het viertje van 16 augustus 2020

Informatie over de week van 15 augustus – 21 augustus 2020

twintigste zondag door het jaar

Jes., 56, 1. 6-7 Rom., 11, 13-15, 29-32 Mt., 15, 21-28

Misvieringen dagelijks in de St. Pauluskerk

 • –  Maandag om 19u
 • –  Dinsdag om 19u
 • –  Woensdag om 11u
 • –  Donderdag om 19u
 • –  Vrijdag om 11u
 • –  Zaterdag om 19u
 • –  Zondag om 10u

Corona en de zondagvieringen

– Reserveren is niet nodig.

Aanmelden bij de deur is wel vereist. Dit om het aantal aanwezigen te kunnen tellen, om de gezondheidsvragen te kunnen stellen en om mensen te wijzen waar ze kunnen zitten, dit in verband met de 1,5 meter afstand die in acht moet worden genomen.

Na drie weken worden alle gegevens omtrent gezondheid vernietigd.

Advies: doe in de kerk een mond-neuskapje op en gebruik desinfecterende handgel. Neem een kapje en een flesje gel mee.

Voorgangers van de vieringen van de volgende weekenden

 • Zaterdag 22 augustus: Pater Luc
 • Zondag 23 augustus: Pater Luc
 • Zaterdag 29 augustus: Pater Andy
 • Zondag 30 augustus: Pater Andy

R.K parochie De Vier Evangelisten op internet en in sociale media

Website: https://www.devierevangelistenamsterdam.nl

Facebook: Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam

Youtube: De Vier Evangelisten Amsterdam

Pater Simon

Pater Simon verblijft in India en hij kan vanwege de coronacrisis nog niet terugkeren. Wij hopen op zijn spoedige komst terug, in goede gezondheid.

Zondag 20 september: iedereen kan iets voor de vrede doen

Vanwege Vredeszondag op 20 september zal er een oecumenische dienst zijn en komt de eucharistieviering te vervallen. Thema van de dienst: iedereen kan iets voor de vrede doen.

‘SAMENKERK’

Dit is de naam van het magazine van ons bisdom. In de uitgave van augustus wordt stilgestaan bij het afscheid van mgr. Punt en het aantreden van onze nieuwe bisschop, mgr. Hendriks, die al hulpbisschop was. Een van zijn thema’s zal zijn: ‘Christen-zijn uit zich in daden’. Hij zegt: “Niemand kan christen-zijn zonder daden van concrete naastenliefde. In wat wij doen voor onze naaste, wordt christen-zijn zichtbaar en concreet.” Het magazine is in de kerk verkrijgbaar.

Kerkschoonmaak: donderdag 20 augustus om 10:00 uur

Dit is een oproep om mee te helpen tijdens de geplande schoonmaak van de kerk. U weet: ‘vele handen maken licht werk!’

Ter overdenking

“In de christelijke traditie zijn geloof, hoop en naastenliefde meer dan gevoelens of houdingen. Het zijn deugden die ons ingegeven worden door de Heilige Geest: geschenken die ons genezen en die van ons geneesheren maken.” (Paus Franciscus tijdens de algemene audiëntie van 5 augustus 2020)

Dit vind je misschien ook leuk...