het viertje 29 september 2019

26ste zondag door het jaar

Amos 6, 1.4-7              1Timoteüs 6, 11-16                  Lucas 16, 19-31

In het evangelie vertelt Jezus een gekend volksverhaal over een arme en een rijke man. Het is opmerkelijk dat de arme een naam krijgt: Lazarus. Dat is met een bedoeling: Lazarus, El Azar, betekent: ‘God helpt’. Door de arme deze naam te geven maakt Jezus duidelijk wat Hij ons wil vertellen. De rijke uit het evangelie leefde vanuit zijn rijkdom. Hij dacht dat hij een gunsteling was van God, want rijkdom werd in die tijd beschouwt als een beloning van God. Armoede daarentegen was een straf van God voor de zondige mens. De farizeeën behoorden tot de betere, de rijkere klasse en beschouwden zich dus als beter gezien bij God.

De rijke heeft Lazarus tijdens zijn leven niet eens opgemerkt (zo zelfvoldaan was hij in zijn rijkdom). Lazarus echter had niets of niemand waar hij op kon rekenen in zijn leven. Daar eindigt het bij de farizeeën gekende verhaal. Wat Jezus aan het verhaal toevoegt maakt duidelijk waar het Jezus om gaat. Omdat Lazarus al zijn hoop stelt op God, wordt hij de lieveling van Abraham en door God gerechtvaardigd. De rijke echter heeft zijn deel al gehad en komt in de hel terecht. Het is dus niet de rijkdom die het bewijs is van rechtschapen leven, maar het gebruik dat men ervan maakt. Meer dan een teken van Gods gunst, is rijkdom een opdracht om met de armen Gods barmhartigheid te delen.

Tussen Lazarus en de rijke gaapt na de dood een grote, onoverbrugbare kloof, alsook tussen de hemel en de aarde. Alleen het Woord Gods overbrugt deze kloof. Een mirakel, zelfs de verrijzenis van een dode, kan de bekering niet teweegbrengen van wie Gods Woord gelovig weigert te ontvangen. Wij moeten niet dromen van mirakels terwijl het Evangelie voorhanden is. De voornaamste les die Jezus ons meegeeft is: het luisteren naar het Woord van God leidt tot bekering die erin bestaan rijk te willen zijn bij God.

Pastor Dominiek Deraeve sdb

Enkele wijzigingen in de eucharistievieringen voor volgende week

Op woensdag 2 oktober zijn alle pastores naar een ontmoetingsdag van de Salesianen in Nijmegen. Hierdoor zal er die ochtend geen eucharistieviering zijn.

Op zaterdag 5 oktober is de eucharistieviering om 17 u en niet om 19 u!

Gelieve aandacht te hebben voor deze wijzigingen.

Oktober – Rozenkransmaand

Oktober is traditioneel de rozenkransmaand. In deze maand bidden we elke zaterdagmiddag om 12 u de rozenkrans in de kapel.

Iedereen is van harte uitgenodigd om samen met Maria te bidden voor alles wat in ons hart leeft aan dankbaarheid en zorgen. We beginnen op zaterdag 5 oktober en daarna op 12, 19 en 26 oktober.

Zondag 6 oktober – Jongerenbijeenkomst

Op zondag 6 oktober is er een jongerendag. Na de eucharistieviering is er vrije instuif in de jongerenruimte (gamen en spelletjes).

Na de eucharistieviering is er vrije instuif in de jongerenruimte (gamen en spelletjes). Daarna maken we heerlijke tosti’s en eten we samen.

Na het eten is er een halfuurtje quiz en gesprek over het thema van de viering. Om dan actief te worden en buiten in het park een opdrachtenspel te spelen.

Daarna is er nog tijd voor vrij spel (gamen en spelletjes). We ronden af om 16.30u.

Radio Maria opent een tweede studio in Heiloo

Op zaterdag 26 oktober wordt er op het Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw-ter-Nood in Heiloo een tweede studio van Radio Maria Nederland geopend in het bijzijn van bisschop Jan Hendriks.
Naast de hoofdstudio in ’s-Hertogenbosch wordt er een tweede kleine studio geopend in het Julianaklooster in Heiloo. In deze studio worden opnames of live uitzendingen gemaakt die via de hoofdstudio in Den Bosch worden uitgezonden.  

De studio in Heiloo wordt op zaterdag 26 oktober officieel geopend door monseigneur Jan Hendriks.

De studio in Heiloo wordt op zaterdag 26 oktober officieel geopend door monseigneur Jan Hendriks

Radio Maria Nederland en het heiligdom in Heiloo nodigen alle geïnteresseerden uit om bij deze feestelijke gebeurtenis aanwezig te zijn. Het begint om 12:00 uur met een eucharistieviering waarbij mgr. Jan Hendriks de hoofdcelebrant zal zijn. Daarna volgt de officiële opening en een gezamenlijke lunch met alle aanwezigen.

Dit vind je misschien ook leuk...