Werkzaamheden/goede week

Start van de werkzaamheden aan de Pauluskerk Het bouwbureau dat de renovatiewerkzaamheden aan de Pauluskerk en de pastorie begeleidt, heeft onlangs een planning gemaakt. Daarin is duidelijk geworden dat de werkzaamheden aan de kerk in de maand juni zullen starten. Om er zeker van te zijn dat het hele gebouw vrij is voor het werk begint, is afgesproken dat alles ontruimd is voor 2 juni. Concreet betekent dit dus dat we met de gemeenschap van Paulus vanaf 2 juni naar de Lucas zullen gaan. Het samengaan van de twee gemeenschappen is vanaf dat moment een feit, want na de werkzaamheden gaan we als één gemeenschap van de Lucaskerk naar de Pauluskerk. Er is nog heel wat werk aan de winkel om dit allemaal in goede banen te leiden. We moeten de groepen van buiten de parochie die gebruik maken van de kerk op de hoogte brengen, het hele gebouw leegmaken en nagaan wat we van beide kerken willen houden en wat weg mag. Een ander belangrijk punt is dat alle werkgroepen met elkaar in overleg moeten gaan over hoe de samenwerking als één gemeenschap gerealiseerd kan worden, hoe we de afstand tussen de twee kerken overbruggen, etc. Het wordt nog een hele onderneming, maar met de goede wil van iedereen zal heel veel mogelijk zijn. Laten we er samen onze schouders onder zetten en helpen waar kan. Op die manier bouwen we aan een levendige gemeenschap met elkaar en zal Gods zegen op dit alles rusten. pastor Dominiek Deraeve sdb Goede Week Ooit heb ik een bisschop horen zeggen: ‘De centrale boodschap van het christendom is … Jezus Christus.’ In de Goede Week gedenken we het centrale deel van zijn leven. Het hele jaar door staat Jezus centraal in alle vieringen, maar nu maken we in een week tijd mee hoe zijn weg gaat van zijn intocht in Jeruzalem via Laatste avondmaal, gevangenneming, kruisweg, dood en graflegging tot zijn verrijzenis uit de dood. Alles wat Jezus in totale verbondenheid met God zijn Vader heeft gedaan voor alle mensen die Hij onderweg tegenkwam, en hoe Hij zo tastbaar maakte wat de droom van Gods Rijk in de praktijk betekent, komt voortaan in een ander daglicht te staan. Jezus was meer dan een bijzonder mens, een profeet, een leraar, een genezer, een begaafd spreker. Hij was trouw aan zijn Vader en bereid om zijn leven te geven voor alle mensen. Hij ging naar Jeruzalem, ook al werd zijn leven daar bedreigd. Hij vluchtte niet, toen Hij wist dat ze Hem gevangen wilden nemen. Hij nam ook niets van zijn boodschap terug om zijn leven te redden. Hij koos ervoor om trouw te blijven aan zijn Vader was bereid zijn leven te geven voor zijn medemensen. Net als Petrus, Thomas en Judas, Maria en Veronica – zijn leerlingen, zijn vrienden en zijn moeder – wordt deze Goede Week ook aan ons gevraagd of wij Hem willen volgen op zijn weg. Roepen wij ‘Hosanna’, ‘Kruisig hem’, denken we alleen aan onszelf of blijven we Hem trouw? pastor Colm Dekker

Dit vind je misschien ook leuk...