het viertje 8 september 2019

23e zondag door het jaar

Wijsheid 9, 13-18b                      Filémon 9b-10. 12-17             Lucas 14. 25-33

Jezus gebruikt deze week heel wat beelden: je familie verfoeien, je kruis dragen, een toren bouwen, ten oorlog trekken, afstand doen van alles. Enerzijds spreken ze van met overleg handelen: je moet een begroting maken als je bouwt en je hand niet overspelen. Je moet zien of je vijand niet sterker is, anders vraag je naar de vredesvoorwaarden.

Wat wil Jezus ons wil leren is echter heel duidelijk wanneer we dit lezen vanuit zijn zending voor het Koninkrijk Gods. Dit koninkrijk is zo bijzonder, zo belangrijk, dat je er alles voor over moet hebben. Je moet alles loslaten: je relaties, je grootheidsidee, je macht, zelfs je eigen leven moet je durven prijsgeven. Dit is een heel radicale opgave. Wie kan dit? Toch zijn er mensen die dit kunnen. Maar ik geef toe, ze zijn uitzonderlijk, het zijn de heiligen, de martelaren waarvan we uit hun levensverhaal leren wat ze allemaal hebben prijsgegeven voor het evangelie.

Maar wij zijn gewone stervelingen, eenvoudige en zwakke mensen. Wat kunnen wij met deze oproep? Is deze dan niet voor ons bestemd? Of is het Rijk Gods voor ons dan onbereikbaar? Jezus riep toch allen tot zich, iedereen mocht toch tot Hem naderen? We moeten het niet altijd groots zoeken. Gods opdracht kunnen we volbrengen in het gewone dagelijkse leven. Wie van ons heeft al niet het lijden moeten dragen? Als je keuzes moet maken, waar laat je je door leiden? Kan je dingen die er niet toe doen loslaten en kiezen voor wat echt belangrijk is, nl. je laten raken door Gods liefde en zorg voor mensen en de schepping? Het gaat er niet om dat je moet lijden om het lijden, maar laat je grijpen door het ideaal dat Jezus voorleeft: echte vriendschap, eenheid met en vrede tussen de mensen met wie ik samenleef, aandacht en respect voor de ander en de schepping. Leef vanuit een diepe bezieling diep in je hart.

Pastor Dominiek Deraeve sdb

BBQ voor de jongeren

Op zaterdag 28 september 2019 is er een BBQ georganiseerd voor de jongeren van onze parochie.

Alle jongeren zijn uitgenodigd om delen te nemen aan deze BBQ. Het is een perfecte gelegenheid om elkaar te ontmoeten, spelen, bezinnen en samen te eten. Op deze manier kunnen we elkaar beter leren kennen en verbondenheid scheppen in onze parochiegemeenschap.

Vanaf 14 uur zijn de jongeren van harte welkom in de jongerenruimte van de Pauluskerk. Om 17 uur gaan we samen eten en om 19 uur sluiten we aan bij de misviering in de kapel. 

De ouders, broers en zussen van de jongeren zijn ook welkom.

Aanmelden kan tot en met 26 september

via Simon 06 44 81 78 68,  simon.nongrum@donbosco.be

of Jan 06 33 86 42 28, jan.vanoycke@donbosco.be

Kindernevendienst

Volgende zondag is het de derde zondag van de maand. Dit betekent dat er opnieuw een kindernevendienst is tijdens de eucharistieviering van 10 u. Alle kinderen zijn welkom. Helpende handen van enkele ouders wordt zeer op prijs gesteld!

Nationale ziekendag

Deze zondag is het de nationale ziekendag. Het doel is om Nederlanders bewust te maken van de zieken en gehandicapten in hun eigen leefomgeving en om contact en integratie tussen zieken/gehandicapten en hun ‘gezonde’ omgeving te bevorderen.

Zonnewende wil op Nationale Ziekendag een aantal zieken en aan-huis-gebondenen verrassen met een attentie in de vorm van een plant.

Er zal aan  parochianen worden gevraagd om na de mis de plant bij de mensen te bezorgen. Een gedeelte zal worden weggebracht door de mensen van Zonnewende

Medewerkers van Don Bosco

De medewerkers van Don Bosco zijn (jonge) mensen die de spiritualiteit Don Bosco meer willen betrekken in hun leven. Zondagmiddag 15 september is de startbijeenkomst van de nieuwe medewerkers van Don Bosco te Amsterdam. Er bleek belangstelling te zijn om deze nieuwe groep te starten. Het programma voor deze eerste bijeenkomst staat in het teken van een kennismaking met elkaar op een interactieve (ludieke) manier. Ook zal er informatie worden gegeven wat wij gaan doen als nieuw te starten groep.  Er wordt afgesloten met een avondwoordje, zoals Don Bosco dat zelf altijd deed.

Datum: Zondag 15 oktober. Tijd: 14:00u – 17:00 uur.

Adres: Pieter Calandlaan 196 1069 LA Amsterdam.

Aanmelden kan nog via medewerkers@donbosco.nl

Volgende data (steeds op dezelfde locatie en zelfde tijd): 27 oktober, 8 december, 26 januari, 8 maart, 19 april, 14 juni 2020.

Afscheid pastor Dominiek

Op zondag 29 september zal pastor Dominiek Deraeve de laatste maal voorgaan in de eucharistieviering. Nadien is er gelegenheid tot afscheid nemen. Hij zal rond 10 oktober verhuizen naar Assel om dan een korte sabbatperiode te nemen in Bollington (Groot-Brittannië).

Dit vind je misschien ook leuk...