het viertje 20 oktober 2019

29ste zondag door het jaar

Exodus 17, 8-13 2 Timotheüs 3,14-4,2 Lucas 18, 1-8

In de woestijn wordt het Joodse volk aangevallen door de Amalekieten. Jozua strijdt een lange dag en Mozes staat de hele dag op een heuvel met zijn handen opgeheven, ondersteund door Aäron en Hur. Zo worden aan het einde van de dag de Amalekieten verslagen. Niet zomaar een veldslag tegen een vijand. God zegt dat Hij de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. De Amalekieten is het enige volk in de Bijbel dat geheel uitgeroeid moet worden met alle bezittingen en vee. Wat heeft Amalek gedaan? Dat lezen we aan het slot van Deutronomium 25. Toen het Joodse volk vermoeid en uitgeput door de woestijn trok, heeft Amalek de achterhoede aangevallen. In de achterhoede waren de zwakken, vrouwen, kinderen en bejaarden. Amalek is afgeleid van het Hebreeuwse woord “amal” en dat betekent kwaad. Saul wordt als koning verworpen omdat hij in de strijd tegen Amalek de koning en het vee gespaard heeft.

Mozes staat met opgeheven handen naar de hemel omdat hij weet dat alleen met de hulp van God het kwaad overwonnen kan worden. In de geschiedenis van het Joodse volk is Amalek symbool geworden voor het Kwaad. De herinnering aan Amalek moet uitgewist worden. Omdat we dit niet mogen vergeten, moest het in de Bijbel opgeschreven worden. De strijd tegen het kwaad is nooit ten einde.

In W.O. II moesten mensen in de kampen de bladzijden met passages over Amalek uit Bijbels scheuren. De Holocaust, een extremist die een aanslag pleegt op Grote Verzoendag, dat is Amalek.
Zoals Mozes vasthoudend is in de strijd tegen het kwaad, zo is ook de weduwe vasthoudend tegenover de onrechtvaardige rechter die niet wil opkomen voor haar recht. Als deze rechter zich tenslotte toch inzet voor haar zaak, dan zal God ons toch zeker recht verschaffen. Zal echter de Zoon des mensen bij zijn komst geloof vinden? Zal Hij mensen vinden die tegen het kwaad strijden en oprecht bidden: verlos ons van het kwade.

J. Verhoeven

Oktober – Rozenkransmaand


In deze maand bidden wij elke zaterdagmiddag om 12.00 uur de rozenkrans in de kapel. Aanstaande zaterdag 26 oktober 2019 is iedereen van harte uitgenodigd om samen met Maria te bidden voor alles wat in ons hart leeft aan dankbaarheid en zorgen.

Jongeren activiteiten

Tijdens de herfstvakantie zijn er diverse activiteiten voor jongeren vanaf 12 jaar.
Het programma is als volgt:

  • vrijdag 18/10, 15.00-17.30u: instuif
  • zaterdag 19/10, 14.00-17.00u: instuif (14-15u) + darttoernooi
  • zondag 20/10, 14.00-17.30u: instuif (14-15u) + voetbal
  • dinsdag 22/10: instuif (14- 15u) + kookactiviteit
  • woensdag 23/10: instuif (14- 15u) + fietstocht
  • donderdag 24/10: instuif (14- 15u) + film kijken
  • vrijdag 25/10: instuif (14-15u) + natuurfoto’s maken
  • zaterdag 26/10: instuif (14- 15u) + opdrachtenspel
  • zondag 27/10: instuif (14-15u) + quiz

Fancy fair

Na het succes van de fancy fair van enkele maanden geleden zullen wij op 10 november 2019 in de ontmoetingsruimte weer een fancy fair organiseren.

Mensen die kerstartikelen of goederen willen schenken, kunnen die naar de pastorie brengen.
De opbrengst is bestemd voor jongerenwerk.

Wereldmissiedag/Missio

Gedoopt en gezonden”, dat is het thema van deze Missiemaand. De paus benadrukt dat ieder gedoopt mens in zijn leven een Missie (opdracht) heeft. Iedereen kan daar op zijn eigen wijze vorm aan geven.
In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio dit jaar aandacht aan:
– de katholieke gelovigen in Noordoost India.
– Touring Sisters in de Himalaya.
* Kolenmijnbouw.
*Theeplantages.
Op Missiezondag 20 oktober a.s. wordt over de hele wereld in de katholieke kerk gecollecteerd voor het pastorale werk van parochies in de derde wereld.
Wilt U het werk van Missio steunen? Geef dan uw bijdrage bij de deurcollecte.

Parochieberaad

Wij zijn al enkele maanden als De Vierevangelisten in de Pauluskerk samen om de eucharistie te vieren en de gemeenschap te vormen.

Onze eerste parochieberaad zal plaatsvinden op zondag 17 november 2019 in de ontmoetingsruimte na de zondagviering.

Allerzielen

Het feest van Allerzielen is de gelegenheid voor ons om alle mensen die het voorbije jaar gestorven zijn te herdenken; in het bijzonder diegenen die verbonden zijn met onze kerkgemeenschap en die wij missen.

De familieleden van de gestorvenen zijn uitgenodigd voor de eucharistieviering op zaterdag 2 november a.s. om 19.00 uur. In de viering zullen ze het kruis van hun overledene familie mogen halen en naar huis meenemen.
Om de gegevens van de overledene te krijgen kunnen jullie contact op nemen met het secretariaat.

Brood en Soepmaaltijd

Om de verbondenheid onder de parochianen te bevorderen organiseren wij iedere vierde zondag van de maand een

brood- en soepmaaltijd. Wij willen hiermee starten op zondag 27 oktober a.s. na de koffie in de ontmoetingsruimte.

Medewerkers van Don Bosco

Wil je nog iets meer weten over Don Bosco en zijn medewerkers:
Medewerkers Don Bosco?
Geef je dan op via dit e-mailadres: medewerkers@donbosco.nl
We zien je graag op 27 oktober van 14u tot 17u bij de Pieter Callandlaan 196 in Amsterdam Het programma:
–  Inloop met koffie en thee –  Welkom met aansluitend gebed –  PowerPoint
over Don Bosco. –  Wie is Don Bosco? –  Interactief Don Bosco spel –  
Gebed en avondwoordje

Dit vind je misschien ook leuk...