er elke zondag ongeveer 50 personen de viering bijwonen.

Dit vind je misschien ook leuk...