Update bisdom rond coronavirus

Er wordt door de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie hard gewerkt aan een protocol voor de vie­rin­gen na 1 juni. Dit protocol moet er in voor­zien dat er waar­dig en veilig kan wor­den gevierd met inachtne­ming van de coronaricht­lij­nen van de over­heid en het vraagt tijd om dit in detail goed voor te berei­den. De ver­wach­ting is dat dit vóór 23 mei gedeeld kan wor­den met de pa­ro­chies.

bron: https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Dit vind je misschien ook leuk...