Collecte voor hulp aan Oekraïne

De Neder­landse bis­dom­men vragen de pa­ro­chies om zon­dag 6 maart te collec­te­ren voor hulp aan Oekraïne. De bis­schop­pen brengen hier­voor in deze vas­ten­tijd aller­eerst de Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie onder de aan­dacht. Mgr. Van den Hout, bis­schop­re­fe­rent voor missie en ont­wik­ke­lingssamen­wer­king: ‘Laten we ons gebed voor Oekraïne aanvullen met een gift’. 

Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie

Via het Europese katho­lie­ke caritasnet­werk helpt de Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie met de opvang van de enorme stroom vluch­te­lingen. In Oekraïne én in de lan­den eromheen. Er is op diverse plaatsen opvang ingericht waar de vluch­te­lingen terecht kunnen. De caritas­orga­ni­sa­ties zorgen voor basis­voor­zie­ningen als schoon water, voedsel, kle­ding en onderdak. Bijdragen kunnen wor­den overgemaakt via de web­si­te van de Vas­ten­ac­tie of op het bankreke­ning­num­mer:

Kerk in Nood

Ook Stich­ting Kerk in Nood is in Oekraïne actief. De pries­ters en reli­gi­euzen daar, vaak al jarenlang project­part­ners van Kerk in Nood, staan de mensen in het land in hun grote nood bij, maar kunnen dat alleen met fi­nan­ciële hulp:

Directe lijnen

Katho­lie­ke organi­sa­ties zoals de Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie en Kerk in Nood hebben directe lijnen met de Kerk ter plaatse. Geven aan deze organi­sa­ties betekent dan ook recht­streeks hulp geven aan de mensen in Oekraïne.

Dit vind je misschien ook leuk...