Parochieberaad

Verslag parochieberaad 28 april 2019

Allereerst werd door de pastoor opgemerkt dat kerk, kapel, sacristie en liturgie voor iedereen zullen veranderen. Allen behoren tot één gemeenschap, zijnde parochie van De Vier Evangelisten. Allen dragen we ons verleden (Lucas/Paulus) mee. Dat is goed: wat we meegemaakt hebben heeft ons
gemaakt tot wie we nu zijn. Het is echter nooit goed om het verleden terug naar het heden te willen brengen. Dat bezorgt ons enkel frustraties en spanningen. We hebben als één gemeenschap een jaar lang samen een hele weg afgelegd die ons meer bijeengebracht heeft en we hebben nieuwe ervaringen opgedaan. Samen gaan we de weg verder, een nieuwe toekomst waar we samen aan bouwen.

Belangrijke data:

29/30 april: Verhuizing van de Salesianen van de Apollolaan naar de pastorie van de Pauluskerk.
Zondag 12 mei: vormselviering in de Lucaskerk.
Maandag 13 mei: Verhuizing grote stukken van de Lucaskerk en -pastorie naar de Pauluskerk en -pastorie. Voor deze verhuizing worden vrijwilligers gevraagd. Zij kunnen zich opgeven bij pastor Dominiek of Wim Duivelshof.
Op een nader te bepalen datum worden vrijwilligers gevraagd voor schoonmaakwerkzaamheden.
Zondag 26 mei is de definitieve overgang van de Lucaskerk naar de Pauluskerk. Na de communie gaan we in een rustig tempo naar de Pauluskerk, nadat de Lucaskerk symbolisch wordt gesloten. De Pauluskerk wordt ingezegend, daarna is er een receptie. Ook kunnen dan de kerk en de overige ruimtes worden bekeken.
Plaatsengeld zal in de Pauluskerk niet meer worden geïnd.

Koffiedrinken:

Doordat er verschillende ruimtes zijn kan er in de Pauluskerk meer tijd worden vrijgemaakt voor het koffiedrinken op zondag. Op zondag 19 mei is er geen koffiedrinken voorzien. Diverse zaken zijn dan reeds verhuisd.

Vervoer:

De vieringen in de kerk zullen ook na 26 mei om 10 u zijn.
Eucharistie
Het is belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan de vieringen in de vernieuwde kerk. Als je vervoer nodig hebt, graag opgeven bij pastor Dominiek of iemand van het parochieteam. Er wordt nog bekeken hoe e.e.a. kan worden geregeld.

Renovatie van de Pauluskerk en verkoop van de Lucaskerk:

De kosten van de renovatie van de Pauluskerk en de opbrengst van de verkoop van de Lucaskerk (Gemeentelijk monument) zullen worden verstrekt zodra dit mogelijk is. De onderhandelingen met de koper en het bisdom maken dat dit nu nog niet mogelijk is

Dit vind je misschien ook leuk...