het viertje van 5 januari 2020

Hoogfeest van de Openbaring des Heren, Driekoningen

Jesaja 60,1-6 Efeziërs 3,2-3a.5-6 Matteüs 2,1-12


In de tweede lezing zei Paulus iets bijzonders: De heidenen zijn mede- erfgenamen, medeleden en mededeelgenoten van de belofte door middel van het evangelie. Dat gaat over ons. Het feest van dit weekend heet officieel “Openbaring des Heren”. Het bezoek van de wijzen uit het Oosten, ook wel de koningen genoemd, is mooi en boeiend om te vertellen, maar deze bezoekers staan voor veel méér, zij komen als representanten van alle volken, van alle mensen in alle tijden, zij staan voor de hele kosmos. De komst van de Heer in het vlees wordt hier geopenbaard aan de volken: de Openbaring des Heren. Openbaring van de Heer mag ons steeds weer aan het denken zetten. Hoe openbaart de scheppende en reddende God zich? We zijn gewend om God te zoeken in het grote, het indrukwekkende, en zo verder. Maar de vraag is of dat niet méér zegt over ons dan over God?

De wijzen zeggen ons dat zij God gevonden hebben in dit Kind. Zij knielen neer en brengen Hem hun hulde. Wat een ongelooflijk inzicht betekent dit; in een mensenkind God ontdekken. Deze wijzen uit het oosten zien dat God, mens geworden is in zijn Zoon. Hoe kan God, oneindig, eeuwig, hoe kan die God mens-worden? Deze wijzen geloofden hun berekeningen, wat ze in de sterren zagen en lazen, was belangrijker dan hun eigen idee over God.

Wat ze eerst over God dachten, lieten ze los. Hier Openbaarde Hij zichzelf in een mens. Daarmee wordt opnieuw waar, wat al in het scheppingsverhaal werd beschreven: Hij schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Dit was zijn uiteindelijke doel. De Schepper wilde Zelf in de schepping tot leven komen en zo de schepping naar haar voltooiing voeren.

RETRAITE BIJ OLV TER NOOD

13 – 17 januari 2020 10.00 uur – 15.00 uur

“Hier ben ik God uw wil te doen is mijn vreugde” psalm 40

Waartoe roept de Heer mij?

Als christenen hebben we weleens het idee dat geroepen worden alleen iets voor religieuzen en priesters en diakens is. Dat heeft u dan mis. De Heer roept elke christen, door ons doopsel zijn we gezalfde van God en ledematen van het lichaam dat de kerk is. Elke ledemaat, ieder lidmaat is een geroepene van en door God.

Deze retraite nemen we dan ook psalm 40 als leidraad en kijken, lezen en luisteren we naar roepings- verhalen.

Iedere christen is een geroepene van en door God, aan ons om te leren verstaan waartoe de Heer ons roept. Dat Hij u roept is zeker, maar waartoe roept Hij u?

In deze retraite, die voor een deel in stilte is, is de retraitebegeleider de priester Anton Overmars beschikbaar voor gesprekken en verdere begeleiding.

Tijdens deze retraite sluiten wij ons aan bij de gebedstijden van de seminaristen van het seminarie dat

op het heiligdom gevestigd is en vieren dagelijks met de retraitegroep de eucharistie.
De maaltijden gebruiken we, niet in stilte, in de refter van het klooster.

Bijdrage in de kosten: € 295

www.olvternood.nl

Telefoon: 072-5051288

E-mail: info@olvternood.nl

Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood, Hoogeweg 65 Heiloo (Noord-Holland)18 Haarlem-Amsterdam

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN 2020


19-26 januari 2020

De Raad van Kerken Nederland en Missie Nederland hebben het thema ‘Buitengewoon’ gekozen voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. De jaarlijkse gebedsweek is in 2020 van 19 t/m 26 januari. Geïnspireerd door de ‘buitengewone vriendelijkheid’ die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone. Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken in Malta.

Het thema Buitengewoon ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen is te lezen dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met ‘buitengewone vriendelijkheid’ opgevangen. De schipbreuk markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd.’

Het thema roept niet alleen op tot buitengewone vriendelijkheid, maar daagt ons ook uit te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van Gebed voor de eenheid: als we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid.

Op zondag 26 januari 2020, zullen we in onze Pauluskerk een oecumenische viering organiseren voor onze regio Amsterdam Nieuw- West. Dit betekent op die dag geen eucharistieviering is maar een gebedsdienst met alle andere christenen van onze regio.

KLEDINGINZAMELING 2019

De SAM’S KLEDINGACTIE zullen opnieuw beginnen met de kledinginzameling in februari 2020.

DE EERSTE COMMUNIE

Beste ouders,
Op Hemelvaartsdag donderdag 21 mei 2020 om 10.00 uur is de

viering van de eerste communie voor de kinderen in de Pauluskerk. Als je kinderen hebt die 8 jaar of ouder zijn en die nog geen eerste communie hebben gedaan, neem dan contact op met Pastor Andy sdb. De aanmelding is open tot en met 7 januari 2020.
Andy Jebarus sdb

Dit vind je misschien ook leuk...